Przejdź do artykułu

Biblioteka tekstów

2011-02-24 | W magazynie

Webshop z zamiennikami

W przeciągu ostatnich kilku lat ceny części zamiennych do wózków widłowych zdrożały kilkukrotnie.
WIĘCEJ
2011-02-23 | W magazynie

Kluczowe pytania

Regały paletowe standardowe czy wjezdne? Jak instalację wybrać doradza Mariusz Malczewski, główny specjalista ds. techniki magazynowej w firmie PROMAG S.A.
WIĘCEJ
2011-02-22 | W magazynie

Kompletacja głosowa wspomaga zarządzanie

Fotele i krzesła PROFIm od lat są prezentowane na międzynarodowych targach i wystawach, takich jak Międzynarodowe Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz Orgatec w Kolonii, Office Life w Pradze czy Międzynarodowe Targi Poznańskie. Produkty PROFIm były wielokrotnie nagradzane i wyróżnianie w prestiżowych konkursach, m.in. Dobry Wzór, Wzór Roku, Produkt Roku, Diament Meblarstwa. Krzesła i fotele PROFIm produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami, czego potwierdzeniem jest uzyskany przez firmę certyfikat jakości ISO 9001:2008. Obecnie w PROFIm pracuje około 1200 osób, a łączna produkcja wynosi ponad 70 tysięcy krzeseł miesięcznie. Zanim gotowe krzesła i fotele opuszczą fabrykę, najpierw w magazynie odbywa się precyzyjny proces kompletacji poszczególnych elementów niezbędnych do produkcji, takich jak uszczelki, śrubki, blaty, sklejki, stelaże, mechanizmy itp. Do tej pory w magazynie głównym firmy PROFIm w Turku pracownicy podczas kompletacji posługiwali się listą wydań materiałów pochodzącą z innego systemu i szukali lokalizacji odpowiednich elementów potrzebnych do produkcji, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Aby usprawnić proces kompletacji w magazynie, pracownicy PROFIm potrzebowali bardziej efektywnego rozwiązania, który umożliwi im szybsze i dokładniejsze wykonywanie zadań. SKK zaproponowała PROFIm wdrożenie systemu głosowego do pracy w magazynie, składającego się z przenośnych terminali Talkman oraz słuchawkowego zestawu rozpoznawania mowy. Rozwiązanie współpracuje z systemem WMS, który zarządza magazynem. Zaproponowany przez SKK system sterowania głosem pobiera dane wyjściowe systemu zarządzania magazynem (WMS), takie jak lista konfekcjonowania zamówienia lub żądanie uzupełnienia stanu magazynowego. Terminal Talkman tłumaczy dane dotyczące przydziału zadań na polecenia głosowe, które kierują pracownika do alejki magazynowej i stanowiska składowania. Pracownik podchodzi do odpowiedniego regału, a następnie potwierdza lokalizację odczytując identyfikator cyfrowy (liczbę kontrolną) do słuchawkowego zestawu rozpoznawania mowy. Mechanizm rozpoznawania mowy tłumaczy słowa pracownika na tekst i wysyła informację przez sieć bezprzewodową do systemu WMS. Z kolei system przesyła odpowiednie polecenie, np.: „pobierz towar”, którego wykonanie pracownik potwierdza do zestawu słuchawkowego, co zostaje zapisane w systemie centralnym. Wtedy pracownik może zostać skierowany do następnej dla danego zamówienia lokalizacji. Zastosowana technologia głosowa umożliwia zatem zarządzanie pracownikami wykonującymi kolejne zadania. "Współpraca z SKK układała się bardzo dobrze i przyniosła oczekiwane efekty. Konsultanci SKK w krótkim czasie przygotowali rozwiązanie dostosowane do potrzeb PROFIm, które zostało łatwo zintegrowane z systemem WMS zarządzającym naszym magazynem. Teraz obsługa regałów półkowych znajdujących się w magazynie odbywa się sprawniej, co ułatwia cały proces kompletacji zlecenia do produkcji." - ocenia Sławomir Rykała, Kierownik magazynu materiałów i wyrobów gotowych w PROFIm. Zastosowanie, zaproponowanego przez SKK, systemu głosowego w magazynie głównym PROFIm w Turku pozwoliło na usprawnienie pracy magazynierów. Rozwiązanie głosowe umożliwia komunikację z systemem bez absorbowania rąk i oczu, ponieważ nie trzeba odczytywać danych z ekranów, korzystać z klawiatury, podnosić i odkładać terminali czy skanerów, dzięki czemu pracownicy są bardziej mobilni i mają „wolne” ręce, co jest bardzo istotne podczas kompletacji różnogabarytowych towarów. Korzystając z zestawu słuchawkowego i lekkiego, przypiętego do pasa, terminala bezprzewodowego, pracownicy magazynu mogą odbierać instrukcje, potwierdzać prawidłowe wykonanie zadania i zgłaszać nieprawidłowości, po prostu mówiąc i słuchając poleceń systemu WMS, co jest równie łatwe i naturalne, jak zwykła rozmowa. Co więcej, moduł rozpoznawania głosu umożliwia użytkownikom naturalne mówienie z pauzami i przerwami oraz rozumie szybko wypowiadane szeregi cyfr. Dzięki temu pracownicy mogą regulować szybkość komunikatu, a także decydować o przerwach i tempie pracy. Wdrożenie systemu sterowania głosem w magazynie PROFIm wyeliminowało konieczność ręcznego wprowadzania danych, manipulowania sprzętem, czy odczytywania listy zamówienia, co ograniczyło ryzyko wystąpienia pomyłek. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu możliwe jest szybsze i dokładniejsze wykonywanie zadań, co przekłada się na oszczędności operacyjne, zwiększoną wydajność i większy zysk. Anna Gagaczowska, SKK SA Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczy.com - KLIKNIJ
WIĘCEJ
2011-02-17 | W magazynie

Ochrona przed ogniem

„Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie przemysłowym” oraz „Elementy zbrojone YTONG” to dwie nowe pozycje czytelnicze przeznaczone dla profesjonalistów prezentujące rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i dużą swobodę planowania konstrukcji z elementów zbrojonych YTONG. Prawo budowlane Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku dopuszcza do stosowania w budownictwie przemysłowym rozwiązania konstrukcyjne wykonane w technologii szkieletowej z lekkim przekryciem z płyt warstwowych. Pomimo stosunkowo niewielkiej odporności ogniowej tego rodzaju konstrukcji, rozwiązanie to jest dopuszczalne głównie ze względu na zmniejszone, w stosunku do obiektów mieszkalnych, ryzyko zagrożenia życia. Nie jest ono jednak wystarczającym zabezpieczeniem mienia. Dotyczy to w szczególności wielkopowierzchniowych obiektów magazynowych, w których składowane są dobra o dużej wartości, czy budynków produkcyjnych stanowiących podstawę działalności gospodarczej. Zakład ubezpieczeń Jednym ze sposobów na zabezpieczenie się przed stratami, które mogą wystąpić w skutek pożaru, jest ubezpieczenie majątkowe budynku i mienia. W przypadku budynków z przegrodami z płyt warstwowych, które zakłady ubezpieczeń traktują jako obiekty podwyższonego ryzyka, inwestor otrzymuje ofertę ubezpieczeniową pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów. Należą do nich między innymi: wyższa nawet o ok. 30-40% stawka ubezpieczeniowa (w porównaniu do ubezpieczeń budynków o masywnych przegrodach), montaż dodatkowych systemów bezpieczeństwa, jak: tryskacze, czujki ruchu i klapy dymowe oraz częste kontrole stanu technicznego budynku. Jednak część towarzystw ubezpieczeniowych nie traktuje nawet najlepszych zabezpieczeń przeciwpożarowych jako wystarczających, jeżeli przegrody wykonane są jako konstrukcja lekka. Ubezpieczyciel odmawia wówczas przedstawienia oferty. Budynek odporny na ogień Hale magazynowe czy produkcyjne często stanowią podstawę działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Ich zniszczenie wskutek pożaru, nawet przy ewentualnej wypłacie odszkodowania, prawie zawsze prowadzi do znacznej utraty pozycji na rynku, czy wręcz upadłości. "Zagrożenie ogniem to jeden z głównych problemów, z którym spotykają się użytkownicy i właściciele budynków przemysłowych. Na pozór wydaje się, że ściany czy dach w tego typu obiektach nie muszą charakteryzować się jakimiś wyjątkowymi parametrami - wysoką izolacyjnością termiczną, pojemnością cieplną czy odpornością ogniową." - mówi Piotr Harassek, junior product manager Xella Polska, producenta materiałów ścienny SILKA i YTONG. "Z drugiej jednak strony, każdy rozsądny przedsiębiorca wie, ile warte są praca jego ludzi oraz towary składowane w hali czy linia montażowa w zakładzie produkcyjnym. I nie chodzi tu tylko o wymiar finansowy, ale także o poniesione straty czy utracone korzyści w przypadku pożaru. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wydanie osobnego zeszytu technicznego poświęconego ochronie przeciwpożarowej budynków przemysłowych." – dodaje Piotr Harassek. Wartość składowanych materiałów wymusza stosowanie nie tylko aktywnych systemów ochrony przeciwpożarowej, jak tryskacze lub klapy dymowe, ale również rozwiązań biernie chroniących przed rozprzestrzenianiem ognia. Już na samym początku procesu projektowania, projektanci powinni mieć na uwadze bezpieczeństwo pożarowe. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie przemysłowym Przygotowany przez Xella Polska zeszyt techniczny „Ochrona przeciwpożarowa obiektów przemysłowych” omawia najważniejsze wymagania dotyczące ochrony przed pożarem zawarte w polskim prawie. Podstawę przy projektowaniu budynków stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690). Dodatkowo w opracowaniu uwzględniono wytyczne, które pojawiają się w normie PN-EN 12602 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy zbrojone YTONG Zeszyt techniczny „Elementy zbrojone YTONG” opisuje najważniejsze zasady odnoszące się do projektowania budynków przemysłowych z wielkowymiarowych płyt YTONG. W opracowaniu uwzględniono zarówno wymagania dotyczące fizyki budowli, jak i szczegółowo przedstawiono detale konstrukcyjne. Część opracowania poświęcona zagadnieniom fizyki budowli zwraca uwagę inwestorów i projektantów na ochronę termiczną, akustyczną oraz pożarową budynków przemysłowych. Przedstawione wytyczne wynikają zarówno z wymagań technicznych wobec budynków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, jak i z Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej odnośnie dopuszczalnych czynników szkodliwych dla zdrowia oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Omówione detale konstrukcyjne dotyczą najczęściej spotykanych sytuacji podczas wznoszenia ścian z elementów zbrojonych z betonu komórkowego. Duża ilość rysunków wraz ze szczegółowym opisem pozwala na rozwiązanie problemów związanych ze sposobem oparcia i łączeniem płyt YTONG z konstrukcją nośną. Pomoc dla projektantów Zeszyty techniczne dystrybuowane są przez doradców technicznych Xella Polska do biur projektowych zajmujących się planowaniem konstrukcji budowli. Będą one szczególnie pomocne w biurach specjalizujących się w projektowaniu budynków produkcyjnych, magazynowych i handlowych, w których wymagana jest obecność wielkopowierzchniowych ścian oddzielenia pożarowego. Można je też bezpłatnie pobrać ze strony internetowej: http://www.xella.pl/html/pol/pl/8341.php. Dzięki nowym zeszytom technicznym projektanci nie będą musieli już szukać specjalnych rozwiązań - będą mogli wykorzystać gotowe rozwiązania bazujące na bezpiecznych i sprawdzonych materiałach YTONG. Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczy.com - KLIKNIJ
WIĘCEJ
2011-02-16 | W magazynie

Wymiana bez ryzyka

Przy wymianie baterii w wózkach elektrycznych wymagane jest bezpieczeństwo
WIĘCEJ
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów