Przejdź do artykułu
2024-06-19 | W magazynie

Oznaczenie zoptymalizowane*

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Najlepszym potwierdzeniem słów Heraklita z Efezu jest layout magazynu.

Wybór najlepszej metody wykonania oznakowania poziomego w konkretnym magazynie czy zakładzie pracy zależy od wielu czynników, ale warto zwrócić uwagę na trzy najważniejsze. Pierwszy to rodzaj powierzchni posadzki, np.: posadzka betonowa wymaga innego rodzaju farby niż posadzka z żywicy epoksydowej czy poliuretanowej. Drugi to pożądana trwałość – oznakowanie musi być wystarczająco trwałe, aby wytrzymać natężenie ruchu i naturalne ścieranie. Istnieją różne rodzaje farb i powłok, o rozmaitym stopniu wytrzymałości. W niektórych przypadkach metodę oznakowania posadzki i materiały dobiera się tak, żeby po przewidzianym okresie użytkowania (np. najem krótkoterminowy) oznakowanie było łatwo usuwalne. Trzeci czynnik to budżet. Koszt różnych metod aplikacji może się znacznie różnić stąd też należy wybrać metodę, która jest opłacalna i mieści się jednocześnie w zakładanych środkach finansowych przeznaczonych na tą inwestycję.

oznakowanie poziom 30800px190620241

Rodzaje aplikacji

W praktyce stosuje się trzy metody tworzenia oznakowań w przestrzeni płaskiej. To aplikacje ręczne w których wykorzystywane są farby jednoskładnikowe. Są one czasochłonne, a przez to spotykane w obiektach o małej powierzchni i niskim natężeniu ruchu lub do oznaczeń tymczasowych. Alternatywą jest taśma PVC. To szybki i łatwy sposób tworzenia oznakowań, najlepiej tymczasowych, w miejscach o małym natężeniu ruchu. Natomiast aplikacja maszynowo-natryskowa farbami dwuskładnikowymi najlepiej sprawdza się przy dużych powierzchniach o wysokim natężeniu ruchu. Jest szybka i wydajna, choć droższa niż pozostałe. Warto pamiętać, że przy wyborze odpowiedniej technologii należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo (farby i powłoki nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi i środowiska), łatwość czyszczenia (oznakowanie powinno być łatwe do czyszczenia i konserwacji) oraz estetykę.

Projektując oznakowanie pionowe i poziome w magazynie, należy je dostosować do specyficznych potrzeb magazynu. Dlatego tworząc je, powinno się zwrócić uwagę na kilka czynników.

Wiedza to sukces

Projektując oznakowanie pionowe i poziome w magazynie, należy je dostosować do specyficznych potrzeb magazynu. Dlatego tworząc je, powinno się zwrócić uwagę na kilka czynników. Podstawowym jest widoczność. Znaki muszą być zauważalne w każdych warunkach oświetleniowych, z różnych odległości i pod różnymi kątami. Stąd też do ich wykonania należy stosować kontrastowe kolory i odpowiednie rozmiary znaków, a także nowoczesne technologie, takie jak oznakowanie fotoluminescencyjne lub elektroniczne. Co za tym idzie, znaki powinny być regularnie czyszczone i odnawiane, aby zachować ich czytelność, a także zgodne z polskimi normami i przepisami BHP. Do ich wykonania należy stosować uniwersalne symbole graficzne, które są zrozumiałe dla wszystkich pracowników, ponieważ powinny jasno i precyzyjnie informować o zagrożeniach, obowiązkach i zakazach. Rzeczą kluczową jest, aby oznakowanie zorganizować w sposób logiczny i spójny, aby tworzyło jednolity system w całym magazynie. Tylko wtedy ułatwiają one pracę i zapewniają bezpieczeństwo pracownikom.

hali magazynowej 15800pxmid32 19062024 v2

Zalety nie do przecenienia

Korzyści z odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego w magazynie są wielowymiarowe. Po pierwsze i najważniejsze – zwiększenie bezpieczeństwa, a więc minimalizacja ryzyka wypadków i kolizji. Po drugie, poprawa wydajności, ponieważ dobre oznakowanie ułatwia pracę i przyśpiesza procesy magazynowe. Po trzecie, porządek, który pomaga w organizacji przestrzeni magazynowej. A po czwarte, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń i obowiązków. – Przykładowe zastosowania oznakowania pionowego i poziomego w magazynie to oznaczenie stref ruchu pieszego oraz pojazdów, wyznaczenie miejsc składowania towarów, oznaczenie zagrożeń, takich jak schody, progi i nierówności czy informacja o lokalizacji hydrantów, gaśnic i apteczek. Bardzo często wykonujemy również oznakowanie dróg ewakuacyjnych, znakowanie zakazu wstępu do stref niebezpiecznych czy identyfikację produktów – wylicza Piotr Kotlarz, Kierownik ds. Klientów Kluczowych w Malowanielinii.pl Sp. z o.o.

 

logo malowanielinii 2023 

 

MalowanieLinii.pl
tel. 601 304 306

www.MalowanieLinii.pl
www.Linie.pl

*Artykuł sponsorowany


Zobacz także

Malowanie i usuwanie oznaczeń oraz tras transportowych w magazynie
XII edycja In4Log 2024 to lekcja magazynowej optymalizacji z wykorzystaniem najnowszej technologii
Prostsze i szybsze parkowanie samochodów ciężarowych w Europie
Klucz do skutecznej obsługi klienta
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów