2020-03-06 | W magazynie

Mniej wąskich gardeł

Studio VSS.net to program klasy YMS, którego zadaniem jest wsparcie działu logistyki w procesie planowania transportów, optymalnego wykorzystania posiadanych przez firmę zasobów, jak rampy, bramy, czy wagi oraz pracowników firmy podczas obsługi transportów.

Program pozawala na zminimalizowanie występowania tak zwanych wąskich gardeł, czyli momentów, gdy występują braki w zasobach ograniczające możliwości przerobowe. Zastosowanie systemu umożliwia wyrównanie obciążenia magazynu, zlikwidowanie kolejek transportów oczekujących na wjazd i obsługę oraz poprawę wewnętrznej komunikacji, jak również komunikacji z zewnętrznymi podmiotami.

Programy klasy YMS przetwarzają sporą ilość informacji. Ich zadaniem jest nie tylko przechowywanie danych oraz poprawę komunikacji pomiędzy działami, ale też przedstawienie danych w czytelny sposób.

PREZENTACJA DANYCH W SYSTEMIE

Dane zawarte w Studio VSS.net są prezentowane na parę sposobów. Jako:

  • zestawienia tabelaryczne,
  • kalendarze
  • raporty

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

To podstawowy sposób wyświetlania danych charakteryzuje się on prostotą co pozwala na szybkie odszukanie istotnych w danej chwili informacje. Lista informacji które są wyświetlane w zestawieniach może być modyfikowana.

art1

RAPORTY

System prócz prezentowania danych w postaci tabelarycznej pozwala na wygenerowanie i pobranie danych w postaci raportu.

art2

Raporty mogą zawierać zarówno zestawienia pozwalające na szczegółową analizę danych jak również wykresy, które umożliwią np. ocenę terminowości transportów, efektywność obsługi transportu przez pracowników na poszczególnych etapach.

KALENDARZE

Oprogramowanie Studio VSS.net umożliwia prezentacje danych również w formie kalendarza oraz osi czasu. Na planie kalendarza wyświetlane są wydarzenia, których rozmiar jest uzależniony od okna czasowego jakie jest przewidywane dla ich realizacji.

art3

Dane które są wyświetlane w kalendarzach, jak również ich legendę można modyfikować dzięki czemu wyświetlane są najistotniejsze informacje na danym etapie procesu obsługi transportu. Może to być imię, nazwisko, nr telefonu jak również dane pojazdu dla użytkowników bramy, nazwę kontrahenta, asortymentu, rampę oraz liczbę jednostek logistycznych (np. palet) dla użytkowników roli magazyn, czy danych własnych transportów dla kontrahenta. W takim wypadku zajęte przez innych kontrahentów lub przewoźników terminy będą opatrzone stosownym zapisem bez zdradzania informacji jaka inna firma jest dostawcą/odbiorcą.

art4

Kalendarze prócz demonstracji zapisanych awizacji pozwalają na dopisanie nowych oraz edycję już istniejących.

art5

Funkcjonalność ta pozwala na zajęcie okna czasowego dla transportu bezpośrednio przez kalendarz. Nie ma potrzeby wchodzenia do innego okna. Wystarczy wybranie prawym przyciskiem myszy terminu rozpoczęcia awizacji i zapisanie uzupełnionego formularza.

art6

Zapraszamy do zapoznania się z systemem Studio VSS.net który dostępny jest na stronie https://demo.softwarestudio.com.pl/ oraz innymi programami z portfolio SoftwareStudio.


Zobacz także

Nowa generacja kontroli procesów produkcyjnych
Po co montować kamery w wózkach widłowych?
Automatyzacja intralogistyki jest szansą na zwiększenie efektywności
Efektywna kompletacja zamówień zmniejsza dystans potrzebny do pokonania
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Studio CRM.net, który nie tylko wspiera handlowców w realizacji zadań, ale również pozwala na ich nadzór przez przełożonych
Studio Palety.net pozwala na kontrolę przepływu palet
Organizacja pracy z Studio TCS.net
Im więcej sprzedajemy, tym większe szanse na popełnienie błędu
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA