2019-11-20 | W magazynie

Small town, big deal

Lokalizacja centrów magazynowych i ich liczba może mieć bardzo duży wpływ na koszty transportu – wynika z analiz przeprowadzonych przez JLL we współpracy z firmą Hillwood Polska, która obchodzi 5 rocznicę działalności w Polsce oraz ManpowerGroup. Wyniki zostały przedstawione w ramach raportu „Small town, big deal. Badanie potencjału nowych lokalizacji magazynowo-przemysłowych w Polsce”. Pokazują one, że w sieciach handlowych właśnie transport jest źródłem ponad połowy kosztów operacyjnych.

Operatorzy logistyczni i sieci handlowe tworzą kluczową grupę najemców na polskim rynku nieruchomości magazynowych. Od początku 2014 wytworzyli wspólnie 61% popytu netto. Dużo mniejszy był popyt firm zajmujących się lekką produkcją (12% popytu) i motoryzacją (7%).

Lokalizacja ważniejsza niż koszty nieruchomości

Czynnikiem, który w sieciach handlowych ma decydujący wpływ na lokalizację centrów dystrybucyjnych jest geograficzny rozkład punktów sprzedaży. Jak pokazują badania, koszty transportu stanowią średnio ponad 50% kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw, podczas gdy czynsz to niewiele ponad 4%. Odpowiedni wybór lokalizacji magazynu ma zatem kluczowe znaczenie dla wyniku finansowego całej sieci.

Potrzeba zachowania mniej więcej równego dystansu z centrum dystrybucyjnego do wszystkich punktów sprzedaży powoduje, że sieci prowadzące działalność w całej Polsce, swój magazyn centralny nierzadko lokują w okolicach Łodzi. Nieco inne przesłanki kierują sieciami prowadzącymi z Polski działalność logistyczną na zachodzie Europy. Chcą one czerpać korzyści ze znacznie niższych kosztów wynajmu i pracy po polskiej stronie granicy. Dlatego upodobały sobie lokalizacje przy zachodniej granicy kraju, mniej więcej wzdłuż drogi ekspresowej S3.

Optymalną lokalizacją centralnych magazynów sieci handlowych mogą być mało oczywiste, lecz łatwo dostępne miejscowości, leżące poza głównymi rynkami magazynowymi. Ta opcja może zainteresować również te sieci handlowe, które rozpoczęły działalność na polskim rynku w konkretnym regionie i właśnie w nim ulokowały swoje pierwsze centrum dystrybucyjne. Wraz z ekspansją sieci, często okazuje się, że pierwsze centrum jest zbyt małe lub nie znajduje się w miejscu najlepszym do zachowania efektywności dostaw. Zmiana organizacji dystrybucji czasami jest wymuszana przez rozwój infrastruktury drogowej. Pod jego wpływem może się okazać, że dotychczasowa lokalizacja utraci swój optymalny charakter na skutek oddania do użytku nowego odcinka drogi, który skraca i ułatwia przejazd.

Rozproszenie centrów dystrybucyjnych

Koszty, w których połowę udziału ma transport, sprawiają, że po osiągnięciu odpowiedniej skali sprzedaży sieci handlowe powinny rozważyć rozproszenie działalności logistycznej na dwa, lub więcej lokalnych centrów dystrybucji. Według ekspertów JLL, krótszy średni dystans pomiędzy magazynem a punktami sprzedaży przekłada się liniowo na niższe koszty transportu, w tym paliwa, czasu pracy kierowców czy zużycia floty.

Argumenty można znaleźć w studium przypadku hipotetycznej sieci handlowej, posiadającej po jednym sklepie w każdym z 49 byłych miast wojewódzkich. Siłę danego sklepu analitycy ustalili na podstawie liczby ludności oraz lokalnej siły nabywczej. Przyjęli cztery scenariusze: z jednym, dwoma, trzema i czterema centrami dystrybucyjnymi. Oszacowali też, o ile skróci się dystans przewozowy w zależności od liczby centrów.

Z analizy jednoznacznie wynika, że przemyślana decyzja dotycząca liczby i lokalizacji centrów dystrybucyjnych może wygenerować znaczne oszczędności w kosztach transportu. Zwiększenie liczby magazynów centralnych z jednego do czterech zmniejszyło dystans, który muszą przejechać ciężarówki o ponad 6 tys. km i to w ramach jednego cyklu przejazdowego. Oszczędność została oszacowana na 47%. Tak duża zmiana kosztów transportu na pewno wpłynęłaby na znaczną poprawę wyników finansowych całej sieci.

hillwood polska 2

Źródło: Raport „Small town, big deal”


Zobacz także

Oprogramowanie logistyczne firmy Remmert zwiększa rentowność w systemie magazynowym
Tomasz Baryła, Prezes Zarządu Anter System Polska Sp. z o.o. w rozmowie z Łukaszem Mikołajczakiem.
Warto inwestować w bezpieczną i komfortową pracę magazynierów kompletujących zamówienia
Studio Magazyn WMS.net SoftwareStudio na urządzenia z systemem Android
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Ponad 42 tys. mkw. powierzchni magazynowej w Piekarach Śląskich
Hillwood otworzy park magazynowy i razem z miastem wybuduje drogę
Hillwood inwestuje przy granicy z Niemcami
Na Targówku powstanie niemal 50 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA