2019-09-24 | W magazynie

Przyjęcia magazynowe

Przyjęcia oraz wydania to podstawowe operacje magazynowe, z którymi wiąże się tworzenie dokumentacji. System WMS.net jest oprogramowaniem, które umożliwia zlecanie przyjęć oraz wydań, generowanie dokumentów przekazanych do realizacji zleceń oraz kontroli stopnia realizacji konkretnego zamówienia.
W każdym rodzaju magazynu, bez względu na jego wielkość i branżę, niezwykle ważna jest dokumentacja związana z przyjęciami do magazynu. Najistotniejsze są: porządek danych, odpowiednia kolejność realizacji zleceń oraz zgodność ilości realnie przyjętego asortymentu z ilością ze zlecenia. Do obsługi tych procesów najlepiej sprawdza się system magazynowy, którego przejrzystość i intuicyjność pozwala na szybkie tworzenie oraz przeglądanie dokumentacji przyjęć, a także uniemożliwia przyjęcie większej ilości towaru, niż zostało to zlecone. Takim programem jest Studio Magazyn WMS.net.

Generowanie samych zleceń przyjęć, czyli dokumentów ZPZ można wykonać przez role dedykowane dla obsługi magazynu, bądź rolę Klient WMS. Zlecenia w roli pracowników magazynu można dodawać za pomocą przygotowanego formularza dopisania zlecenia lub poprzez import danych w pliku csv lub xls.

Rola klient WMS jest rolą przygotowaną i udostępnianą dla naszych kontrahentów. Takie rozwiązanie wspomaga przepływ informacji pomiędzy stronami. Kontrahent dzięki dostępowi do programu może przeglądać stany magazynowe jego towarów, zapoznać z rozliczeniem kosztów generowanych podczas obsługi jego zleceń oraz dopisać nowe zlecenie przyjęcia, które po potwierdzeniu przez obsługę magazynu może zostać zrealizowane. Ważną cechą roli dedykowanych dla naszych kontrahentów jest możliwość przeglądania informacji ściśle powiązanych z nim.

Przyjęcie na podstawie zapisanego zlecenia, czyli wykonanie Przyjęcia Zewnętrznego na podstawie zlecenia umożliwia wcześniejsze przygotowanie się na dostawę i dokładne zaplanowanie dnia pracy. Dodatkowo poprzez zapis w zleceniu planowanej ilości dostarczanych towarów, ograniczana jest możliwość popełnienia błędu przez pracownika magazynu i przyjęcia większej liczby niż była awizowana. Przyjęcia ze zlecenia przyśpieszają również pracę, gdy wykorzystujemy aplikację mobilną na urządzenia z system Android przygotowaną przez SoftwareStudio.

Zlecenie opatrzone niepowtarzalnym numerem oraz kodem kreskowym można w łatwy sposób odszukać za pomocą terminala, przez zeskanowanie kodu kreskowego. Podczas realizacji przyjęcia nie trzeba podawać danych, które zostały podane w zleceniu. Wystarczy jedynie zeskanować kod towaru, wprowadzić i zatwierdzić dostarczoną ilość, zeskanować numer palety i podczas umieszczania towaru w lokalizacji zeskanować kod miejsca składowania.

Innym sposobem jest wykonanie przyjęcia PZB, czyli Przyjęcia Zewnętrznego Bezpośredniego. Bezpośrednie w tym rozwinięciu oznacza realizację przyjęcia bez wcześniejszego dopisania zlecenia. Można w ten sposób realizować nie planowane dostawy i to zarówno za pomocą terminala jak i w wersji przeglądarkowej Studio Magazyn WMS.net .

Wydania z magazynu

grafika2

Wydania w systemie WMS.net realizowane są również poprzez dwie role: kierownika magazynu oraz klienta. Dokumenty związane z wydaniami magazynowymi tworzy się na podstawie zleceń wydania z magazynu ZWZ, w których należy określić: kontrahenta, odbiorcę, przewoźnika, numer awizo oraz termin realizacji. Zamówieniu można nadać jeden z trzech rodzajów priorytetów: niski, normalny, wysoki. Następnie uzupełnia się rodzaj towaru oraz jego ilość. Zlecenia wydań mogą być tworzone na różne sposoby. Dla roli przeznaczonej dla obsługi magazynu będzie to: import z pliku xls albo csv oraz ręczne wprowadzenie zlecenia. Możliwe jest także tworzenie Wydania Zewnętrznego Bezpośredniego WZB. Nie wymaga ono wcześniejszego zlecenia, jednak mogą je wprowadzać jedynie użytkownicy roli obsługi magazynu.

Tak jak przy przyjęciach rola dedykowana dla kontrahenta magazynu umożliwia dodanie zlecenia wydania towaru z magazynu oraz przeglądanie operacji magazynowych powiązanych z towarami klienta.

Studio Magazyn WMS

Procesy magazynowe, tak jak było wspomniane podczas opisywania przyjęć, można wykonywaćrównież za pomocą terminalaz systemem Android z wykorzystaniem kodów kreskowych. Dzięki zastosowaniu terminali mobilnych realizacja takich operacji jak przyjęcia i wydania zostaje usprawniona poprzez wykorzystanie wbudowanych skanerów kodów kreskowych. Oprogramowanie WMS.net zostało tak skonfigurowane, aby wykorzystać skaner i tym samym zautomatyzować pracę. Stąd istnieje możliwość umieszczania kodów kreskowych, który zeskanowanie wyszukuje odpowiednie zlecenie.

Dzięki programowi WMS.net możliwe jest śledzenie przebiegu całego procesu wydania oraz przyjęcia. Oprogramowanie pozwala na sortowanie zleceń według różnych kategorii – numerów, kontrahentów, priorytetów. Umożliwiając szybki przegląd zleceń, a także weryfikację ich statusu.

Zapraszamy do sprawdzenia możliwości systemu w wersji demonstracyjnej.


Zobacz także

Innowacje w urządzeniach Haulotte poprawiające bezpieczeństwo, ergonomię i gospodarowanie energią
Lider produkcji stalowej z systemem ERP od Sente
Bariery ochronne zwiększające powierzchnię składowania towarów
Dziesięć lat firmy MalowanieLinii.pl w Polsce
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Studio CRM.net, który nie tylko wspiera handlowców w realizacji zadań, ale również pozwala na ich nadzór przez przełożonych
Körber liderem systemów WMS wg. Gartner 2020 Magic Quadrant
Studio Palety.net pozwala na kontrolę przepływu palet
Organizacja pracy z Studio TCS.net
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA