2017-01-05 | Łańcuch dostaw

Zintegrowana telematyka

Telełączenie Rozwój technologii, cyfryzacja obejmująca coraz to nowe dziedziny życia, w tym prywatnego, dostęp do mobilnych rozwiązań i internetu mają wpływ także na rynek transportowy. Jest to niezwykle silny bodziec do dynamicznego rozwoju zarówno dla giełd transportowych, jak i narzędzi monitorujących pojazdy. Jednak ich liczba i rozdrobnienie stanowią swoistą barierę w komunikacji i uniemożliwiają ich efektywne wykorzystanie. Przed administratorami tych systemów powstaje zatem kolejne wyzwanie: integracja i jej potencjał.
Zintegrowana telematyka (Żródło: TimoCom)
Ideą powstania giełdy transportowej było stworzenie wirtualnej platformy łączącej ładunki z wolnymi przestrzeniami przewozowymi. Była to rewolucyjna dla branży TSL koncepcja. Dziś, po prawie 20 latach obecności na rynku transportowym, platforma TimoCom to szereg rozwiązań wychodzących daleko poza pierwotne założenia. Szeroka oferta, ale przede wszystkim innowacyjna myśl techniczna, sprawiają, że użytkownik platformy zyskuje coraz to nowe możliwości. Nadal jednak podstawą jest idea łączenia w jednym miejscu różnych podmiotów z branży TSL. Widać to szczególnie na przykładzie modułu TC eMap®, czyli systemu kalkulacyjno-trackingowego.

Platforma TimoCom to międzynarodowe narzędzie o europejskim zasięgu obejmującym aż 44 kraje. Na tak dużym rynku ilość systemów telematycznych jest ogromna, a wciąż powstają nowe. Swobodne współdziałanie z kontrahentami na terenie Europy to konieczność korzystania z wielu rozwiązań, co często niesie ze sobą ogromne trudności natury technicznej. Kluczową kwestią staje się zatem integracja wielu systemów telematycznych w jednym miejscu. Platforma TimoCom łączy obecnie 207 systemów telematycznych z całej Europy. W liczbie tej mieści się także 67 systemów pochodzących z Polski. Można zatem śmiało wywnioskować, że jest to najszersza integracja rozwiązań telematycznych z platformą transportową na rynku. Potencjał, jaki niesie ze sobą takie rozwiązanie, jest bardzo duży. TC eMap® umożliwia bowiem nie tylko kalkulowanie i optymalizowanie wyboru trasy, ale przede wszystkim monitorowanie aktualnej pozycji pojazdu z ładunkiem klienta na jednej mapie. A to daje konkretną korzyść zarówno załadowcy, jak i przewoźnikowi. Tą korzyścią jest poczucie bezpieczeństwa.

Nie ma biznesu bez zaufania

Bezpieczeństwo to ważny aspekt korzystania z platformy TimoCom, także w kontekście TC eMap®. Przewoźnik, udostępniając swojemu partnerowi biznesowemu opcję monitorowania jego cennego ładunku w czasie realizacji zlecenia, daje nadawcy poczucie, że ten kontroluje sytuację, a przez to wzmacnia zaufanie we wzajemnych relacjach. Transparentność prowadzi do prostej konkluzji: partner nie ma nic do ukrycia, a zatem jest uczciwy i w taki też sposób prowadzi swoją działalność. Jest to o tyle istotne, że zleceniodawca wyszukując oferty wolnych przestrzeni ładunkowych w pojazdach może stwierdzić, czy dany usługodawca daje możliwość monitorowania pozycji pojazdu z ładunkiem. Dla wielu zleceniodawców jest to bardzo istotna informacja. Mechanizm ten ma charakter sprzężenia zwrotnego. Przewoźnik, dając zleceniodawcy dostęp do kluczowych informacji, nakierowuje go na poszukiwanie takiego partnera, który będzie miał w swojej ofercie opcję monitoringu.

Kolejnym aspektem przemawiającym za integracją systemów monitorowania pozycji pojazdu z platformą jest kwestia lepszego zarządzania flotą i możliwość szybszego reagowania na nieprzewidziane sytuacje, takie jak: opóźnienie, awaria pojazdu, wypadek na trasie itp. Posiadając konkretną informację o położeniu czy natężeniu ruchu, przewoźnik ma szansę tak skorygować swój plan działania, aby np. zminimalizować ewentualne szkody, czy też koszty mogące powstać z związku z opóźnieniami. Idąc dalej i łącząc możliwości telematyki z potencjałem giełdy transportowej TC Truck&Cargo®, platforma transportowa daje możliwość szybszego wyszukiwania ofert frachtów. Integracja z tym rozwiązaniem pozwala bowiem na wykorzystanie aktualnej lokalizacji pojazdu do znalezienia kolejnego frachtu – „odpowiedniego”, ze względu na bliskość położenia zlecenia. Wpływa to na minimalizowanie tzw. pustych przebiegów. Platforma TimoCom ułatwia pozyskiwanie, gromadzenie, a także analizę istotnych z punktu widzenia klienta danych.

Kwestia czasu…
 
Aktualna koniunktura na rynku transportowym sprawia, że informacja oraz czas jej pozyskiwania i przetwarzania stają się nieocenionymi elementami przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki platformie TimoCom znacznemu skróceniu uległ łańcuch komunikacyjny – załadowca, a także usługodawcy zyskują bezpośredni dostęp do istotnych dla nich informacji. Integracja natomiast eliminuje bariery techniczne związane z pozyskiwaniem takiej informacji. W przypadku platformy transportowej TimoCom możemy mówić już o możliwości szerokiej integracji z rozwiązaniami telematycznymi.
 
Ideą powstania giełdy transportowej było stworzenie wirtualnej platformy łączącej ładunki z wolnymi przestrzeniami przewozowymi. Była to rewolucyjna dla branży TSL koncepcja. Dziś, po prawie 20 latach obecności na rynku transportowym, platforma TimoCom to szereg rozwiązań wychodzących daleko poza pierwotne założenia. Szeroka oferta, ale przede wszystkim innowacyjna myśl techniczna, sprawiają, że użytkownik platformy zyskuje coraz to nowe możliwości. Nadal jednak podstawą jest idea łączenia w jednym miejscu różnych podmiotów z branży TSL. Widać to szczególnie na przykładzie modułu TC eMap®, czyli systemu kalkulacyjno-trackingowego.
 
Platforma TimoCom to międzynarodowe narzędzie o europejskim zasięgu obejmującym aż 44 kraje. Na tak dużym rynku ilość systemów telematycznych jest ogromna, a wciąż powstają nowe. Swobodne współdziałanie z kontrahentami na terenie Europy to konieczność korzystania z wielu rozwiązań, co często niesie ze sobą ogromne trudności natury technicznej. Kluczową kwestią staje się zatem integracja wielu systemów telematycznych w jednym miejscu. Platforma TimoCom łączy obecnie 207 systemów telematycznych z całej Europy. W liczbie tej mieści się także 67 systemów pochodzących z Polski. Można zatem śmiało wywnioskować, że jest to najszersza integracja rozwiązań telematycznych z platformą transportową na rynku. Potencjał, jaki niesie ze sobą takie rozwiązanie, jest bardzo duży. TC eMap® umożliwia bowiem nie tylko kalkulowanie i optymalizowanie wyboru trasy, ale przede wszystkim monitorowanie aktualnej pozycji pojazdu z ładunkiem klienta na jednej mapie. A to daje konkretną korzyść zarówno załadowcy, jak i przewoźnikowi. Tą korzyścią jest poczucie bezpieczeństwa.
 
Nie ma biznesu bez zaufania
 
Bezpieczeństwo to ważny aspekt korzystania z platformy TimoCom, także w kontekście TC eMap®. Przewoźnik, udostępniając swojemu partnerowi biznesowemu opcję monitorowania jego cennego ładunku w czasie realizacji zlecenia, daje nadawcy poczucie, że ten kontroluje sytuację, a przez to wzmacnia zaufanie we wzajemnych relacjach. Transparentność prowadzi do prostej konkluzji: partner nie ma nic do ukrycia, a zatem jest uczciwy i w taki też sposób prowadzi swoją działalność. Jest to o tyle istotne, że zleceniodawca wyszukując oferty wolnych przestrzeni ładunkowych w pojazdach może stwierdzić, czy dany usługodawca daje możliwość monitorowania pozycji pojazdu z ładunkiem. Dla wielu zleceniodawców jest to bardzo istotna informacja. Mechanizm ten ma charakter sprzężenia zwrotnego. Przewoźnik, dając zleceniodawcy dostęp do kluczowych informacji, nakierowuje go na poszukiwanie takiego partnera, który będzie miał w swojej ofercie opcję monitoringu.
 
Kolejnym aspektem przemawiającym za integracją systemów monitorowania pozycji pojazdu z platformą jest kwestia lepszego zarządzania flotą i możliwość szybszego reagowania na nieprzewidziane sytuacje, takie jak: opóźnienie, awaria pojazdu, wypadek na trasie itp. Posiadając konkretną informację o położeniu czy natężeniu ruchu, przewoźnik ma szansę tak skorygować swój plan działania, aby np. zminimalizować ewentualne szkody, czy też koszty mogące powstać z związku z opóźnieniami. Idąc dalej i łącząc możliwości telematyki z potencjałem giełdy transportowej TC Truck&Cargo®, platforma transportowa daje możliwość szybszego wyszukiwania ofert frachtów. Integracja z tym rozwiązaniem pozwala bowiem na wykorzystanie aktualnej lokalizacji pojazdu do znalezienia kolejnego frachtu – „odpowiedniego”, ze względu na bliskość położenia zlecenia. Wpływa to na minimalizowanie tzw. pustych przebiegów. Platforma TimoCom ułatwia pozyskiwanie, gromadzenie, a także analizę istotnych z punktu widzenia klienta danych.
 
Kwestia czasu…
 
Aktualna koniunktura na rynku transportowym sprawia, że informacja oraz czas jej pozyskiwania i przetwarzania stają się nieocenionymi elementami przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki platformie TimoCom znacznemu skróceniu uległ łańcuch komunikacyjny – załadowca, a także usługodawcy zyskują bezpośredni dostęp do istotnych dla nich informacji. Integracja natomiast eliminuje bariery techniczne związane z pozyskiwaniem takiej informacji. W przypadku platformy transportowej TimoCom możemy mówić już o możliwości szerokiej integracji z rozwiązaniami telematycznymi.

Zobacz także

Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do rozliczania czasu pracy kierowców?
Zarządzanie transportem aut dzięki oknom czasowym aplikacji titan® libra w łużyckiej elektrowni Schwarze Pumpe.
Jak nowoczesne rozwiązania pomagają w zarządzaniu dostawami i magazynem?
Zarządzanie procesami biznesowymi, jako pomoc w kierowaniu firmą.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

TBX Logistics usprawnił swoje działania we współpracy z TIMOCOM
Weź udział w transmisji live z Piotrem Niedbałą przedstawicielem Grupy Antrans
Transport, jako biznes mobilny, potrzebuje mobilnych narzędzi do zarządzania zleceniami
Cyfrowa realizacja zleceń na platformie TimoCom
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA