2019-07-31 | Wymiana doświadczeń

Francja zaostrza prawo

5 czerwca 2019 roku francuskie władze opublikowały nowy dekret zmieniający przepisy o delegowaniu pracowników oraz zaostrzający kary za nielegalną pracę. Natomiast w lipcu tamtejsze Ministerstwo Pracy udostępniło nową wersję systemu SIPSI, który zapewnia przewoźnikom przesyłanie deklaracji i poświadczeń księgowych dla francuskich służb kontrolnych.

Nowe zasady delegowania kierowców ciężarówek precyzują obowiązujące już od 3 lat tzw. prawo Macrona (Loi Macron) oraz podkreślają rolę reprezentantów przewoźników. Obecne prawo przewiduje większe kary za naruszenia przepisów o delegowaniu pracowników i nadaje Inspekcji Pracy dodatkowe uprawnienia. Francuskie instytucje i służby kontrolne będą również zwracać baczną uwagę na poprawne delegowanie pracowników, w czym ma pomóc aktualizacja platformy SIPSI.

Nowe funkcje w systemie SIPSI zostały wprowadzone przede wszystkim z myślą o zagranicznych firmach, które delegują na teren Francji pracowników do pracy. Pojawiło się kilka istotnych funkcji.

System SIPSI w 2019 roku

1. Dostęp do konta SIPSI.

W nowym systemie przewoźnik może udostępnić swoje konto dla reprezentanta oraz francuskich kontrahentów. Wystawić deklarację może jedna ze stron - przewoźnik lub przedstawiciel.

2. Pobranie deklaracji.

Wcześniej złożone deklaracje były dostarczane na maila automatycznie. Teraz należy je pobrać bezpośrednio z platformy, a na maila przychodzi tylko numer referencyjny zgłoszenia.

3. Autouzupełnianie danych.

W nowym systemie pojawiła się opcja autouzupełniania danych, np. numeru polskiego VAT. Ponadto system odnajduje dane firmy reprezentanta, w tym obowiązkowy obecnie numer SIRET.

4. Więcej aktów oddelegowania.

Dzięki nowym funkcjom w systemie pojawiła się możliwość wygenerowania większej liczby aktów oddelegowania jednocześnie.

5. Dane reprezentanta przewoźnika.

W systemie zaszła poważna zmiana, jeśli chodzi o reprezentanta przewoźnika. Od 1 lipca 2019 r. wyznaczenie przedstawiciela pracodawcy odbywa się bezpośrednio w zaświadczeniu o delegowaniu, a nie w kontekście konkretnego dokumentu. Ponadto przedstawiciel musi obowiązkowo posiadać numer SIRET.

6. Język platformy.

Oddelegować pracownika do pracy można teraz w języku francuskim, niemieckim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.

7. Stawki wynagrodzeń oraz typ kwalifikacji kierowców

Warto zaznaczyć, że stawka godzinowa SMIC brutto nie została zmieniona. Po aktualizacji 1 stycznia 2019 r. wynosi ona w dalszym ciągu 10,03 euro (wcześniej – 9,88 euro).

Stawki wynagrodzeń oraz typ kwalifikacji kierowców

Grupa Współczynnik Kierowcy Stawki brutto od 01.01.2019, euro/godz.
3 bis 118M Kierowcy pojazdów o dmc poniżej 3,5 t 10,03
4 120M Kierowcy pojazdów o dmc 3,5-11 t 10,03
5 128M Kierowcy pojazdów o dmc 11-19 t 10,03
6 138M Kierowcy pojazdów o dmc powyżej 19 t 10,03
7 150M Wysoce wykwalifikowani kierowcy ciężarówek 10,21

Zmiany w przepisach o delegowaniu we Francji

Nowelizacja przepisów o delegowaniu objęła Kodeks pracy oraz Kodeks transportu i skupiła się na obszarach zwiększenia kar i uprawnień francuskiej Inspekcji Pracy, podejściu do należytej staranności zleceniodawców przy powierzaniu usług pracodawcom z zagranicy oraz uporządkowaniu sfery informacji, które ma przekazywać przewoźnik francuskim instytucjom.

Od 1 lipca 2019 r. przewoźnik może otrzymać następującą karę za naruszenia związane z delegowaniem kierowców do Francji:

- tymczasowego zawieszenia świadczenia usług

- oraz tymczasowego zawieszenia świadczenia usług do dwóch miesięcy.

Przed zastosowaniem sankcji przewoźnik lub jego przedstawiciel na terenie Francji muszą w ciągu od 1 do 3 dni od daty otrzymania wezwania dostarczyć wyjaśnienie dotyczące okoliczności naruszenia. Po przekroczeniu tego terminu czy też ze względu na brak poważnych przyczyn naruszeń na przewoźnika nakładana jest kara czasowego zawieszenia świadczenia usług na okres do jednego miesiąca.

Wcześniej przewoźnik przed oddelegowaniem kierowcy musiał otrzymać od kontrahenta kopię deklaracji z systemu SIPSI oraz kopię dokumentu powołującego przedstawiciela przewoźnika we Francji. Po zmianach zleceniobiorca musi przekazać potwierdzenie odbioru dokumentu z SIPSI oraz oświadczenie honorowe o dokonaniu zapłaty. Oświadczenie musi zawierać nazwę, imię i nazwisko kontrahenta oraz podpis jego przedstawiciela prawnego.

Joanna Pasterzak, współwłaściciel kancelarii Groupe Espro Sp. z o.o. 

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach cargo
Poradnik, który przybliża tajniki wynajmu magazynów
Czym kierować się przy wyborze partnera logistycznego?
Za niedostosowanie się do regulacji SENT grożą duże kary
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Pracodawca i kierowca muszą we Francji spełnić szereg wymogów
Francuzi na razie nie będą pobierać opłat za SIPSI
Nowy magazyn Carrefour i ID Logistics we Francji
Dachser buduje i modernizuje europejskie magazyny
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA