2019-05-14 | Wymiana doświadczeń

Dzienny i tygodniowy czas pracy kierowcy

Jazda autem znakomitej większości kierowców sprawia dużą przyjemność. Jednak zasiadanie za kierownicą pojazdu ciężarowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jak prawidłowo powinien być rozłożony czas jazdy, przerwa i odpoczynek kierowcy?
 

Kierowcy samochodów ciężarowych pracujący w transporcie krajowym i międzynarodowym muszą pamiętać o stosowaniu się do wytycznych normujących czas ich pracy. Dzięki temu są w stanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Zawodowi kierowcy, spędzający znaczną część swojego życia za kółkiem, muszą bowiem zachować pełnię sprawności psychofizycznej. Tylko wtedy ich czas reakcji na zdarzenia drogowe oraz spostrzegawczość będą na odpowiednio wysokim poziomie.

Dzienny czas pracy kierowcy

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. (lit. k) „dzienny czas prowadzenia pojazdu oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku”. Wedle przepisów kierowca może prowadzić ciężarówkę, autobus lub inny pojazd podlegający regułom zapisanym w ustawie nie dłużej niż 9 godzin pomiędzy odpoczynkami. Czas ten może zostać przedłużony do maksymalnie 10 godzin, ale nie częściej niż dwa razy w ciągu tygodnia (art. 6 akapit 1 rozp. 561/2006).

auta

Niezależnie od rodzaju prowadzonego pojazdu, jeżeli kierowca podlega pod rozporządzenie 561/2006, to zobowiązany jest do zrobienia koniecznej, trwającej 45 minut przerwy po 4,5 h nieprzerwanej jazdy (może być ona podzielona na dwie mniejsze – 15- i 30-minutową). Po kolejnych 4,5 h jazdy kierowcy przysługuje co najmniej 9-godzinny odpoczynek. W przypadku przedłużonego okresu pracy (10 godzin maksymalnie dwa razy w tygodniu) czas jazdy może prezentować się następująco: 4,5 h – przerwa 45 min – 4,5 h – przerwa 45 min – 1 h – odpoczynek. W każdym 24-godzinnym okresie po zakończeniu poprzedniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca zobowiązany jest do wykorzystania kolejnego dziennego okresu odpoczynku, aby móc ponownie prowadzić pojazd.

Tygodniowy czas pracy kierowcy i wiążący się z nim konieczny odpoczynek

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin (4 razy po 9 godz. plus 2 razy po 10 godz.) i nie może spowodować przekroczenia maksymalnego tygodniowego czasu pracy (art. 6 ust. 2 rozp. 561/2006). Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, licząc od ostatniego tygodniowego okresu odpoczynku i musi on trwać co najmniej 45 godzin. W dwóch następujących po sobie tygodniach kierowca powinien wykorzystać dwa regularne okresy odpoczynku lub jeden regularny (45 h) i skrócony (co najmniej 24 h), przy czym ten drugi musi być zrekompensowany przed końcem trzeciego tygodnia w wymiarze 21 h. Czas pracy kierowcy – ocrk.pl musi być konsekwentnie przestrzegany i prawidłowo rozliczany, w czym pomocą służą fachowi doradcy.

Odpowiedzialność kierowcy i pracodawcy

Mając jasno nakreślone warunki odnośnie do czasu pracy, każdy kierowca powinien ich ściśle przestrzegać. Przekroczenie określonych limitów nawet o 5 minut klasyfikowane jest jako wydłużony okres prowadzenia pojazdu i podlega sankcjom. O tym, jak wygląda obecnie kontrola drogowa w naszym kraju, można przeczytać w artykule „Kontrola drogowa w Polsce – obowiązkowe dokumenty i procedury”.

Stosowanie się do wytycznych, których celem jest normowanie czasu pracy kierowcy, nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa na drogach publicznych, ale również ma duży wpływ na zdrowie pracownika. Osoba prowadząca pojazd i przestrzegająca wyznaczonego na dobę odpoczynku pozwala organizmowi się zregenerować, a przy tym nie poddaje nadmiernym przeciążeniom kręgosłupa i najważniejszych narządów – zwłaszcza serca.

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Starzejący sie kierowcy są coraz większym problemem
Na co powinieneś się przygotować jadąc do Beneluksu?
Czy kierowca ciężarówki wie, jak ma odpoczywać za granicą?
Brukseli zapadły decyzje w sprawie pracy kierowców
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA