Przejdź do artykułu
2021-05-13 | Głos z rynku

Prospołeczna strategia

Grupa Meyer Quick Service Logistics, do której należy polski operator logistyczny Quick Service Logistics Polska (QSL Polska), ogłosiła strategię odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firmy. Strategia nazwana została QSER, co jest połączeniem nazw QSL oraz CSR/CSER. Określa wartości, cele i inicjatywy, które będą przez Grupę realizowane, zarówno lokalnie, jak i globalnie, w ramach dwóch, głównych filarów: społecznego i środowiskowego.

Polska spółka wchodząca w skład grupy Meyer Quick Service Logistics specjalizuje się w magazynowaniu i transporcie świeżej żywności (dostawy multi-temperature). W odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, utrzymującym się w wielu miejscach na świecie ubóstwem i brakiem dostępu do służby zdrowia, grupa Meyer QSL zdecydowała się wdrożyć strategię społeczno-środowiskowej odpowiedzialności QSER. Celem Meyer QSL, obok dostarczania klientom wiodących rozwiązań logistycznych i najwyższej jakości produktów, jest także niwelowanie negatywnego wpływu biznesu na klimat i środowisko oraz udział w budowaniu lepszego, sprawiedliwszego świata.

Strategia QSER opiera się na dwóch filarach: społecznym i środowiskowym. Będzie realizowana zarówno lokalnie – w krajach, w których działają firmy z grupy Meyer QSL, a także globalnie – w lokalizacjach na całym świecie, gdzie potrzebne są wsparcie i pomoc. W ramach filaru społecznego prowadzone będą działania mające na celu: walkę z głodem i ubóstwem, poprawę dostępu do opieki zdrowotnej oraz edukację. W ramach filaru środowiskowego grupa będzie obniżać emisje oraz kompensować ślad węglowy, a także ograniczać wykorzystywanie zasobów naturalnych i energii oraz materiałów takich jak plastik.

– Pandemia w sposób dobitny uświadomiła nam, że powrót do tzw. normalności nie może być powrotem do podejścia „business as usual”. Zadaniem firm nie jest już wyłącznie dostarczanie produktów i usług oraz realizowanie swoich celów biznesowych, ale nieodłącznie staje się nim także branie odpowiedzialności za klimat i stan środowiska oraz odgrywanie aktywnej roli w ograniczaniu niepożądanych zjawisk społecznych, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Dlatego chcemy nie tylko ograniczać i kompensować swój negatywny wpływ na środowisko, ale także aktywnie i twórczo odpowiadać na wyzwania społeczne, takie jak ubóstwo czy związany z nim brak dostępu do opieki medycznej. Naszym celem jest bycie nie tylko liderem logistyki żywności, ale także działań prospołecznych oraz ekologicznych. – powiedziała Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska.

Działania prospołeczne w ramach strategii QSER będą przez grupę realizowane w trzech obszarach:

  • Wsparcie potrzebujących: walka z głodem i ubóstwem oraz poprawa warunków życia,
  • Zdrowie: dostęp do służby zdrowia, opieki medycznej i profilaktyki w krajach najbardziej potrzebujących wsparcia, w których grupa Meyer QSL nie jest obecna operacyjnie,
  • Edukacja: wsparcie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży oraz tworzenie miejsc, w których można zdobyć doświadczenie zawodowe.

Grupa Meyer QSL będzie przekazywać fundusze celowe na projekty zaproponowane przez spółki wchodzące w skład grupy, jak i indywidualnych pracowników. Projekty wdrażane będą z poziomu centrali we Frankfurcie, jak np. modernizacja kuchennych pieców w Malawi, która umożliwi lokalnym rodzinom gotowanie w bardziej zrównoważony sposób, ograniczy wylesianie i choroby układu oddechowego, jak i lokalnie, jak wsparcie QSL Polska dla Banków Żywności.

Założenia strategii QSER dotyczące klimatu i środowiska obejmują:

  • Ograniczenie i kompensację śladu węglowego,
  • Obniżanie śladu środowiskowego poprzez optymalizację procesów oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdrażanie innowacji.

Celem Meyer Quick Service Logistics jest zmniejszenie emisji spalin, a także kompensacja śladu węglowego, aby zminimalizować negatywny wpływ na klimat i środowisko. Cała grupa stawia sobie ambitne zadanie ograniczenia do końca 2021 roku emisji o 20% (w stosunku do poziomu z 2016).
QSL Polska, dzięki posiadaniu nowoczesnej floty, spełnia to założenie od początku działalności.

Aby możliwa była realizacja tych celów wszystkie spółki z grupy konsekwentnie wymieniają pojazdy na nowsze, optymalizują trasy i dostawy, wykorzystują odnawialne źródła energii (fotowoltaika) oraz technologie oszczędzające energię, selektywnie zbierają odpady i przekazują je do recyklingu, promują rozwiązania przyjaznych środowisku wśród pracowników i klientów. Meyer QSL wspiera także organizacje zajmujące się zalesianiem w celu zrekompensowania emisji spalin.

Quick Service Logistics Polska w ramach realizacji strategii Grupy Meyer również angażuje się w działania zgodne z jej założeniami. Firma w trudnym czasie pandemii bezpłatnie przetransportowała żywność do Banków Żywności, które następnie przekazały ją osobom w potrzebie. Wspiera także tę organizację poprzez przekazanie dotacji pieniężnych na wsparcie dla ludzi ubogich. Zgodnie zaś z założeniami dotyczącymi działań środowiskowych, QSL Polska wykorzystuje technologie optymalizujące działanie magazynów i chłodni w celu ograniczenia zużycia energii. Do ogrzewania wody wykorzystywana jest energia z paneli fotowoltaicznych, a odpady są selektywnie zbierane i przekazywane do recyklingu. W trosce o stan powietrza i klimatu firma planuje także niebawem dołączenie do akcji nasadzania drzew.

Zarówno QSL Polska, jak i cała grupa Meyer QSL planuje szereg działań lokalnych i globalnych, które pozwolą osiągnąć założone w strategii QSER cele. O kolejnych inicjatywach będziemy informować na bieżąco – puentuje Agnieszka Sałek.

Grupa Meyer Quick Service Logistics ogłosiła strategię odpowiedzialności społecznej i środowiskowej QSER


Zobacz także

Najnowocześniejsza baza lodołamaczy w budowie
DKV rozbudowuje sieć stacji paliw
Nowi klienci w Prologis Park Ruda Śląska
Prawdziwy potencjał transportu szynowego
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Grupa Raben zweryfikowała swoje cele dekarbonizacyjne
2035 rok kresem ery flot spalinowych
Nowy operator logistyczny polskiego producenta odzieży
Polski operator logistyczny rozwija się w Bydgoszczy

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów