2018-05-09 | Głos z rynku

Społecznie odpowiedzialny operator

Grupa GEFCO opublikowała raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu. W dokumencie spółka potwierdziła swój zrównoważony rozwój oraz zaangażowanie firmy w ochronę środowiska, ochronę praw człowieka, przestrzeganie międzynarodowych standardów pracy i walkę z korupcją, co jest zgodne z 10 Zasadami United Nations Global Compact. Raport odzwierciedla również wartości GEFCO ujęte w nowym haśle „Partners, unlimited”.
Społecznie odpowiedzialny operator (Żródło: Gefco)

Środowisko w centrum strategii grupy

W swojej codziennej działalności GEFCO dąży do obniżenia emisji CO2 o 2% rocznie, co udało się osiągnąć w ostatnich dwóch latach. Dodatkowo firma aktywnie angażuje swoich klientów i dostawców w podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw, między innymi poprzez wykorzystanie specjalistycznego i zindywidualizowanego oprogramowania Castor pozwalającego monitorować emisję gazów cieplarnianych. Grupa opracowała również Kartę Odpowiedzialnych Zakupów, którą do końca 2017 r. podpisało ponad 1100 dostawców i podwykonawców spółki świadczących usługi w sektorze transportu drogowego. Dokument zawiera wiążące oświadczenia o zgodności pojazdów z normami ochrony środowiska, jak również zobowiązanie do szkolenia kierowców w zakresie ekologicznej jazdy.

GEFCO prowadzi również stałe analizy swojego odziaływania na otoczenie i środowisko naturalne oraz uczestniczy w różnorodnych programach mających na celu ocenę wpływu firmy w tych obszarach. W 2017 r. 59 placówek GEFCO odnowiło certyfikację ISO 14001. Dodatkowo w ramach CDP (Carbon Disclosure Project) spółka w 2017 r. poprawiła swoją ocenę na B z noty D uzyskanej w 2015 roku. Ponadto międzynarodowa platforma EcoVadis wspierająca przedsiębiorstwa w ocenie ich dostawców pod kątem poszanowania środowiska naturalnego i potrzeb społecznych, etyki biznesu i odpowiedzialnych zakupów przyznała GEFCO 60 na 100 punktów w oparciu o wyniki uzyskane przez Grupę w 2016 roku.

Ograniczenie wpływu usług na środowisko

Wywiązując się ze swoich zobowiązań, GEFCO inwestuje w przyjazne środowisku rozwiązania łańcucha dostaw. Są to między innymi:

  • Nowa wersja programu CADIS OPTIM, który optymalizuje ruch samochodów ciężarowych. Testy potwierdziły następujące korzyści płynące z jego stosowania: skrócenie tras o 15%, podniesienie współczynnika załadunku o 4% oraz zmniejszenie liczby ciężarówek na drodze o 9%.
  • Rozwój transportu multimodalnego i tras alternatywnych, jak na przykład Jedwabny Szlak. Przewóz towarów koleją – oprócz dziesięciokrotnie niższych kosztów niż w przypadku transportu lotniczego i czasu realizacji krótszego o połowę w porównaniu z transportem drogą morską – ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne, ponieważ generuje pięciokrotnie mniej gazów cieplarnianych od transportu morskiego.
  • Rozwój „zielonych” rozwiązań w zakresie magazynowania towarów. Przykład w tym obszarze stanowi plac magazynowy samochodów w Courgenay, który jest zarazem największą elektrownią fotowoltaiczną w Szwajcarii. W 2017 r. działania podejmowane przez GEFCO w celu ograniczenia zużycia energii w ponad 50 placówkach przyniosły poprawę o 8%.

Promowanie programu Infinite Proximity

W roku 2017 Grupa GEFCO wskazała 10 kluczowych zasad kultury korporacyjnej firmy. Zostały one ujęte w programie Infinite Proximity i wyznaczają kierunki ogólnego rozwoju spółki oraz obszary działań pracowników. W związku z wdrożeniem programu zarząd GEFCO zorganizował w 12 krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej spotkania z  menedżerami, którzy mogli bezpośrednio podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Mając na względzie wagę zaangażowania pracowników, proces rekrutacji w Grupie GEFCO prowadzony jest w oparciu o cztery zasady – przejrzystość, widoczność, wydajność oraz pewności siebie – a menedżerowi ds. personalnych we wszystkich krajach zostali przeszkoleni ze standaryzacji praktyk rekrutacyjnych. Ponadto na wielu rynkach GEFCO współpracuje z uniwersytetami i szkołami biznesu, aby przyciągnąć młode talenty. W 2017 r. firma zatrudniała na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony łącznie 1920 osób, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z rokiem 2016. Ponadto drugi rok z rzędu GEFCO otrzymało wyróżnienie „Happy Trainees”, zajmując 6. miejsce w kategorii przedsiębiorstw międzynarodowych.

Grupa GEFCO jest globalnym dostawcą usług łańcucha dostaw przemysłowych i europejskim liderem w dziedzinie logistyki motoryzacyjnej.


Zobacz także

Riwal: 10 lat na polskim rynku sprzętu do pracy na wysokości
Jaka będzie cyfrowa przyszłość branży leasingowej?
DHL głównym partnerem spedycyjnym platformy handlu w chmurze
1,5 tys. osób pomieści biurowiec DSV w stylu skandynawskim
Toyota zainwestuje 170 mln dolarów w produkcję nowego auta
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

GEFCO robi zakupy i rozwija się na rynku platform cyfrowych
Największy magazyn GEFCO w Polsce powstaje pod Wrocławiem
3 pytania do Paula-Henriego Fréreta, Wiceprezesa GEFCO w Azji
Firma odpowiedzialna społecznie zapomina o potencjalnych korzyściach
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA