2017-11-29 | Głos z rynku

Asfalt nowej generacji od Grupy Lotos

LOTOS Asfalt dostarcza asfalty nowej generacji do budowy odcinka S7 Miłomłyn-Olsztynek. Projekt realizuje firma Budimex SA, która jest wykonawcą obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S7. Do wykonania nawierzchni drogi zostanie zastosowany asfalt modyfikowany MODBIT HiMA, dzięki któremu nawierzchnia zyska wyjątkową odporność na spękania i wytrzymałość na koleinowanie.
Obwodnica Ostródy S7 Obwodnica Ostródy S7 (Żródło: Budimex)
Do realizacji 18 km drogi ekspresowej S7 potrzeba około 10 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na obiekty mostowe. Udział asfaltów bardzo wysoko modyfikowanych w tych mieszankach wynosi około 7%. LOTOS Asfalt realizuje te dostawy w miesiącach wrzesień-grudzień 2017. Warto dodać, że spółka dostarcza produkt w izolowanych cysternach samochodowych, w stanie ciekłym w podwyższonej temperaturze zapewniającej wymaganą pompowalność. Dzięki temu można go stosować nawet w chłodne jesienne dni, w niskich temperaturach otoczenia.
 
Asfalty wysoko modyfikowane HiMA to nowoczesne lepiszcza rekomendowane do budowy „długowiecznych” nawierzchni drogowych coraz bardziej popularnych w Polsce. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat asfalty modyfikowane przyczyniły się do wzrostu trwałości dróg. Powszechnie wiadomo, że modyfikacja asfaltów polimerami pozwala na poprawę ich właściwości użytkowych i funkcjonalnych. Asfalty wysoko modyfikowane są już obecne na polskich drogach m.in. na obwodnicy Krakowa S7. W maju tego roku zostały zastosowane podczas ekspresowej modernizacji jednej z warszawskich ulic.
 
źródło: Grupa Lotos

Zobacz także

Zarządzanie systemami środowiskowymi i jakościowymi
W centrum Amsterdamu powstanie most z druku 3D
Raport dot. rynku powierzchni magazynowych w III kw.
B&P Engineering wykorzystuje koniunkturę w przemyśle
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Multiconsult podaje rzeczywiste koszty budowy autostrad
LOTOS na zakupach kolejowych w NEWAGu
Rozstrzygnięto przetarg na koncepcje programową A2
25 lat zmian zachodzących w infrastrukturze drogowej
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA