2017-06-27 | Głos z rynku

Rekordowe wyniki Grupy Mainfreight

Grupa Mainfreight, jedna z największych grup logistycznych na świecie, podsumowała działalność ostatniego roku obrachunkowego - od kwietnia 2016 do kwietnia 2017 roku. Spółka zanotowała rekordowy 17% wzrost zysku w stosunku do roku ubiegłego, który wyniósł ponad 72,6 mln USD (ok. 100 mln NZD*).
Rekordowe wyniki Grupy Mainfreight (Żródło: Mainfreight)
Grupa Mainfreight rozpoczeła działalność na rynku nowozelandzkim w roku 1978 zdobywając w szybkim czasie kolejne światowe rynki. Obecnie, będąc światową grupą logistyczną, Mainfreight posiada 240 oddziałów na 5 kontynentach. Podsumowane wyniki za działalność z ostantnich 12 miesiecy do 31 marca 2017 roku ujawniły rekordowe liczby w ciągu 39 letniej histori działalności firmy. Zysk netto spółki przekroczył sumę 72,6 mln USD (100 milionów NZD), uzyskując wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż 17%. Kolejną rekordową liczbą jest wskaźnik z zysku operacyjnego EBIDTA, który poprawił się o 13% dając rezulatat 143,5 mln USD.

Uzyskanie rekordowych wyników finansowych przez Grupę Mainfreight jest związane m.in. z rozwojem usługi Air&Ocean. W tym obszarze działalności, operator pozyskał wielu nowych klientów różnych branż, takich jak: automotive, Hi-Tech, medical and health care, Gas and Oli, Chemistry czy FMCG. Firma położyła nacisk na poszerzenie globalnej oferty w zakresie nowych kierunków w obsłudze zarówno importu i eksportu.
 
Mainfreight w Europie

Kolejnym czynnikiem, który miał zdecydowany wpływ na wzrost zysku jest umocnienie pozycji Mainfreight na europejskim rynku usług logistycznych. Stało się tak zarówno dzięki licznym inwestycjom w tym regionie, jak i rozpoczęciu współpracy z nowymi, dużymi klientami. W konsekwencji, Mainfrieght Europe uzyskał przychody ze sprzedaży  na poziomie 10,3% wyższym w stosunku do roku ubiegłego, a wzkaźnik EBIDTA wzrósł o 20,8%. Grupa spodziwa się dalszego utrzymania trendu wzrostowego w Europie. Obecnie trwa budowa nowych obiektów magazynowych na terenie Holandii oraz Belgii. W tych krajach powstają również nowe biura spedycyjne. Mainfreight zwiększył także zasięg swojej usługi Air&Ocean otwierając oddziały w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Ta inwestycja znacznie poprawiła płynność wymiany handlowej klientów Grupy Mainfreight z całego świata.
 
Mainfrieght Poland

Również w Polsce rok 2016 był bardzo dobrym okresem. Mainfreight Poland uzyskał 6,6% wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnięty wynik był efektem konstkwentnego rozwoju siatki bezpośrednich linii drobnicowych łączących Polskę z Europą Zachodnią i Południową. Równie istotnym czynnikiem było także pozyskanie nowych klientów dla usługi Air&Ocean. Realizując dalszą strategię rozwoju, Mainfreight Poland uruchomił hub przeładunkowy w Pruszkowie, gdzie konsolidowane są ładunki drobnicowe transportowane z krajów Unii Europejskiej do Ukrainy. To z kolei zaowocowało uruchomieniem regularnej linii drobnicowej z Polski do tego kraju. Oprócz tego, rozwnięto bezpośrednie połączenia dorbnicowe do Hiszpaniii i Portugalii oraz Rumunii.
 
„Rok 2016 był dla Mainfreight Poland czasem intensywnego rozwoju. Dzięki inwestycjom jakich dokonaliśmy w tym i późniejszym czasie oraz dzięki trafnym decyzjom naszej kadry zarządzającej, pozycja Mainfreight Poland w Europie znacznie wzrosła. Stało się tak m.in. poprzez rozbudowanie siatki linii drobnicowych łączących Polskę z krajami Europy Zachodniej oraz Południowej. To pozwoliło nam pozyskać wielu nowych klientów w tym obszarze działalności. Dzięki popytowi na eksport i import towarów z odleglejszych niż Europa stron, doskonale rozwijała się również nasza usługa Air&Ocean.” - podsumowuje Beata Krawczyk, dyrektor zarządzający Mainfreight Poland. - „W roku 2017 zamierzamy utrzymać trend wzrostowy, rozwijając dalej linie drobnicowe i usługi magazynowe przy jednoczesnej optymalizacji czasu i kosztów. Cieszymy się, że Mainfreight Poland odniósł tak dobre rezultaty finansowe i podąża ścieżką globalnego rozwoju grupy” – dodaje Beata Krawczyk.
 
*(NZD – dolar nowozelandzki)
 
źródło: Mainfreight
 

Zobacz także

AsstrA na międzynarodowych targach EXPO-2017
Agility podsumowuje pierwszy kwartał 2017
Zobacz jakie konsekwencje niesie za sobą Brexit
Kerry Logistics, jeden z czołowych operatorów logistycznych o globalnym zasięgu właśnie rozpoczął działalność na terenie Polski.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Jaka jest rola Customer Service w komunikacji operatora logistycznego z klientem?
Emapa pomaga optymalizować dostawy w obliczu pandemii
Transport między krajami odbywa się płynnie
Analiza zmian w europejskim transporcie drogowym
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA