2017-06-27 | Głos z rynku

Rekordowe wyniki Grupy Mainfreight

Grupa Mainfreight, jedna z największych grup logistycznych na świecie, podsumowała działalność ostatniego roku obrachunkowego - od kwietnia 2016 do kwietnia 2017 roku. Spółka zanotowała rekordowy 17% wzrost zysku w stosunku do roku ubiegłego, który wyniósł ponad 72,6 mln USD (ok. 100 mln NZD*).
Rekordowe wyniki Grupy Mainfreight (Żródło: Mainfreight)
Grupa Mainfreight rozpoczeła działalność na rynku nowozelandzkim w roku 1978 zdobywając w szybkim czasie kolejne światowe rynki. Obecnie, będąc światową grupą logistyczną, Mainfreight posiada 240 oddziałów na 5 kontynentach. Podsumowane wyniki za działalność z ostantnich 12 miesiecy do 31 marca 2017 roku ujawniły rekordowe liczby w ciągu 39 letniej histori działalności firmy. Zysk netto spółki przekroczył sumę 72,6 mln USD (100 milionów NZD), uzyskując wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż 17%. Kolejną rekordową liczbą jest wskaźnik z zysku operacyjnego EBIDTA, który poprawił się o 13% dając rezulatat 143,5 mln USD.

Uzyskanie rekordowych wyników finansowych przez Grupę Mainfreight jest związane m.in. z rozwojem usługi Air&Ocean. W tym obszarze działalności, operator pozyskał wielu nowych klientów różnych branż, takich jak: automotive, Hi-Tech, medical and health care, Gas and Oli, Chemistry czy FMCG. Firma położyła nacisk na poszerzenie globalnej oferty w zakresie nowych kierunków w obsłudze zarówno importu i eksportu.
 
Mainfreight w Europie

Kolejnym czynnikiem, który miał zdecydowany wpływ na wzrost zysku jest umocnienie pozycji Mainfreight na europejskim rynku usług logistycznych. Stało się tak zarówno dzięki licznym inwestycjom w tym regionie, jak i rozpoczęciu współpracy z nowymi, dużymi klientami. W konsekwencji, Mainfrieght Europe uzyskał przychody ze sprzedaży  na poziomie 10,3% wyższym w stosunku do roku ubiegłego, a wzkaźnik EBIDTA wzrósł o 20,8%. Grupa spodziwa się dalszego utrzymania trendu wzrostowego w Europie. Obecnie trwa budowa nowych obiektów magazynowych na terenie Holandii oraz Belgii. W tych krajach powstają również nowe biura spedycyjne. Mainfreight zwiększył także zasięg swojej usługi Air&Ocean otwierając oddziały w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Ta inwestycja znacznie poprawiła płynność wymiany handlowej klientów Grupy Mainfreight z całego świata.
 
Mainfrieght Poland

Również w Polsce rok 2016 był bardzo dobrym okresem. Mainfreight Poland uzyskał 6,6% wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnięty wynik był efektem konstkwentnego rozwoju siatki bezpośrednich linii drobnicowych łączących Polskę z Europą Zachodnią i Południową. Równie istotnym czynnikiem było także pozyskanie nowych klientów dla usługi Air&Ocean. Realizując dalszą strategię rozwoju, Mainfreight Poland uruchomił hub przeładunkowy w Pruszkowie, gdzie konsolidowane są ładunki drobnicowe transportowane z krajów Unii Europejskiej do Ukrainy. To z kolei zaowocowało uruchomieniem regularnej linii drobnicowej z Polski do tego kraju. Oprócz tego, rozwnięto bezpośrednie połączenia dorbnicowe do Hiszpaniii i Portugalii oraz Rumunii.
 
„Rok 2016 był dla Mainfreight Poland czasem intensywnego rozwoju. Dzięki inwestycjom jakich dokonaliśmy w tym i późniejszym czasie oraz dzięki trafnym decyzjom naszej kadry zarządzającej, pozycja Mainfreight Poland w Europie znacznie wzrosła. Stało się tak m.in. poprzez rozbudowanie siatki linii drobnicowych łączących Polskę z krajami Europy Zachodniej oraz Południowej. To pozwoliło nam pozyskać wielu nowych klientów w tym obszarze działalności. Dzięki popytowi na eksport i import towarów z odleglejszych niż Europa stron, doskonale rozwijała się również nasza usługa Air&Ocean.” - podsumowuje Beata Krawczyk, dyrektor zarządzający Mainfreight Poland. - „W roku 2017 zamierzamy utrzymać trend wzrostowy, rozwijając dalej linie drobnicowe i usługi magazynowe przy jednoczesnej optymalizacji czasu i kosztów. Cieszymy się, że Mainfreight Poland odniósł tak dobre rezultaty finansowe i podąża ścieżką globalnego rozwoju grupy” – dodaje Beata Krawczyk.
 
*(NZD – dolar nowozelandzki)
 
źródło: Mainfreight
 

Zobacz także

AsstrA na międzynarodowych targach EXPO-2017
Agility podsumowuje pierwszy kwartał 2017
Zobacz jakie konsekwencje niesie za sobą Brexit
Kerry Logistics, jeden z czołowych operatorów logistycznych o globalnym zasięgu właśnie rozpoczął działalność na terenie Polski.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Nowoczesne rozwiązania poprawiają funkcjonowanie miasta
Czy operator logistyczny powinien być elastyczny?
Za niedostosowanie się do regulacji SENT grożą duże kary
Jaki wpływ może mieć digitalizacja na redukcje emisji CO2
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA