Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 5/2012
<< Cofnij

Asysta w podróży

Podstawowym zadaniem systemów nawigacyjnych jest skuteczne i bezpieczne poprowadzenie kierowcy z punktu A do punktu B. Współczesne rozwiązania techniczne są w stanie realizować również szereg innych funkcji.
asysta w podróży
 
Z punktu widzenia użytkownika ważny jest nie tylko zakup praktycznej nawigacji, ale i stały dostęp do bezpłatnych aktualizacji map. Wiele urządzeń nawigacyjnych to swoiste multimedialne kombajny. Pozwalają na odbieranie wiadomości tekstowych bezpośrednio na ekranie nawigacji czy obsługę rozmów konferencyjnych, dostępne są także aplikacje przydatne podczas podróży, np. odtwarzacze plików muzycznych, filmowych czy przeglądarki zdjęć. Nowe modele coraz częściej zmieniają zatem nawigację GPS w osobistego asystenta podróży. Kierowca może wybierać trasy alternatywnie (np. z uwzględnieniem kryterium ekonomiczności). Możliwość wyboru ma również w sytuacji, gdy na którymś z odcinków zaplanowanej trasy występują korki, specjalne funkcje potrafią przedstawić propozycję objazdu, wraz z informacją o szacunkowym czasie dotarcia do celu oraz odległości. Są rozwiązania zapewniające informację o natężeniu ruchu drogowego w zależności od dnia i godziny, co ułatwia obliczenie realnego czasu potrzebnego na przejazd. Urządzenia posiadają np. możliwość czasowego lub stałego blokowania pojedynczych ulic, a zatem funkcję pozwalającą na czasowe wyeliminowanie z map remontowanych dróg, zamkniętych tuneli itp. Przy zbliżaniu się do celu podróży można również skorzystać np. z informacji o miejscach parkingowych.
 
Znaczący odbiorca
 
Branża logistyczna jest jednym z największych odbiorców produktów spółki Emapa. Posiada ona szeroki wachlarz aplikacji i systemów uwzględniających specyfikę branży tak, aby każde przedsiębiorstwo mogło wybrać produkt odpowiedni do swoich potrzeb. Są to m.in. jednostanowiskowe aplikacje na komputery stacjonarne czy laptopy (linia Emapa Transport), które pozwalają kompleksowo zarządzać flotą transportową, optymalizować trasy, a dzięki protokołowi COM udostępniają współpracę z odbiornikiem GPS czy nawigacją AutoPilot. Ich sieciowym odpowiednikiem, umożliwiającym pracę na jednej bazie danych wielu osobom o różnych uprawnieniach, jest seria GeoNet. – Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest nasz autorski serwer map, MapCenter. Pozwala klientowi dowolnie kształtować system, dopasowywać go do własnych potrzeb czy integrować z innymi technologiami. Na MapCenter bazuje m.in. nasze rozwiązanie webowe EMAPI, udostępniające mapę wraz z funkcjami związanymi z wytyczaniem tras czy wizualizacją pojazdów w oknie przeglądarki internetowej. Jeśli chodzi o rozwiązania stricte nawigacyjne, posiadamy dwa produkty skierowane do branży transportowo-logistycznej: AutoPilot Truck oraz EMAPI Fleet – mówi Marcin Maroszek, menedżer Działu Marketingu spółki Emapa.
 
 
Klienci, którym zależy na tym, aby z pomocą rozwiązań IT kompleksowo zarządzać flotą, mogą skorzystać np. z programu DS Flota przygotowanego przez Data System Group. To modułowe rozwiązanie pozwalające tworzyć szeroki wachlarz raportów, zestawień i analiz. Dla każdego użytkownika tworzony jest osobno, z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb. Współdziała z systemem DS Locate, dostarczającym sprzęt lokalizacyjny, czujniki montowane w pojeździe oraz aplikację mapową. – DSlocate Car to m.in. lokalizacja pojazdów, optymalizowanie tras, kontrola zużytego paliwa. Pakiet DSlocate Car daje możliwość pełnej kontroli nad dowolną flotą pojazdów – podkreśla Justyna Czarnecka, specjalista ds. marketingu i PR Data System Group.
 
Uniwersalnym narzędziem służącym do zarządzania mobilnymi zasobami: transportem, flotami pojazdów i pracownikami w terenie jest platforma lokalizacyjna Finder Online. – Doskonale nadaje się do sprawnego, oszczędnego i efektywnego zarządzania procesami logistycznym – podkreśla Piotr Jakubowski, Prezes Zarządu Finder S.A. Narzędzie umożliwia monitorowanie pojazdów i przewożonych towarów.
 
Ważne są detale
 
Dla użytkowników najważniejsza jest funkcjonalność konkretnych rozwiązań. W przypadku tradycyjnej aplikacji AutoPilot Truck (Emapa) mowa m.in. o optymalizacji trasy dla pojazdów ciężarowych w oparciu o bazę ograniczeń tonażowych i wysokościowych (unikanie zbyt niskich wiaduktów i zwężonych odcinków dróg), możliwość indywidualnego definiowania parametrów pojazdu (wysokość, tonaż, nacisk na osie) czy blokowaniu wybranych odcinków dróg. Nowością jest EMAPI Fleet, aplikacja stanowiąca połączenie nawigacji GPS dla transportu ciężarowego, monitoringu pojazdów on-line oraz stałej komunikacji z kierowcą. – Dla poprawnego działania EMAPI Fleet wystarczy smartfon bądź tablet działający na systemie Android (lub urządzenie typu PND z systemem Windows Mobile/CE) oraz program do nawigacji Navmax Fleet. Dzięki dodatkowej nakładce na tę aplikację (EMAPI Connect) oferuje ona nie tylko funkcje nawigacji, lecz również łączy się z serwerem i przesyła nań dane o lokalizacji urządzenia, czyli w wielu przypadkach dane o lokalizacji pojazdu. Smartfon i jego właściciel są następnie wizualizowani na specjalnie w tym celu stworzonej aplikacji webowej (EMAPI Fleet Web) – mówi M. Maroszek (Emapa). Aplikację wyposażono w dokładne mapy, a oferuje ona także szereg zaawansowanych możliwości, m.in. podgląd pozycji urządzeń, opcję wytyczania tras i przesyłania ich kierowcom, archiwum tras, natychmiastowe powiadamianie kierowcy o nowym zleceniu, dodawanie nowego zamówienia do aktualnej trasy, informacje o czasie i odległości do danego punktu itp. W efekcie EMAPI Fleet służy również jako profesjonalny system zarządzania pojazdami i kierowcami, bez potrzeby ingerencji w pojazd.
 
asysta w podrózy 2
 
Na inne walory zwraca uwagę J. Czarnecka (Data System Group). Funkcja kontroli zużytego paliwa (DS bakTIR) to, w obliczu nowej „mody” kradzieży paliwa, bardzo ważny element wyposażenia samochodów ciężarowych i dostawczych. DS bakTIR monitoruje otwarcie korka wlewu paliwa – w sposób przewodowy, w układzie korek wlewu – zbiornik paliwa. Zaszyfrowana informacja, przesyłana jest specjalną magistralą do modułu sterująco-sygnalizującego w kabinie kierowcy. Sposób wysyłania danych oraz zasilanie za pomocą dwóch przewodów z wykorzystaniem dedykowanej modulacji cyfrowej uniemożliwia ich przekłamanie i podstawianie fałszywych danych. – Kluczowymi funkcjami systemu DS bakTIR jest ciągły monitoring obecności korka zbiornika paliwa, sygnalizacja stanu otwarcia i zamknięcia zbiornika paliwa oraz natychmiastowa sygnalizacja sabotażu – podkreśla nasza rozmówczyni.
 
Piotr Jakubowski, Prezes Zarządu Finder S.A., wyjaśnia natomiast, jak działa platforma Finder Online. – Wiadomo, kiedy ładunek został podjęty, w jakim punkcie trasy aktualnie się znajduje, z jaką prędkością się przemieszcza i kiedy dotarł lub dotrze na miejsce. Możliwości jest jednak więcej. Zarządzający transportem może korzystać z bardzo przydatnych funkcji alarmów lub powiadomień. System automatycznie przesyła odpowiednie komunikaty w razie przekroczenia założonych parametrów pracy pojazdu, np. przekroczenia prędkości czy właściwej temperatury przewozu (np. produktów spożywczych). Sygnalizacja opuszczenia lub wjazdu do zdefiniowanej strefy geograficznej pozwala z wyprzedzeniem przygotować ładunek do odbioru lub magazyn do przyjęcia towaru. Wreszcie warto podkreślić to, co jest najlepszą bronią menedżera optymalizującego proces dostaw: możliwości analityczne systemu – podkreśla P. Jakubowski. W rezultacie dostępny jest zatem komplet danych archiwalnych, które zestawiane w odpowiednie raporty dają pełny obraz funkcjonowania całej floty i każdego pojazdu z osobna. Korzystając z raportów, można analizować jednostkowe koszty elementów składowych procesów dostaw: paliwa, czasu pracy kierowców, amortyzacji, opłat drogowych itp., przypadających na pojazd czy ich grupę, lub klienta czy punkt dostawy. Można oceniać wyniki osiągane dzięki realizacji poszczególnych zleceń i tras. Analizując dane, można modyfikować niewłaściwy podział floty ze względu na miejsca dostaw, a porównując przebiegi z efektywnością dostaw – podjąć decyzję np. o konsolidacji tras lub przerzuceniu pojazdów do realizacji innych zleceń. Platforma Finder Online pozwala na równoczesne korzystanie ze wszystkich modułów aplikacji: mapowego, raportowego i komunikacji z działem obsługi klienta.
 
 
Szeroki jest też zakres funkcjonalności systemu SMOK, flagowego produktu firmy Elte GPS. Jak podkreśla Marcin Osial, product manager Elte GPS Sp. z o.o. umożliwia on obserwowanie w czasie rzeczywistym obiektów ruchomych i wyświetlanie na ekranie monitora na mapach cyfrowych bieżących informacji o ich położeniu. Rozwiązanie ułatwia i usprawnia w znacznym stopniu pracę dyspozytorów, a zarazem przyspiesza proces planowania i kontroli, co skutkuje szybszymi dostawami i precyzyjną obsługą klienta, jak również obniżeniem kosztów funkcjonowania floty. Tego rodzaju system składa się nie tylko z urządzeń GPS, ale również z oprogramowania wspomagającego oraz urządzeń specjalistycznych montowanych na pojazdach. Modułowy charakter aplikacji pozwala dostosować jego funkcjonalności do potrzeb przedsiębiorstwa, a w szczególności specyfiki branży, w której działa. Tak więc, oprócz lokalizacji, system używany jest m.in. do: zapewnienia bezpieczeństwa kierowców poprzez zastosowanie w pojeździe takich akcesoriów, jak: przycisk antynapadowy, mikrofony transmitujące głos z kabiny; komunikacji z kierowcą za pomocą terminali, które pozwalają na przesyłanie wiadomości tekstowych między pojazdem a bazą; kontroli czasu pracy kierowcy; kontroli zużycia paliwa itp. Istotna jest możliwość kontroli wykonywanych zleceń, użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje o statusie realizacji danego zamówienia i ma możliwość natychmiastowej reakcji na odstępstwa od zaplanowanej trasy i czasu wykonywanego zlecenia.
 
Co dalej?
 
W dość zgodnej opinii informatyków, a także sprzedawców systemów nawigacyjnych, będą się one nadal rozwijać. Spodziewany rozwój idzie w kierunku rozwiązań stricte biznesowych (organizacja pracy pracowników mobilnych, integracja z firmowymi systemami CRM, praca grupowa, zarządzanie flotą).
 
– Drastyczny wzrost cen paliw w jeszcze większym stopniu zwrócił uwagę na zalety lokalizacyjnych systemów do zarządzania zasobami mobilnymi. Wiele firm zostało wręcz zmuszonych do poprawy efektywności – zauważa P. Jakubowski (Finder). Perspektywy na przyszłość są obiecujące również dla indywidualnych odbiorców. Rozwiązania GPS dają firmom ubezpieczeniowym szansę realnej oceny ryzyka w poszczególnych grupach wiekowych i możliwość adekwatnego dostosowania kosztów ofert ubezpieczeniowych. Spodziewane jest szersze pojawienie się na rynku usług opartych na technologii GPS, które już teraz sprawdzają się w krajach Europy Zachodniej. Są to m.in. pakiety ubezpieczeniowe wyceniane w zależności od rzeczywiście wykonanych przebiegów lub czasu użytkowania pojazdów. Rozwiązania te dają firmom ubezpieczeniowym szansę realnej oceny ryzyka w poszczególnych grupach wiekowych i możliwość adekwatnego dostosowania kosztów ofert ubezpieczeniowych. Upowszechnione zostaną usługi świadczone w oparciu o lokalizatory personalne, a służące podniesieniu bezpieczeństwa osobistego, różne formy assistance – komunikacyjnego i medycznego, przydatne także do nadzorowania i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w terenie.
 
asysta w podróży3
 
Przedstawiciel Emapy podkreśla, że stałym trendem, obecnym już w poprzednich latach, jest dążenie do zwiększenia ekranu urządzenia nawigacyjnego. Powoli zmieniają się natomiast same urządzenia, miejsce tradycyjnych nawigacji typu PND zajmują coraz popularniejsze (i tańsze) smartfony oraz tablety. Nieustannie rozwijają się również same dane mapowe i wokółmapowe, istotne z punktu widzenia taboru ciężarowego. W danych Emapy znajdują się m.in. takie elementy, jak zakazy wjazdu dla ciężarówek, ograniczenia gabarytowe (wysokość, szerokość), tonażowe, płatne drogi (wraz z opcją kalkulacji wysokości opłat i możliwością omijania wybranych odcinków) czy – nowość na polskim rynku – informacje o ADR. Dzięki temu zarówno dyspozytor w centrali, jak i kierowca mają pewność, że wytyczona trasa jest możliwie zbliżona do realnych warunków panujących w danym miejscu.
 
– Systemy nawigacyjne dla flot ulegają ciągłej zmianie, wraz z rozwojem technologii i systemów flotowych. Urządzenia DSG stają się jeszcze bardziej precyzyjne, szybsze i mniej inwazyjne. Sądzę, że przyszłość przyniesie nam pełne zintegrowanie systemów flotowych z elektroniką pojazdu. Pozwoli to w sposób uniwersalny odczytywać wszystkie dane, np. dyspozytor będzie miał możliwość odczytu pomiaru silnika oraz szczegółowej kontroli ładunku (co dokładnie zostało załadowane do naczepy). Nowa technologia to także możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym, czy kierowca zapiął pasy i czy jest trzeźwy – mówi J. Czarnecka (Data System Group).
 
Adam Brzozowski
      
***
 
 Ograniczenia w nadużyciach
 
– Rozwój firm na konkurencyjnym rynku wymaga ciągłej optymalizacji kosztów funkcjonowania i podnoszenia efektywności. Transport firmowy jest tym składnikiem przedsiębiorstwa, dla którego rozwiązania optymalizacyjne są chyba najlepiej rozwinięte. Służą temu karty paliwowe, monitoring GPS, programy do zarządzania flotą, ale jedynym, najbardziej uniwersalnym i kompletnym, sposobem optymalizacji są platformy lokalizacyjne GPS/GSM. Już dawno przestały być one, w odróżnieniu od monitoringu, narzędziem kontrolnym służącym nadzorowi i ograniczaniu nadużyć. Stały się niezbędnym narzędziem zarządczym i analitycznym wspierającym menedżerów w podejmowaniu decyzji. Oprócz funkcji przydatnych fleet managerom w codziennym zarządzaniu zlecaniu i raportowaniu wykonywanych zadań, rozliczaniu czasu pracy, przebiegów i zużycia paliwa, planowaniu obsługi serwisowej, stanowią one bazę informacji trafiających bezpośrednio do systemów księgowych i zarządczych całego przedsiębiorstwa. Coraz częściej oczekiwane i wykorzystywane przez menedżerów wysokiego szczebla są funkcje z obszaru Business Intelligence, dostępne w najlepiej rozwiniętych platformach lokalizacyjnych i umożliwiające przedstawianie danych w formie odwzorowującej zachodzące w firmie procesy. Dzięki temu systemy przestały być narzędziem wspierającym jedynie zarządzanie operacyjne i stały się bazą podejmowania decyzji strategicznych dla przedsiębiorstwa.
 
Piotr Jakubowski
Prezes Zarządu Finder S.A.
 
***
 
Więcej funkcji i możliwości
 
Wśród potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa z branży TSL, coraz silniej zarysowuje się dążenie do implementacji systemów oferujących więcej funkcji i możliwości, niż samą nawigację GPS. Wydaje się, że o ile część małych firm będzie dalej decydować się na prostsze i tańsze rozwiązania, nawet kosztem okrojonych funkcjonalności, o tyle w przypadku pozostałych graczy z branży najbliższe lata przyniosą rosnące zapotrzebowanie na rozbudowane, kompleksowe rozwiązania telematyczne. Fleet managerowie i decydenci w przedsiębiorstwach transportowych coraz częściej zdają sobie sprawę, iż takie systemy przynoszą optymalizację działań, efektywniejsze wykorzystanie zasobów i w rezultacie oszczędności. Nawet ewentualne przedłużenie się kryzysu gospodarczego nie powinno wstrzymać tego trendu. Istnieje ponadto jeszcze wiele obszarów rozwoju dla tego rodzaju rozwiązań, jak choćby rozbudowa o nowe funkcje (np. traffic a harmonogramowanie tras), optymalizacja obsługi urządzeń i aplikacji (tzw. HCI – Human Computer Interaction, czyli sterowanie dotykiem, gestem, głosem) czy – zwłaszcza w przypadku Polski – bieżąca aktualizacja danych mapowych. Rozwojowi rynku nawigacji dla taboru ciężarowego sprzyja ogólny i nabierający na sile trend „mobility”. Należy się spodziewać, że coraz więcej zasobów będzie dostępnych w „chmurze”, a coraz więcej funkcji przenoszonych do urządzeń mobilnych.
 
Marcin Maroszek
Manager Działu Marketingu Emapa Sp. z o.o.
 
***
 
Optymalizacja
 
W obecnej chwili systemy koncentrują się w głównej mierze na kontroli pracy kierowców oraz pojazdów. Jednak użytkownicy urządzeń i systemów wykorzystujących technologie GPS/GPRS poszukują narzędzi, które nie tylko pozwalają na kontrolę, ale również optymalizują procesy zachodzące podczas realizacji usług transportu, czego efektem jest możliwość wykonania większej liczby zleceń w krótszym czasie, co skutkuje wzrostem przychodów firmy przy obniżeniu kosztów transportu czy działalności i jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.
 
Marcin Osial
Product manager Elte GPS Sp. z o.o.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów