Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 5/2017
<< Cofnij

Plan okien

Precyzyjne planowanie okien czasowych dla za- i rozładunku pojazdów pozwala lepiej wykorzystać istniejące zasoby przedsiębiorstwa i minimalizować niepotrzebne spiętrzenia prac. W sukurs gospodarzom obiektów przychodzą systemy YMS (Yard Management System). Zaopatrzono je w funkcje umożliwiające skrócenie czasu oczekiwania, obsługi oraz efektywniejsze wykorzystanie miejsc parkingowych.
YMS są stosowane coraz powszechniej. Nic dziwnego, że ich popularność rośnie, potrafią bowiem przynieść rozliczne korzyści. Szczególnie przydatne są w firmach, które obsługują wiele pojazdów, gdzie poszczególnych operacji za- oraz wyładunkowych jest relatywnie dużo.
 
Dla kogo to wszystko?

Jakub Warda, Doradca ds. Rozwiązań IT dla Logistyki, Logintegra, podkreśla, że klienci korzystający z aplikacji do planowania harmonogramu pracy magazynu – „Okna czasowe”, to firmy, które na dobę obsługują od kilkunastu do kilkuset samochodów. Potrzeba wdrożenia podobnych rozwiązań zaczyna być widoczna, gdy rośnie liczba osób zaangażowanych w proces, rośnie liczba przewoźników czy dostawców, dochodzą dodatkowe magazyny/lokalizacje, w których konieczne jest precyzyjne zaplanowanie harmonogramu pracy. „Warto rozważyć wdrożenie systemu do zarządzania awizacjami, gdy pojawiają się takie utrudnienia, jak nierównomiernie obciążony magazyn, kolejki samochodów przed magazynem, brak możliwości mierzenia terminowości przewoźników/dostawców, utrudniona komunikacja z wszystkimi uczestnikami procesu – od kierowcy, przez działy zaopatrzenia, logistyki, handlu, produkcji czy portiernią na bramie wjazdowej. W firmach, które obsługują po kilka aut na dobę, prawdopodobnie podobne utrudnienia nie występują lub można rozwiązać je w inny sposób, niż wdrażając rozwiązanie informatyczne” – mówi J. Warda.

Podobną opinię wyrażają dostawcy systemu Qguar YMS. Ich zdaniem o wdrożeniu systemu klasy YMS należy myśleć przede wszystkim w momencie wzmożonej ilości operacji na styku placu manewrowego z infrastrukturą przemysłową lub magazynową. Ale czynników, które warto wziąć pod uwagę, jest więcej. Należą do nich: konieczność zwiększenia bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa, zapewnienie lepszej obsługi kontrahentom czy zdolność do eliminowania tzw. wąskich gardeł.     
 
Długa lista walorów

Wśród głównych korzyści płynących z zastosowania systemów YMS J. Warda (Logintegra) wymienia poprawę komunikacji wewnątrz firmy oraz z zewnętrznymi kontrahentami – przewoźnikami, dostawcami, czy np. klientami, którzy we własnym zakresie odbierają towar. Możliwe jest lepsze wykorzystanie potencjału magazynu, dzięki równomiernie rozłożonym dostawom i załadunkom w czasie pracy. Obsługa aut może przebiegać szybciej, dzięki dokładnie ustalonym terminom zarezerwowanym na obsługę konkretnego pojazdu. Konsekwencją może być, jeśli nie zlikwidowanie, to przynajmniej znaczne zmniejszenie kolejek samochodów przed magazynem. Weryfikacja podstawianych aut przy tym jest szybsza i bezpieczniejsza. Idzie też o pieniądze, wszystko to skutkuje bowiem korzyściami finansowymi dzięki zminimalizowaniu nadgodzin dla pracowników magazynu lub brakiem dodatkowych kosztów wynikających z przetrzymywania samochodów. Istnieje możliwość dokładnego monitorowania terminowości przewoźników i dostawców, a także mierzenia wydajności i czasów obsługi poszczególnych zamówień przez magazyn.

Podobnie o walorach YMS wypowiadają się specjaliści z Consafe Logistics. Oferowany przez nich system, generalnie rzecz biorąc, ma zoptymalizować plac, zapewnić użytkownikowi lepszy podgląd i kontrolę przesunięć pojazdów. Użytkownik otrzyma wgląd w dostępność doków, informację o kierowcach, pojazdach, numerach rejestracyjnych i wiele więcej, a wszystko to w czasie rzeczywistym.
 
Te zadania można wesprzeć

Qguar YMS to narzędzie wspomagające zarządzanie ruchem środków transportu oraz ruchem pieszych na terenie przedsiębiorstwa, a także miejscami parkingowymi. Generalnie rzecz biorąc, wspiera przedsiębiorstwa w takich obszarach, jak: zarządzanie podwórzem i otoczeniem zakładu; zarządzanie parkingiem i portiernią; zarządzanie ruchem pieszych i pojazdów; minimalizowanie spiętrzeń w harmonogramie dostaw; optymalizacja załadunku i rozładunku na rampach. Komunikacja z oczekującymi kierowcami może odbywać się w sposób automatyczny, poprzez generowanie wezwań (SMS, e-mail, tablice świetlne) z informacją o miejscu docelowym. System integruje się z takimi urządzeniami, jak wagi (ważenie przy wjeździe/wyjeździe – obliczanie różnicy) czy szlabany. Wbudowane raportowanie pozwala uzyskać informację m.in. o zadaniach realizowanych w trakcie wizyty, czasie realizacji zadań czy zgodności rzeczywistego terminu wizyty z planowanym. Każda wizyta na terenie zakładu jest rejestrowana (Qguar YMS prowadzi pełną ewidencję wszystkich kierowców, osób towarzyszących i innych gości odwiedzających teren zakładu, rejestruje również wszelkie aktywności, jakie podczas wizyt generują goście i środki transportu). Użytkownik ma więc pełną wiedzę o osobach oraz środkach transportu przebywających w danym momencie na terenie przedsiębiorstwa. Jednym z głównych zadań systemu Qguar YMS jest zapewnienie płynności obsługi wizyt. Jest to związane z eliminacją wąskich gardeł oraz optymalnym wykorzystaniem wydajności obiektów logistycznych biorących udział w realizacji wizyt (np. bram wjazdowych, parkingów zewnętrznych i wewnętrznych, doków itp.). Bieżąca wiedza o wizytach aktualnych i zaplanowanych oraz ewentualnych odchyleniach od planów pozwala na szybkie reagowanie i zwiększenie wydajności podwórza. Definiując w systemie infrastrukturę przestrzenną oraz wyposażając gości (pojazdy) w odpowiednie identyfikatory elektroniczne, użytkownik ma możliwość określenia dokładnego miejsca ich pobytu. W przypadku braku elektronicznej komunikacji z odwiedzającymi (pojazdami) lokalizacja jest mniej precyzyjna. W celu usprawnienia obsługi wizyt na terenie zakładu, Qguar YMS współpracuje z różnymi urządzeniami bądź systemami zewnętrznymi. Należą do nich m. in: wagi, szlabany, tablice świetlne, telefony komórkowe, monitory lub np. urządzenia pracujące w technologii RFID. W większości przypadków czytelne oznakowanie terenu zakładu (np. parkingów, doków, wag) w zupełności wystarcza, by osiągnąć korzyści z wdrożenia systemu. Nie jest przy tym konieczne stosowanie zaawansowanych technologii, np. RFID. YMS wspomaga też planowanie za- i rozładunków, a zatem optymalizuje pracę, minimalizując jednocześnie przestoje. Zależnie od konfiguracji proces zarządzania przydziałem doków może mieć charakter ręczny, półautomatyczny lub w pełni automatyczny.

Yard Management System, będący dziełem Consafe Logistics, nazywa się Collect. Jego twórcy akcentują kluczowe zadania, wśród których jest planowanie – YMS to narzędzie zapewniające całościowy wgląd w obecny status, a użytkownik otrzymuje informacje o opóźnieniach transportów lub dostępności doków w podziale na okna czasowe. Istotnym elementem jest funkcjonalność portierni, której pracownik może zarezerwować dok załadunkowy lub lokalizację na parking dla kierowcy nadjeżdżającego z jednostką ładunkową. Operator może również zaawizować jednostkę ładunkową do zabrania, zanim kierowca będzie mógł opuścić plac manewrowy. Godziny wjazdu i wyjazdu jednostki ładunkowej są rejestrowane w systemie, umożliwiając weryfikację spełnienia warunków umowy przez przewoźników. W YMS plac manewrowy jest podzielony na obszary parkingowe, w których w zależności od wymagań klienta mogą, ale nie muszą, być wyodrębnione miejsca parkingowe. Collect YMS ma funkcjonalność automatycznego przydzielania lokalizacji parkingowej, zanim jednostka ładunkowa może zostać zadokowana. Gdy tylko dok staje się dostępny, system automatycznie tworzy zadanie podstawienia do niego jednostki ładunkowej. Zadanie tworzone dla ciągnika manewrowego na placu jest kolejkowane zgodnie z priorytetem nadanym przez system. Pracownik manewrujący ciągnikiem wykonuje zadania w kolejności wyznaczonej przez priorytet. Puste przebiegi są minimalizowane przez system poprzez wybór kolejnej aktywności blisko zakończenia poprzedniej. Istotną funkcjonalnością pozwalającą wyświetlić liczbę zaparkowanych jednostek ładunkowych w podziale na typ lub przynależność do przewoźnika jest Pula naczep. Przewoźnik otrzymuje z systemu e-mail z zestawieniem swoich jednostek ładunkowych, dzięki czemu może zidentyfikować niedobór bądź nadmiar naczep na placu oraz zorganizować odpowiednie transporty.

J. Warda (Logintegra) przypomina, że narzędzie Okna czasowe jest rozwiązaniem, które pomogło w zlikwidowaniu kolejek samochodów w dużych firmach w Polsce, takich jak np.: ABB, Arctic Paper, Lisner, Neuca, PCC Rokita, Swiss Krono. Nasz rozmówca podkreśla, że cechą systemu jest bardzo duża elastyczność. „Za każdym razem staramy się w pierwszej kolejności poznać firmę, branżę, osoby, które na co dzień zarządzają logistyką, i w oparciu o tę wiedzę dopasować aplikację do firmy i ludzi” – mówi J. Warda.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów