Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 5/2016
<< Cofnij

Zielone zyski

Wydaje się, że dzisiaj wszyscy już wiedzą, że nowoczesne, ekologiczne magazyny powinny być energooszczędne, zużywać niewiele wody i emitować mało zanieczyszczeń. Do budowy należy wykorzystać materiały przyjazne środowisku i tam, gdzie to jest możliwe, surowce wtórne. Poza tym większość wyposażenia oraz wózki widłowe wykorzystywane w magazynach również powinny posiadać cechy produktów przyjaznych środowisku.
Model „zielonej gospodarki” to już nie tylko np. ekologiczne rozwiązania w budynkach. W ostatnich latach ten trend coraz bardziej widać także w inwestycjach w energooszczędne i przyjazne dla środowiska ekologiczne magazyny. Zysk jest prosty – niższe rachunki i lepszy wizerunek. – Rozwiązania ekologiczne w obiektach magazynowych są tematem bardzo popularnym i cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony najemców. W przypadku każdego dużego projektu realizowanego w formule pre-let zagadnienie to jest szczegółowo omawiane. Najemcy dostrzegają jego zalety i chcieliby korzystać z budynków przyjaznych środowisku, będących tańszymi w eksploatacji. Nie zawsze jednak gotowi są ponosić dodatkowe koszty związane z ekologicznymi rozwiązaniami. Firmy decydujące się na dłuższe kontrakty mogą rozważyć dodatkowy wydatek w rozsądnych granicach, ale te z krótszym okresem najmu (3–5 lat) rzadko zainteresowane są taką inwestycją – mówi Joanna Sinkiewicz, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów i Reprezentacji Najemców w dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield.
 
Zdaniem Piotra Hocha, Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju Logistyki Kontraktowej w firmie Rhenus Contract Logistics, decyzja o zastosowaniu rozwiązań ekologicznych coraz częściej wynika nie tylko z potencjalnych oszczędności, do których mogą prowadzić takie rozwiązania, ale z samej strategii przedsiębiorstw, które chcą być postrzegane jako przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie. – W roli inwestora przy budowie nowego centrum dystrybucyjnego w Bolesławcu Rhenus zdecydował się na zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Magazyn na etapie realizacji i późniejszej eksploatacji ma spełniać wysokie wymagania środowiskowe, a w przyszłości gwarantować przyjazne warunki pracy naszym pracownikom – mówi Piotr Hoch. Podobnego zdania jest także Piotr Bzowski, Leasing and Development Director, P3 Logistic Parks - czynnikiem decydującym o wprowadzeniu ekologicznych rozwiązań do obiektów magazynowych są często perspektywy rozwoju inwestycji. – Obecnie większość firm, niemal niezależnie od branż, z których pochodzą, posiada uporządkowaną strategię dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu i w jej ramach podejmuje działania chroniące środowisko. Zwykle jednym z kluczowych elementów takiej strategii jest właśnie odpowiednio przystosowany budynek – wpływający korzystnie zarówno na środowisko zewnętrzne, jak i na pracujące w nim osoby, a ponadto pozwalający na oszczędności w postaci mniejszych rachunków za wodę czy prąd. Nie bez znaczenia jest podstawowy powód, dla któregowiele firm angażuje się w ekologiczne rozwiązania – dbałość o środowisko i przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu – podsumowuje Piotr Bzowski.
 
Raben 014
 

Zdaniem Magdaleny Zamojskiej, Starszego Zarządcy Nieruchomości JLL, zdarza się także, że operatorzy logistyczni i ich klienci mają wymagania korporacyjne dotyczące tzw. zielonych rozwiązań czy recyclingu. – Jeśli chodzi o kwestie regulacji prawnych, to ustawodawstwo w Polsce nie jest jeszcze na tyle konkretne, żeby stanowiło główny czynnik generujący rozwój ekologicznego budownictwa magazynowego – dodaje Magdalena Zamojska.
 
 
Ekomagazyny

Na polskim rynku nieruchomości magazynowych coraz częściej możemy zauważyć inwestycje w energooszczędne i przyjazne środowisku magazyny i hale przemysłowe. Dla przykładu, SEGRO wprowadziło szereg korzystnych zmian w standardzie budowy swoich magazynów. – Jednym z powszechnie stosowanych w budynkach SEGRO ekorozwiązań jest energooszczędne oświetlenie LED. Obiekty są również projektowane w taki sposób, aby zmaksymalizować dostęp do naturalnego światła dziennego. Efekt ten osiągamy dzięki oświetleniu strefowemu, umieszczaniu na dachu budynku jak największej liczby świetlików oraz używaniu pasm świetlnych. Stosujemy również u niektórych klientów w pełni przeszklone bramy. Znaczną oszczędność energii zyskujemy również poprzez instalację trzystopniowego systemu regulacji sztucznego oświetlenia, który pozwala na kontrolę jego natężenia w zależności od dostępności światła naturalnego. Kolejnym ciekawym sposobem na generowanie oszczędności są oprawy LED sterowane systemem DALI. Pozwalają one na zmniejszenie zużycia energii nawet o 30 proc. SEGRO inwestuje również w rozwiązania poprawiające izolację budynków, co pozwala na oszczędność zużycia gazu wykorzystywanego do ich ogrzewania. Instalujemy innowacyjne systemy sterujące centralnymi kotłami ogrzewania oraz używamy nowoczesnych promienników gazowych. Do naszych dobrych praktyk zalicza się również instalowanie systemów chłodniczo-grzewczych, które wspomagane są pompami ciepła zasilanymi gazem – wymienia Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Centralną. Przykładem na ekologiczny magazyn może być oddany do użytku w tym roku magazyn centralny Tesco, zbudowany na terenie SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki. W obiekcie wdrożono rozwiązania związane z segregacją odpadów oraz pozwalające na minimalizację zużycia wody i zmniejszenie emisji CO2 przez maszyny budowlane.
Znaczną redukcję ponoszonych nakładów finansowych na ogrzewanie hali zimą oraz chłodzenie jej latem poprzez zwiększenie grubości materiałów izolacyjnych ścian i dachów podkreśla Maciej Tomkowiak, Specjalista ds. Inwestycji w firmie Jakon. – Stosowanie materiałów termoizolacyjnych o lepszych parametrach narzucają również aktualizowane regulacje prawne, określające minimalne parametry, jakie dana przegroda musi spełniać. Innym rozwiązaniem, o które coraz częściej pytają inwestorzy, jest zastosowanie oświetlenia LED. Dynamiczny rozwój tej technologii doprowadził do obniżenia kosztów związanych z jej zastosowaniem i przyspieszył zwrot poniesionych nakładów. Przykłady rozwiązań przyjaznych środowisku można wymieniać bez końca (fartuchy uszczelniające przy dokach załadunkowych, które redukują straty ciepła, bramy panelowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o niskim współczynniku przenikania ciepła, większa ilość świetlików dachowych, co powoduje naturalne doświetlenie hali, zastosowanie w magazynach oświetlenia strefowego czy zagospodarowanie wody deszczowej do spłukiwania toalet i podlewania zieleni). Lista możliwych do zastosowania rozwiązań jest długa i cały czas ewoluuje, co obrazuje, jak dużą rolę odgrywa budownictwo, które jest przyjazne środowisku – uważa Maciej Tomkowiak.
Innym przykładem ekorozwiązań może być magazyn w Mszczonowie, zarządzany przez ID Logistics. – Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń oszczędzamy rocznie 1200 msześć. wody. Dodatkowo na dachu magazynu umieściliśmy baterie słoneczne, które ogrzewają wodę. To pozwala nam na oszczędność gazu, który tradycyjnie wykorzystywany jest do ogrzewania wody. Co ważne, nie poprzestaliśmy tylko na zbudowaniu nowoczesnego magazynu, ale także podczas wykonywania operacji cały czas myślimy o innowacjach, ulepszaniu i usprawnianiu procesów tak, aby naszym pracownikom ułatwiać pracę, a klientom przynosić zyski finansowe. Dobrym przykładem mogą tu być prasokontenery służące do kompaktowania dwóch głównych rodzajów segregowanych odpadów, czyli papieru i folii będących surowcami wtórnymi oraz maszyny do automatycznego foliowania palet, które kupiliśmy w tym roku. Maszynowe foliowanie palet pozwala nam na zaoszczędzenie około 30 proc. zużytej folii. Wszystkie wprowadzone przez nas działania pozwalają na konkretne oszczędności oraz sprzyjają właściwemu i świadomemu wykorzystywaniu surowców i ochronie środowiska – mówi Matylda Głowa, Menadżer ds. jakości, ID Logistics Polska.
 
Oświetlenie LED to najpopularniejsze rozwiązanie eko w magazynach

Kompensowanie negatywnego wpływu na środowisko jest także jednym z priorytetów Grupy Raben. Zdaniem Marcina Turskiego, Dyrektora Sprzedaży i Obsługi Klienta w firmie Fresh Logistics Polska, przedsiębiorstwo wdraża ekologiczne rozwiązania na każdym polu działalności. – Analizujemy pojawiające się na rynku budowlanym technologie wspierające środowisko. Nie chcemy jednak w nieprzemyślany sposób stosować ekotechnologii po to tylko, by odpowiedzieć na obowiązujące trendy. Zależy nam na takim wsparciu dla środowiska, które jednocześnie przełoży się na wymierne korzyści dla naszych klientów. Dużą szansę zauważyliśmy w pojawieniu się nowych technologii oświetlenia. Po szczegółowych, praktycznych testach, odrzuciliśmy nieefektywne oraz niewystarczająco ergonomiczne rozwiązania, wprowadzając do naszych magazynów oświetlenie LED. W oświetlenie takie wyposażone są nowo budowane magazyny np. magazyn Fresh Logistics Polska w Gliwicach. Rozpoczynamy także proces modernizacji obiektów starszych, już istniejących. Podobnie jak w przypadku oświetlenia LED, stosujemy droższe, lecz bardziej efektywne od przeciętnych, systemy grzewcze oraz inwestujemy w izolację termiczną platform dokowych. Wszystkie wprowadzane rozwiązania techniczne łączy ekologiczna z natury oszczędność kosztów eksploatacji, która to w bezpośredni sposób przekłada się na możliwość zaoferowania klientowi lepszych warunków komercyjnych. Każdego miesiąca dokonujemy analizy zużycia mediów we wszystkich polskich oddziałach Grupy Raben. Uzyskane wyniki porównujemy między placówkami, weryfikujemy oraz wprowadzamy programy naprawcze dla tych jednostek, które wymagają usprawnień – stwierdza Marcin Turski.
 

Podobnie firma Waimea Holding dba, aby m.in. oświetlenie energooszczędne wraz z czujkami ruchu stawało się powoli standardem wraz z inteligentnymi systemami zużycia wody. – Ekologia stała się jednym z istotnych parametrów podczas budowania i eksploatowania obiektów magazynowych, jednak dla większości najemców koszt wynajmu powierzchni jest decydujący, dlatego nie zawsze udaje się wprowadzić wszystkie proekologiczne rozwiązania – uważa Jolanta Gałązka z Biura Prasowego Waimea Holding S.A.
 
Terminal w Białymstoku
 
Wzorem jest G.Park Blue Planet

W Europie idealnym przykładem zielonego magazynu jest G.Park Blue Planet w Staffordshire w Anglii – pierwszy na świecie budynek, który osiągnął ocenę "Wybitny" w rankingu energooszczędności BREEAM. Nazywany jest także jednym z najbardziej zielonych obiektów dystrybucyjnych na świecie. Główny magazyn i pomieszczenia biurowe znajdują się pod ogromnym niskim dachem dwuspadowym, z którego woda deszczowa odprowadzana jest bezpośrednio do stawów i strumieni na terenie krajobrazowym. Dodatkowo, 20 000 l jest przechowywanych i wykorzystywanych do spłukiwania toalety. Pokrycie dachowe wykonane jest z ETFE (Tetraflouroethylene Etylen), dmuchanych poduszek foliowych, w których znajdują się fotowoltaiczne komórki do wytwarzania energii elektrycznej. Na ścianie południowej zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, dzięki którym ogrzewane jest całe wnętrze. Poza tym zamontowano ogrzewanie podłogowe, które zasilane jest biomasą. W ten sposób 100 proc. energii cieplnej jest dostarczane z odnawialnych źródeł. Również całość drewna użytego przy budowie pochodziła z odnawialnych źródeł. Zamontowano ponadto system wentylacji naturalnej, energooszczędne oświetlenie, czujniki ruchu i kontrolę czasu zimowego.
 
Sławomir Erkiert
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów