Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 3/2016
<< Cofnij

Efekty synergii

Rozwój firm na konkurencyjnym rynku transportowym wymaga nieustannej optymalizacji kosztów i procesów biznesowych, dlatego coraz częściej obserwuje się dążenie do implementacji systemów oferujących skuteczne prowadzenie działalności transportowej.
SATIS Logo RGB v1 ORANGE 300DPI
Niejednokrotnie zdarza sie, że do zarządzania poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa wykorzystywane są narzędzia informatyczne wdrożone w kolejnych etapach rozwoju firmy, np.: systemy GPS do monitorowania pojazdów, systemy TMS (Transport Management System) do zarządzania i optymalizacji kosztów transportu oraz giełdy transportowe, umożliwiające wymianę informacji oraz zawieranie transakcji odnośnie wolnych ładunków i przestrzeni ładunkowej pomiędzy przedsiębiorstwami. Systemy te mają na celu optymalizację nakładu pracy oraz kosztów, jednak często okazuje się, że ilość tych rozwiązań stanowi problem.
 
Naturalnym kierunkiem rozwoju branży informatycznej było rozwijanie procesów integracji systemów transportowych, co przyczyniło się do zacierania granic pomiędzy poszczególnymi narzędziami. W efekcie odmienne i specyficzne funkcje poszczególnych systemów zaczęły ze sobą współpracować, udostępniając sobie wzajemnie własne zasoby. Dane wprowadzone do jednego systemu, mogły być przetwarzane w innym, a na podstawie wszystkich zgromadzonych danych, możliwe było generowanie potrzebnych informacji. Doprowadziło to do skrócenia procesów operacyjnych w firmach, efektywnego wykorzystania zasobów oraz oszczędności. Ideą integracji narzędzi TMS, systemów monitoringu i zarządzania flotą z giełdami transportowymi, są przede wszystkim potrzeby firm transportowych, dla których niezbędne jest połączenie w jeden spójny system dotychczas używanych rozwiązań informatycznych.
 
Cele i wartości
 
Celem zintegrowanego systemu wspierającego procesy transportowe, jest usprawnienie i zautomatyzowanie przepływu informacji, redukcja czasu, wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzanych tych samych danych do różnych systemów oraz podniesienie jakości obsługi klientów. Integracja zaawansowanych systemów telematycznych łączących w sobie narzędzia służące do optymalizacji zaplanowanej trasy w oparciu o wybrane zlecenia na giełdzie transportowej z profesjonalnym systemem TMS, który oprócz konsolidacji zleceń, wystawiania gotowych dokumentów niezbędnych do rozliczenia i zarządzaniakwestiami finansowymi, dodatkowo będzie zarządzał dostępnością pojazdów w wybranym okresie, podnosi transparentność i bezpieczeństwo transportów, sprzyja łatwiejszemu pozyskiwaniu kontraktów oraz przekłada się na wymierne korzyści biznesowe. Dzięki konsolidacji różnych narzędzi w jeden mechanizm, użytkownicy mają możliwość monitorowania pozycji swoich pojazdów na mapie, udostępnianie
ich podglądu firmom zlecającym, a także kalkulowania kosztów transportu i związanych z nimi kosztów dodatkowych.
 
Takie rozwiązanie ułatwia codzienną pracę dyspozytorów i jest realnym wsparciem dla firm transportowych. Po zintegrowaniu tych trzech systemów w jeden spójnie działający mechanizm można mówić o optymalizacji procesów transportowych w przedsiębiorstwie. W tym kontekście ogromnego znaczenia nabiera znana maksyma „czas to pieniądz”.
 
Przykład integracji
 
Integracja systemu SATIS z innymi produktami firmy (np. z systemem SATIS CFM – Car Fleet Management) oraz systemami firm trzecich, skutecznie ułatwia zarządzanie informacją oraz optymalizuje procesy wewnątrz firmy. Wprowadzone dane są podstawą do wielowymiarowych analiz i raportów generowanych z aplikacji, mogą być one także przesyłane bezpośrednio do innych systemów klienta.
 
W firmach naszych klientów bardzo często dane telematyczne pochodzące z aplikacji SATIS są automatycznie przesyłane do systemów CFM, gdzie są przetwarzane na potrzeby innych procesów w firmie. Sprawne zarządzanie flotą samochodową jest jednym z procesów, który każda firma powinna mieć na liście swoich priorytetów. Brak efektywnego narzędzia może doprowadzić do powstawania nadużyć, a w efekcie nadmiernych i nieprzewidzianych
kosztów użytkowania pojazdów.
 
Wielofunkcyjna i intuicyjna w obsłudze platforma SATIS CFM, koordynuje wszelkie działania związane z zarządzaniem i prawidłową eksploatacją pojazdów. Pozwala na prowadzenie zaawansowanych ewidencji: opon, kontrahentów, dostawców, umów, a także na zarządzanie procesem likwidacji szkód komunikacyjnych, ułatwia także rozliczanie mandatów. Działanie systemu opiera się na danych z systemu monitoringu i/lub innych systemów. Umożliwia profesjonalne zarządzanie parkiem samochodowym, właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów oraz precyzyjną kontrolę kosztów.
 
Klienci korzystający z systemu SATIS mają do dyspozycji także funkcje lokalizowania swoich pojazdów w systemach największych giełd transportowych w Europie - TimoCom i Trans.eu. Integracja z giełdami transportowymi daje możliwość zarządzania zleceniami transportowymi, skuteczne zarządzanie taborem i czasem pracy kierowców. Jednak tym, co najbardziej odróżnia SATIS od konkurencji, jest stały rozwój funkcjonalności systemu i wdrażanie kolejnych
algorytmów optymalizacyjnych, których celem jest ograniczenie kosztów prowadzonej działalności.
 
Integrując systemy informatyczne uzyskujemy efekt synergii. Oznacza to, że korzyść płynąca z ich połączenia jest większa niż suma korzyści posiadania poszczególnych systemów działających osobno.
 
Tadeusz Bieniak
Wiceprezes Zarządu, SATIS GPS Sp. z o.o. S.K.A.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA