Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 2/2015
<< Cofnij

Mieszanka na jakość

O tym, jak znaczący wpływ mogą mieć opony na ekonomię eksploatacji wózków widłowych czy innych środków poziomego i pionowego transportu magazynowego, świadczą wyniki testów. W tych samych warunkach eksploatacyjnych zastosowane opony mogą powodować nawet kilkunastoprocentowe różnice w spalaniu.
Wysokiej jakości opony powinny charakteryzować się dużą odpornością mieszanki na ścieranie, niskimi oporami toczenia, wysoką stabilnością poprzeczną, odpornością na podwyższone temperatury, właściwą rzeźbą bieżnika do powierzchni, niskimi wibracjami. Wszystkie te parametry wpływają na oczekiwaną, wysoką ocenę jakości opony, czyli długie przebiegi i odpowiednią wydajność pracy, niskie koszty eksploatacji. Takie firmy, jak Continental, Michelin, Solideal czy Trelleborg, produkują szeroki asortyment opon oraz opasek, dedykowanych maszynom z różnych segmentów. Największym powodzeniem cieszą się obecnie opony superelastyczne, charakteryzujące się m.in. względnie niskimi oporami toczenia i wysoką odpornością cieplną. Są też relatywnie mało wrażliwe na szybkie zużycie, wykazując dużą odporność na ścieranie, należycie amortyzują wstrząsy.
 
Żelazne zasady
 
Grzegorz Szkultecki, Dyrektor Generalny – Transport Wewnętrzny, Solideal Polska, wymienia pięć najistotniejszych cech, które posiadać powinny współczesne opony przemysłowe, w szczególności te, w które zaopatrywane są wózki widłowe.
 
Dobierając opony do wózka widłowego należy wziąć pod uwagę: warunki, w jakich będzie pracował wózek (wewnątrz, na zewnątrz); rodzaj nawierzchni, po jakiej będzie jeździł; jak intensywnie, ilość zmian (1, 2, 3, zmiany); na jakich dystansach wózek będzie się przemieszczał w jednym cyklu; jakie towary będzie przewoził. Korzyści wynikające z prawidłowego doboru opony do miejsca użytkowania przekładają się na wydłużenie czasu pracy opon na wózku, zwiększenie komfortu pracy operatora, mniejsze zużycie elementów zawieszenia wózka, większe bezpieczeństwo pracy i przewożonych ładunków oraz na niższe zużycie energii: baterii czy paliwa – stwierdza G. Szkultecki.
 
To swoisty elementarz dotyczący zresztą wszystkich rodzajów wózków, bez względu na to, czy posiadają one napęd spalinowy (benzyna, olej napędowy, gaz), czy elektryczny. Są to też generalne zasady dotyczące wszystkich wózków bez względu na ich udźwig czy konstrukcję. Oferujący ogumienie do widlaków zgodnie przekonują też, że całkiem realne jest, by dana opona spełniała wszystkie pięć wymienionych warunków, a to gwarantuje maksymalne oszczędności w bieżącej eksploatacji czy np. wydłużenie trwałości samych opon, jak i – generalnie, maszyn, które są w nie zaopatrzone. Niewłaściwy wybór może skutkować ponadnormatywnym zużyciem ogumienia (skracanie czasu eksploatacji), mogą pojawić się problemy trakcyjne (np. złe połączenie z powierzchnią podłoża albo ślizganie się opony); wystąpieniem brak amortyzacji (ponadstandardowe zużycie elementów zawieszenia, zmniejszenie wydajności); pogorszeniem stabilności ładunku (ryzyko wypadku).
 
 
Dobór opon do warunków eksploatacji jest kluczem do sukcesu. Często obserwujemy zaskakujące zjawisko: im bardziej agresywne środowisko pracy wózka, tym częściej użytkownicy wybierają jak najtańsze opony w obawie przed dużą liczbą uszkodzeń mechanicznych. W efekcie, jednorazowo wydają mniej, ale ponoszą znaczące koszty związane z utrzymaniem ogumienia (naprawy, przestoje itp.), przez co po podsumowaniu okazuje się, że rozwiązanie, które wybrali, jest droższe. Przykładem są opony XZM, które im trudniejsze warunki użytkowania, tym lepiej się spisują – usłyszeliśmy w Michelin Polska.
 
Za najważniejszy czynnik wpływający na dobór opony Przemysław Ryszkowski, Field Engineer Manager, Trelleborg Industries Poland, uznaje kryteria techniczne, gdyż to one mają decydujący wpływ na bezpieczne użytkowanie pojazdu. Chodzi tu przede wszystkim o rozmiar opony i wynikającą z niego nośność. Najlepszą rekomendacją w tym zakresie jest specyfikacja techniczna dla danego pojazdu. – Bardzo istotnym czynnikiem są warunki pracy, w których nasze opony będą pracowały – czy dysponujemy równym placem, czy wymogi sanitarne nakładają na nas obowiązek używania opon niebrudzących, czy nasz wózek pracuje wewnątrz magazynu, czy na zewnątrz. Warto również zwrócić uwagę na długość cykli pracy, jakie będziemy wykonywać. Jeśli nie weźmiemy tego czynnika pod uwagę, to prawdopodobnie powtarzające się problemy z oponami zmuszą nas bardzo szybko do uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. W przypadku intensywnych cykli najlepszym rozwiązaniem są zazwyczaj opony Premium – mówi P. Ryszkowski.
 
Z uwagi na bardzo zróżnicowane warunki pracy, producenci opon mają w swojej ofercie kilka rodzajów mieszanek. I tak, oprócz już wymienionej mieszanki niebrudzącej, firma Trelleborg ma w swojej ofercie mieszankę antystatyczną wymaganą w strefach zagrożonych eksplozją, oponę dwuwarstwową o zwiększonej odporności na przeciążenia. Na specjalne zamówienie jest również dostępna mieszanka CR – odporna na nacięcia. Niedawno pojawiła się również w ofercie mieszanka Scrubber – przeznaczona do pracy w warunkach działań na zaolejonych nawierzchniach.

Na koszty eksploatacji, a także na trwałość rzutuje też w bezpośredni sposób kultura eksploatacji opon. Każdy producent opon określa optymalne ciśnienie w stosunku do obciążenia. Owa „tolerancja” w utrzymywanym w oponie ciśnieniu wynosi co najwyżej 10–15 proc. (zarówno na plus, jak i na minus). Jeśli charakterystyka zostanie zakłócona, opona może uzyskiwać parametry inne niż zakładano. Dzieje się tak np. podczas jazdy po zbyt dużych nierównościach, przy przeciążaniu wózka, podczas pokonywania zakrętów przy zbyt dużej prędkości.
 
A co w przyszłości?
 
Opony przemysłowe, podobnie jak inne produkty, podlegają istotnym modyfikacjom technicznym. Wprawdzie zmiany te nie są może zbyt spektakularne, jednak w istocie każdy kolejny model zawiera nowe elementy. G. Szkultecki (Solideal Polska) zaznacza, że inżynierowie Solideala cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami do różnych aplikacji. W tym roku została wprowadzona opona Solideal XTREME w rozmiarze 355/50-20. – Opona przeznaczona jest do wykorzystywania w wózkach widłowych o dużej intensywności pracy. W oponie zastosowano mieszankę naturalnego kauczuku, wolno nagrzewającą się, gładki wzór bieżnika XTREME dla optymalnej żywotności opon. Opony były testowane w warunkach terenowych w fabryce papieru, w wózkach z chwytakami do papieru, pracujących w magazynie z rolami papieru. Testy pokazały, że nowy rozmiar opony XTREME jest znacznie wydajniejszy, opony zapewniają lepszą stabilność, większy komfort pracy, cichszą pracę. Szacunkowa żywotność opon w tak intensywnych warunkach pracy wynosi około 1400 h – wylicza G. Szkultecki.
 
Również konstruktorzy Trelleborga najwięcej innowacji wprowadzali ostatnio w oponach Premium, dedykowanych do najtrudniejszych i najbardziej wymagających aplikacji, tam gdzie wózki pracują bardzo intensywnie. To rezultat obserwowanej tendencji coraz intensywniejszego wykorzystywania wózków. – Największe wyzwania, jakie stają przed producentami opon, to przenieść więcej i szybciej. Jedną z innowacji, jakie ostatnio wprowadził Trelleborg, jest Pit Stop Line – czyli gwarancja, że opony nie wymienimy ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Przeprowadzone przez Trelleborg obserwacje zużytych opon pozwoliły wyciągnąć wniosek, że typowa opona wózkowa jest wymieniana w momencie, kiedy pozostaje na niej jeszcze 25 proc. bieżnika. Koncepcja Pit Stop Line jest prosta – gdy opona się zużywa, na jej powierzchni pojawia się pomarańczowy pas, informując, że opony na wymianę powinny właśnie zostać zamówione, a czas na wymianę zarezerwowany. W momencie, kiedy pojawia się pas Pit Stop Line, oznacza to, że opona może być jeszcze używana przez około 100 godzin, dzięki czemu wymiana opon może być zaplanowana na najbardziej dogodny czas. W praktyce oznacza to, że wykorzystujemy pełny potencjał opony, jak łatwo policzyć, możemy obniżyć nasze koszty związane z oponami nawet o 25 proc. przy mniejszym obciążeniu dla środowiska – 25 proc. mniej materiału do utylizacji – przekonuje P. Ryszkowski (Trelleborg).
 
Michał Adam
 
***
 
Cena ważna, ale nie najważniejsza
 
– Bardzo istotnym czynnikiem jest cena – lecz warto na nią spojrzeć z kilku perspektyw. Pierwszą, najbardziej prostą i oczywistą, jest cena zakupu. Drugą jest koszt obsługi i serwisu naszej opony – ta wartość jest bardziej złożona, a wpływają na nią montaż opony, ewentualne naprawy oraz w przypadku opon pneumatycznych okresowe kontrole ciśnienia, o których niestety bardzo często zapominamy. Tutaj zdecydowaną przewagę mają opony superelastyczne – w porównaniu do pneumatycznych praktycznie bezobsługowe. No i w końcu trzeci aspekt, na który musimy czekać aż do całkowitego zużycia opony – jej przebieg. W skrócie: cena + serwis podzielone przez przebieg dają nam całkowity koszt opony.
 
Przemysław Ryszkowski
Field Engineer Manager
Trelleborg Industries Poland
 
***
 
Decydują warunki
 
– Dobierając opony do konkretnego wózka widłowego, musimy przeanalizować kilka informacji. Przede wszystkim jak intensywnie będzie pracował wózek (1, 2, 3 zmiany), na jakim podłożu będzie się poruszał (gładkie, szorstkie, grunt), w jakich warunkach (wewnątrz, na zewnątrz) oraz na jakich dystansach będzie się przemieszczał w jednym cyklu. To są podstawowe parametry służące do wyboru ogumienia. Dodatkowo można jeszcze rozważać wybór opon pod kątem antystatyczności, czystości podłóg czy temperatury pracy (np. w chłodniach). Zdarzają się aplikacje ekstremalnie obciążone, gdzie podwyższona wytrzymałość opon liczy się najbardziej. Korzyści wynikające z prawidłowego doboru ogumienia do miejsca pracy wózka widłowego przekładają się na wydłużenie czasu pracy opon na wózku, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy operatora, mniejsze zużycie elementów zawieszenia wózka oraz na zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych ładunków. Niewłaściwy wybór ogumienia będzie wpływał na jego ponadnormatywne zużycie ogumieni, brak właściwej amortyzacji, przyspieszone uszkodzenie zawieszenia, problemy trakcyjne czy ślizganie się opon na nawierzchni.
 
Grzegorz Szkultecki
Dyrektor Generalny – Transport Wewnętrzny
Solideal Polska
 
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów