Przejdź do artykułu
2020-01-16 | Łańcuch dostaw

Kumulacja dziesiątek

Rok 2019 był dla firmy ESA logistika w Polsce kolejnym, dziesiątym już, rokiem rozwoju zarówno pod względem biznesowo-operacyjnym, jak i organizacyjnym. Firma otworzyła go przede wszystkim, już jako w 100% spółka japońska, część międzynarodowego koncernu Hitachi Transport System.

W ramach aktualnej strategii rozwoju jako japoński operator logistyczny, działający w regionie Europy Środkowo-Wschodniej już od ponad 25 lat, ESA uruchomiła program konsultingowy w zakresie możliwości dla klientów eksportowych po wprowadzeniu umowy o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia. Doradztwo dotyczące zarówno systemu celnego, jak również optymalnych pod kątem czasu i cen dróg transportu, traktujemy tak samo priorytetowo, jak bezpośrednią usługę transportu czy magazynowana na tej trasie. ESA postawiła jednocześnie na dalszy rozwój usługi Freight Forwarding w sferze transportów morskich i lotniczych, czego wyrazem było zasilenie zespołu w drugiej połowie roku przez znaną ekspert w tym zakresie Annę Szymanowicz, która jako Manager Produktu Air & Ocean odpowiada ze dalsze zwiększanie wolumenów obsługiwanych przez ESA w kolejnych latach.

Początek 2019 roku to także zakończona z sukcesem implementacja projektu w nowej przestrzeni magazynowej w Radomiu. Drugi już magazyn w tym mieście jest jednocześnie pierwszym o specyfice składu celnego w historii firmy w Polsce. Najważniejszym wyróżnikiem tego projektu są najwyższej klasy systemy bezpieczeństwa oraz specjalny system procedur, zgodny z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi wytycznymi charakterystycznymi dla branży tytoniowej. Z uwagi na współpracę nie tylko z klientem, ale także z organami państwowymi, system WMS musiał zostać specjalnie zaprojektowany, by umożliwić integrację z wykorzystywanymi programami oraz odpowiednią kolekcję danych, co było szczególnie ważne w kontekście wejścia w życie w maju 2019 r. nowej dyrektywy europejskiej w kwestii truck & trace dla tytoniu, której wymagania ESA, dzięki ścisłej współpracy z klientem oraz naszemu zespołowi wdrożeniowemu, spełniła przed czasem.

Podobnym kunsztem zespół ESA logistika wykazał się przy pracy nad nowym projektem dotyczącym logistyki zwrotów dla klienta z branży retail, gdzie system LFS udało się wdrożyć w dwa tygodnie. Nowy projekt, na niewielkiej, bo liczącej 4250 m2, powierzchni w Mszczonowie, to także odpowiedź spółki na rosnące zapotrzebowanie na rynku na niewielkie i/lub krótkoterminowe potrzeby w zakresie magazynowania, które stanowić będą w kolejnych latach przeciwwagę dla projektów typu in-plant, z których ESA jest znana na rynku.

W drugiej połowie roku powierzchnia magazynowa firmy w Polsce zwiększyła się też o kolejne 13 tys. m2, zbliżając się do 100 tys. m2 w związku z otwarciem „uszytego” na miarę obiektu w Emilianowie. Dzięki ścisłej współpracy z deweloperem oraz pracy zespołu Business Excellence ESA, w magazynie udało się w pełni wykorzystać japońskie wzorce optymalizacyjne oraz metodykę Lean. I choć jest on dedykowany obsłudze jednego ze stałych klientów firmy z branży napojowej, w założeniu ma być też kolejnym polem do testów rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów, podobnie jak obiekt w Strykowie oraz powierzchnia obsługiwana na zasadzie in-house w Radzyminie.

Odpowiadając na wyzwania w zakresie dostępności siły roboczej, ale też trendy w logistyce światowej, ESA stopniowo rozwijała w poprzednich latach projekty optymalizacyjne dla swoich klientów lub też w wraz ze swoimi klientami, w ramach tzw. współpracy JVC (Joint Value Creation). Wiele inicjatyw z tego zakresu udało się w tym roku połączyć pod skrzydłami nowo powstałego Działu Bussines Innovation i jego Managera Rafała Komorowskiego. W obszarze jego zainteresowań znalazły się zwłaszcza technologie usprawniające procesy, jak vision picking, RFID, pojazdy autonomiczne oraz gwarantujące większe bezpieczeństwo, np. czujniki wstrząsów w transporcie czy interaktywne plandeki.

W związku z alarmującymi doniesieniami Stowarzyszenia TAPA, jeśli chodzi o wzrost fali kradzieży w transporcie drogowym, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa było też jednym z głównych priorytetów firmy w mijającym roku. Działania, jakie podjęto w ramach usługi spedycyjnej ESA, to nie tylko najnowsze rozwiązania technologiczne, ale też organizacyjne w postaci rozszerzenia programu audytów wewnętrznych oraz głębszego sceerningu podwykonawców. Rozszerzono też na spedycję działania z zakresu witnessingu transportów, jako procedury zarezerwowanej dla szczególnie wrażliwych transportów project cargo.

Z kolei dla działu transportów specjalnych mijający rok to bardzo efektywna finalizacja dostaw dla projektu rozbudowy Elektrociepłowni „Żerań”, gdzie łączny wolumen dostaw realizowanych przez ESA logistika przekroczył 20 tys. ton frachtowych. W celu zabezpieczenia właściwej koordynacji łańcucha dostaw dla zaopatrzenia wielozakresowych procesów budowlano-konstrukcyjnych oraz montażowych przy budowie bloku, ESA logistika zainicjowała i zaimplementowała koncepcję systemu, którego celem jest skonsolidowanie wszystkich czołowych poddostawców oraz powiązanych procesów logistycznych występujących w ramach realizacji kontraktu EPC (Engineering – Procurement – Construction). 

Zakres obsługi logistycznej „pod klucz” obejmuje pełen pakiet operacji przeładunkowo-transportowych, administracyjno-celnych oraz inżynieryjnych zapewniających dotrzymanie wymogów czasowych oraz jakościowych związanych z realizacją dostaw elementów (tych kluczowych, wielkogabarytowych, jak również aparatury pomocniczej). Minimalizacja ryzyka związanego z nieodpowiednią koordynacją kilku dostawców to główna zaleta takiego rozwiązania, a realizacja pełnego zakresu dostaw w modelu EPC to zdecydowanie trend na kolejne lata.

A jeśli mowa o trendach, to najważniejszym wydarzeniem dla firmy w tym roku, podsumowującym jej działalność, ale też wyznaczającym główne nurty na przyszłość, stała się rocznica 10-lecia prowadzenia działalności w Polsce, do której – jak to ESA ma w zwyczaju – podeszliśmy nieszablonowo, organizując forum dyskusyjne w gronie licznych partnerów merytorycznych, którzy krzyżowali swe drogi z firmą przez ostatnią dekadę.

26 września w Kopalni „Guido” w Zabrzu dziesiątka zaproszonych specjalistów z kręgu logistycznych przedsiębiorstw i organizacji skupionych wokół transportu i magazynowania przedstawiła zgromadzonym gościom autorski punkt widzenia na najbardziej aktualne tematy w branży. 10 wystąpień x 10 minut na 10-lecie ESA logistika! W gronie prelegentów znaleźli się m.in. Monika Duda, Łukasz Chwalczuk, Adam Chazanow, Mariusz Gerałowski, Piotr Hanus czy Beata Cichocka-Tylman, prezentując tematy związane z perspektywami dla rynku magazynowego, zmianami w prawie transportowym, przyszłością rynku 3PL czy wykorzystaniu ulg podatkowych na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa.

To pierwsza tego typu inicjatywa organizowana dla osób z branży w historii działalności ESA logistika na rynku polskim. Zespół ESA zawsze chętnie uczestniczy w konferencjach czy targach, jednak brak przestrzeni na dialog skutecznie blokuje możliwość zderzenia odmiennych punktów widzenia. W tym wypadku udało się przeznaczyć wiele czasu na bardzo owocne dyskusje, nie tylko o bieżących kwestiach operacyjnych i aktywności, którą spółka podejmuje na rynku, ale przede wszystkim o koncepcjach i trendach, które będą zmieniać logistykę w ciągu kolejnych 10 lat.

logo hts dol

Wydarzenie to było dla ESA kulminacją działalności pozaoperacyjnej, w którą zarówno na poziomie firmy, jak i jej poszczególnych pracowników silnie angażujemy się od lat. Tworzenie logistycznej przyszłości i inspirowanie innych do zrównoważonego działania na jej rzecz to zadania wynikające bezpośrednio z filozofii korporacyjnej Hitachi Transport System, ale przede wszystkim misja, w którą chcą się angażować nasi eksperci.

Edukacja odgrywa kluczową rolę w tych zmianach, dlatego staramy się zrobić jak najwięcej, aby pozyskać kolejne pokolenie specjalistów logistyki. Z przyjemnością patronujemy projektowi Top Young 100, który jest inicjatywą stworzoną dla najlepszych studentów łańcucha dostaw w Polsce i współtworzoną przez trzech kluczowych interesariuszy: biznes, naukowców i studentów. Wspieramy również inne środowiska akademickie, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach lub Politechnice Łódzkiej oraz szkoły średnie. W roku 10-lecia naszej działalności w Polsce zostało to także dostrzeżone i docenione przez jury konkursu „Rzeczpospolita TSL Award”, gdzie ESA logistika otrzymała nagrodę za działalność CSR.

Jest to ważnym wyróżnieniem dla naszej firmy, ponieważ docenia działania wspierające działalność edukacyjną, ochronę środowiska i działalność charytatywną, ale też potwierdza że droga, którą idziemy i jaką chcemy iść w kolejnych latach, czyli budowanie ekosystemu, w którym chcemy jako operator logistyczny funkcjonować i zrównoważonego rozwoju w takim ekosystemie dzięki innowacjom nie tylko logistycznym, ale i społecznym, jest właściwą drogą.

Our team for you efficiency
ESA logistika Polska
www.esa-logistics.eu


Zobacz także

Niższa emisja spalin: DB Schenker modernizuje sieć krajową, wprowadzając nadwozia wymienne
Istnieją różne modele dystrybucji międzynarodowej – jak wybrać ten najlepszy?
Logistyka zasobów przy wsparciu specjalizowanych systemów informatycznych
Przedsiębiorstwa muszą zagwarantować płynność procesów przy pomocy systemu ERP
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

ESA Logistika obsługuje klienta z branży tytoniowej
ESA Logistyka wśród klientów SEGRO.
15 kwietnia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród najlepszemu dealerowi DAF.
Usługi drobnicowe dla jednych operatorów to podstawa pracy, dla innych rynkowa konieczność.

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów