2019-05-09 | Wymiana doświadczeń

CSR to nie tylko domena korporacji

Rozmowa z Elizą Bednarek Senior Marketing Specialist w VGL Group na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

logistyczny.com: Jak zdefiniujecie Państwo społecznie odpowiedzialny biznes logistyczny, pomijając wszelkiego rodzaju „akcje specjalne”. Słowem, czym na co dzień powinna charakteryzować się społecznie odpowiedzialna firma logistyczna?

Eliza Bednarek Senior Marketing Specialist: Z definicją słowa CSR w naszym kraju występuje pewnego rodzaju problem i w większości mylony jest on z działaniami sponsoringowymi, które firmy starają się zaprezentować w formie działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Dlatego jeszcze kilka lat temu wiązaliśmy ten obszar z działalnością wielkich przedsiębiorstw i korporacji. Z czasem udało się nam przekształcić tę definicję i dojrzeliśmy do tego, że firma odpowiedzialna społecznie zapomina o zaplanowanych, wymiernych efektach i wskaźnikach marketingowo-promocyjnych. Działania z tego obszaru powinny przynosić realne skutki i efekty.

Jakie miejsce w strategii Państwa firmy znajduje szeroko rozumiany CSR? Czy można w jakiś wymierny sposób wykazać korzyści dla firmy z realizacji działań CSR?

W centrum naszej strategii znajduje się człowiek. Koncentrujemy się na elemencie społecznym i lokalnym działaniu. Jako firma wywodząca się z Gdyni jesteśmy związani z tym miastem i jego społecznością – stąd nasze działania CSR koncentrujemy na tym obszarze. Warto podkreślić, że zwrot organizacji w kierunku działań bardziej odpowiedzialnych społecznie nie musi wymagać zmian, wystarczy, że będą one szczegółowymi zadaniami. VGL Group realizuje działania CSR w związku z „lokalnym” charakterem, który tkwi w naszym firmowym DNA. Jesteśmy na pierwszym etapie wdrażania naszej strategii, postawiliśmy na edukację naszych pracowników i rozpoczęcie budowania ich świadomości w tym zakresie, by wspólnie planować dalsze działania w kierunku świadomej polityki CSR. Rozpoczynamy od najprostszych rzeczy takich jak kształtowanie postaw pro-ekologicznych jak np. poruszanie się rowerem do pracy zamiast samochodu.

W przeciwieństwie do pytania pierwszego, proszę wymienić i krótko opisać specjalne inicjatywy CSR-owe, w jakie angażuje się Państwa firma. Jakie mają znaczenie dla biznesu?

W naszej koncepcji zrównoważonego rozwoju, podkreślającej potrzebę uwzględnienia w działalności gospodarczej czynników społecznych i środowiskowych, w celu zaspokojenia potrzeb nie tylko obecnego, ale i przyszłych pokoleń, szczególne miejsce zajmuje wieloletnia współpraca z gdyńskim „Domem Dziecka Pod Magnolią”, który znajduje się pod naszą pieczą. To nasze wsparcie dla wyrównywania szans połączone z naszymi lokalnymi korzeniami. Nie chodzi tutaj o znaczenie biznesowe, a efekt, który ma zaowocować lepszą przyszłością społeczności, która znajduje się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Nie chodzi o zasięg i efektowność działań, a ich skuteczność.

Dziękuję za rozmowę

http://www.vgl-group.com/


Zobacz także

Służby walczą z tachografowymi oszustami
Inteligentne tachografy będą obowiązkowe od czerwca
Wywiad z Rafałem Krajewskim, Dyrektorem Generalnym GEFCO Polska
Legislacyjne paradoksy w polskim prawie
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Ewolucja technologiczna w zarządzaniu łańcuchem dostaw doby cyfryzacji
VGL zdradza szczegóły gdyńskiego Ironmana
VGL Group uznana po raz trzeci za lidera HR
Innowacyjne podejście do CSR zaproponowane przez WIŚNIOWSKI
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA