Przejdź do artykułu
2022-10-18 | Wózki w akcji

Combilift usprawnia serwis wózków z Coleman AI

Globalny producent wózków widłowych odnotował 30-procentowy wzrost liczby przypadków skutecznej naprawy sprzętu już podczas pierwszej wizyty serwisantów, 40-procentową redukcję kosztów prac serwisowych i 30-procentowy wzrost przychodów w przeliczeniu na transakcję.

Infor®, specjalizujący się w rozwiązaniach chmurowych dla przemysłu poinformował, że Combilift, produ­cent wielokierunkowych wózków widłowych i wiodący dostawca rozwiązań do obsługi dłu­gich ładunków, korzysta z rekomendacji części zamiennych uzyskiwanych za pośred­nictwem opracowanej przez Infor platformy Coleman AI, w połączeniu z systemem Infor CloudSuite Industrial. Celem jest wydłużenie czasu sprawnego działania wózków i poprawa obsługi klienta przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia pracowników.

W ciągu 60 dni od wdrożenia rozwiązania, Combilift odnotował 30-procentowy wzrost liczby przypadków skutecznej naprawy sprzętu już podczas pierwszej wizyty serwisan­tów, 40-procentową redukcję kosztów prac serwisowych i 30-procentowy wzrost przy­cho­dów w przeliczeniu na transakcję.

Wiedzieliśmy, że w przypadku nowo zatrudnionych i mniej doświadczonych pracow­ników w dziale części tracimy możliwość uzyskania przychodów z powodu przygoto­wywania niedokładnych wycen – przyznaje Kenny Gilmore, globalny menadżer ds. części w Combilift. – Na przykład jeżeli klient potrzebuje pompy wodnej, przeszkolony pra­cownik wie, że trzeba dodać również uszczelkę. Ale nowy pracownik nie będzie tego wiedział, a klient będzie musiał pójść do innego dostawcy i kupić uszczelkę. Cieszymy się, że system rekomendujący części staje się coraz inteligentniejszy, dzięki czemu możemy uzyskiwać większe przychody i usuwać usterki już podczas pierwszej wizyty serwisantów.

Combilift z centralą w Monaghan w Irlandii i siedzibą w Ameryce Północnej w Greens­boro posiada w eksploatacji 60 tys. wózków, które zaspokajają potrzeby klientów z róż­nych branż. Zarządzanie i obsługa serwisowa tak zróżnicowanej floty wózków jest skomp­likowanym procesem, który wymaga wiedzy pozwalającej na przygotowanie dok­ładnej wyceny właściwego zestawu części, aby zapewnić skuteczną naprawę sprzętu już podczas pierwszej wizyty serwisantów.

fot.Infor Combilift 2

Firma zaczęła korzystać z Coleman AI, zintegrowanej platformy opracowanej przez Infor (w połączeniu z systemem Infor CloudSuite Industrial) w celu dalszej poprawy obsługi klienta i zwiększenia komfortu pracy pracowników. System AI, wyko­rzys­tując dane historyczne z trzech lat, generuje właściwe zestawy części na potrzeby wycen. Combilift szybko się rozwija. Platforma Coleman AI nie tylko poprawia wydajność i dokładność rekomendowania właściwych zestawów części, lecz także usprawnia proces sporządzania wycen, zmniejszając w ten sposób stres po stronie pracowników i zapewniając skuteczną naprawę sprzętu już podczas pierwszej wizyty serwisantów.

Nasz globalny dział części ustalał ceny i zestawy części potrzebnych do naprawy wóz­ka w ramach opartego na wiedzy procesu ręcznego – opowiada Kenny Gilmore. – Taka metoda nie zawsze jest dokładna i spójna, zwłaszcza w przypadku mniej doświad­czonego personelu. Przy globalnych brakach kadrowych trudno jest znaleźć przeszko­lonych pracowników, ale dzięki Coleman AI możemy szkolić system, a on z kolei może szkolić nas.

Rekomendacje części proponowane przez platformę Coleman AI wyświetlane są bezpośrednio na ekranie estymatora części w systemie Infor CloudSuite Industrial. Oprócz umożliwienia przygotowywania dokładniejszych wycen, system rekomendowania części pomaga Combilift realizować zlecenia serwisowe o 30% szybciej. Opracowana przez Infor platforma jest podstawą systemu Infor CloudSuite Industrial. Rozszerza system ERP o zintegrowane usługi, takie jak AI, Data Lake, analityka i strony główne Infor. Oprócz wykorzystywania plat­formy Coleman AI w celu zwiększenia wydajności pracy działu części, Combilift wyko­rzystuje strony główne Infor, aby zapewnić większą wydajność pracy działu produkcji odpowiedzialnego za kluczowe wskaźniki wydajności.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Pozytywy i negatywy bezzałogowego transportu
Największe rynki e-commerce w Europie centralnej
Koncept-L oficjalnym dystrybutorem rozwiązań Cilico
TransLogistica Poland – branża TSL w jednym miejscu!
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Główne trendy w systemach ERP na 2023 rok
Produkcja „na żądanie” w sklepie z licencjami na druk 3D
Spotkanie z architektem systemów na webinarze Sente
SI zapewnia skuteczne wsparcie współczesnych firm

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów