Przejdź do artykułu
2021-07-27 | Głos z rynku

Dassault Systèmes wyznacza cele redukcji emisji

Światowy lider w dziedzinie Virtual Twin Experiences (VTE) i zarządzania cyklem życia produktów wyznacza cele redukcji emisji zgodne z porozumieniem paryskim, określającym plan utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C. Firma wytycza mapę drogową zerowej emisji netto do roku 2040. Podjęte zobowiązania wspierają rozwój Virtual Twin Experiences, które pomogą branży osiągnąć zrównoważony rozwój na skalę globalną i w szybkim tempie

Firma Dassault Systèmes ogłosiła, że Science Based Targets initiative (SBTi) zatwierdziła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są zgodne zarówno z założeniami porozumienia paryskiego oraz wytycznymi SBTi. Dassault Systèmes zobowiązało się również do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2040, aby wspomóc inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem w skali globalnej wykorzystując doświadczenie wirtualnych kopii bliźniaczych.

Zatwierdzone cele obejmują emisje generowane przez operacje Dassault Systèmes (zakresy 1 i 2) zgodnie z najbardziej ambitnymi celami porozumienia paryskiego, aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C. Cele emisji dla podróży służbowych, dojazdów pracowniczych i łańcucha wartości (zakres 3) są zgodne z wytycznymi SBTi.

Aby rekompensować pozostałe emisje oraz spełnić obietnice związane ze zrównoważonym rozwojem do roku 2040, Dassault Systèmes razem z koncernami przemysłowymi będzie opracowywać innowacyjne technologie bazujące na platformie 3DEXPERIENCE, a przy tym ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie dwutlenku węgla z atmosfery.

Platforma 3DEXPERIENCE jest podstawą technologii wirtualnych kopii bliźniaczych oraz rozwiązaniem rewolucjonizującym najlepsze praktyki zarządzania cyklem życia produktów będące motorem napędowym transformacji w sektorze produkcji oraz służbie zdrowia, budownictwie i innych branżach gospodarki. Rozwiązanie to oferuje firmom nowe możliwości projektowania, rozwoju i dostarczania zrównoważonych innowacji klientom. Symulowanie scenariuszy z wykorzystaniem realnych danych na potrzeby testowania pomysłów oraz ich doskonalenie bez ryzyka, a także usprawnianie procesu generowania wartości pozwala redukować emisje i zużycie zasobów.

Dassault Systèmes jest firmą opierającą swój rozwój na badaniach naukowych, a naszym celem jest zapewnienie harmonii między produktami, naturą i życiem. Platforma 3DEXPERIENCE oraz technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwala naszym klientom zmniejszyć ślad węglowy i działać na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. Wytyczyliśmy własną mapę drogową, aby zrealizować zatwierdzone cele emisji i neutralności węglowej – mówi Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes. – Dostarczając rozwiązania oraz najlepsze praktyki branżowe, pomagamy naszym klientom w transformacji ukierunkowanej na zrównoważony rozwój, zapewniając jednocześnie harmonię między produktami, naturą i życiem i mając swój wkład w realizację celów porozumienia paryskiego w ciągu najbliższej dekady.

Dassault Systèmes czyni starania, aby zrealizować cele porozumienia paryskiego i stawić czoła globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Poza ukierunkowaniem własnych operacji na zrównoważony rozwój oraz dostarczaniem klientom technologii niezbędnych do tworzenia innowacji, Dassault Systèmes współpracuje z szerokim gronem interesariuszy, aby minimalizować wpływ generowanych odpadów, konsumpcji i procesów przemysłowych na środowisko. W ostatnim czasie Dassault Systèmes zostało współzałożycielem Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji oraz inicjatywy Digital with Purpose GeSI. Firma została także ujęta w raporcie Corporate Knights 2021 Clean200 i otrzymała rating ESG AA od MSCI.

Gratulujemy firmie Dassault Systèmes podjęcia ambitnych zobowiązań, ponieważ przyspieszają one działania na rzecz klimatu w ramach jej własnej działalności, ale także w operacjach dostawców i klientów – powiedział Jonathan Sykes, prezes zarządu Carbon Intelligence, którego zespół wspierał przygotowanie strategii.

Infografika DS

Szczegółowe informacje na temat celów Science-Based Targets oraz ram czasowych zerowej emisji netto można znaleźć na stronie internetowej firmy.

Dassault Systèmes na platformach: Facebook  LinkedIn Twitter YouTube

Zobacz także

MLP Poznań West powiększa dostępną powierzchnię
Panattoni potwierdza kurs najemców na Trójmiasto
Korzyści płynące z użycia LNG w branży transportowej
TCO dąży zwiększenia tempa zrównoważonej produkcji
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Dassault Systèmes myśli o pracownikach przyszłości
AXI IMMO wprowadza strategię Zrównoważonego Rozwoju
Raben dofinansuje jedną z ekologicznych inicjatyw
Automaty paczkowe nowej generacji przyszłością rynku
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA