Przejdź do artykułu
2021-04-07 | Głos z rynku

 

IoT i systemy IT wspierające produkcję to strategiczne obszary dla firm w ciągu najbliższych 2-3 lat – pokazuje badanie PMR, przeprowadzone na zlecenie Dassault Systèmes 

Badanie "Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19"*, przeprowadzone przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes pokazuje, że firmy są coraz bardziej świadome potencjału technologii cyfrowych w tworzeniu nowego, cyfrowego modelu biznesowego.

Przedsiębiorstwa przemysłowe od lat znajdują się w czołówce technologicznych innowatorów: zarówno w halach produkcyjnych jak i w terenie robotyka oraz parki maszynowe są na coraz wyższym poziomie zaawansowania.Pomiędzy technologiami operacyjnymi a zorientowanymi biznesowo technologiami informacyjnymi (IT) istnieje jednak dostrzegalna luka. Dotychczas branże przemysłowe pozostawały w tyle, jeśli chodzi o poziom inwestycji w IT. Ten trend stopniowo ulega zmianie, ponieważ przedsiębiorstwa z tego sektora zaczynają coraz mocniej inwestować w transformację cyfrową.

IoT i systemy IT wspierające produkcję jako obszary strategiczne

W przeprowadzonym badaniu ankietowane firmy wskazują rozwiązania IoT i systemy IT wspierające produkcję jako strategiczne obszary firm w ciągu najbliższych 2-3 lat. Natomiast co czwarty ankietowany podmiot wskazał także na rozwiązania Big Data i sztuczną inteligencję (AI) jako rozwiązania, które będą wywierać znaczący wpływ na rynek w kolejnych latach.

Badanie pokazuje różne obszary o strategicznym znaczeniu dla poszczególnych sektorów: dla 51% producentów z sektora urządzeń przemysłowych kluczowe zastosowanie ma sztuczna inteligencja, natomiast aż 61% firm z sektora transport i mobilność stwierdziło, że IoT w przyszłości będzie miało zdecydowanie najistotniejszy wpływ na rynek.

Co wpływa na decyzję o wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań IT?

Firmy produkcyjne wskazały konkretne korzyści, które niosą zaawansowane rozwiązania IT, jako główne czynniki wpływające na decyzję o ich wdrożeniu. Są to:

 • Wzrost efektywności produkcji (50%)
 • Redukcja kosztów związanych z produkcją (45%)
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (44%)
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień (44%)
 • Możliwość rozwoju biznesu na nowych rynkach (19%)

Natomiast do największych barier we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT firmy zaliczyły:

 • Brak wystarczających środków finansowych (47%)
 • Brak przekonania pracowników/użytkowników systemu co do zasadności wdrożenia (40%)
 • Brak wiedzy o korzyściach finansowych wynikających z wdrożenia (34%)
 • Brak wykwalifikowanej kadry (33%)
 • Brak czasu na wdrożenie projektu (20%)
 • Obawy przed niepowodzeniem wdrożenia (14%)

Firmy równocześnie wskazały, że wśród najważniejszych kryteriów decydujących o wyborze dostawcy oprogramowania znajdują się rekomendacje, kompetencje zespołu wdrożeniowego, jakość obsługi i doświadczenie firmy w realizacji podobnych wdrożeń.

Pełna wersja badania (w języku polskim) jest dostępna na stronie: https://discover.3ds.com/pl/cloud-and-digital-transformation-readiness

Grafika PMR Dassault Systemes

* Badanie "Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii Covid-19.", zostało zrealizowane przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes w okresie wrzesień-listopad 2020r. Badanie ilościowe przeprowadzono na losowej próbie 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle. Ankietowani byli menedżerowie średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialni za obszar IT w firmach.


Zobacz także

Identyfikator GTIN ma 50 lat!
Bezpieczeństwo żywności na najwyższym poziomie
61% samochodów jest gotowych do elektryfikacji
Jak pandemia odbiła się na wynagrodzeniach?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Magazyn bez oprogramowania WMS jest jak zablokowany mechanizm
Technologia kopii bliźniaczych ograniczy emisję CO2
Badanie pokazuje podejście polskich firm do sfery IT
IoT zapewnia przewagę konkurencyjną w logistyce
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA