Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 3/2019
<< Cofnij

Bezpieczna przestrzeń

Podobnie jak zderzaki ze stali już dawno przestały być elementem ochronnym samochodów, tak bierne elementy bezpieczeństwa w magazynach znalazły swoją lepszą formę za sprawą nowoczesnych tworzyw sztucznych. To polimery, materiały niekiedy bardziej odporne na udarowość niż stal, nabrały w XXI w. znaczenia w obszarze bezpieczeństwa dzięki niebanalnym właściwościom fizycznym.

Inteligentny materiał

Pamięć kształtu, absorbowanie siły uderzeń, elastyczność, a przy tym odporność na deformacje i lekkość – tak w kilku słowach można zdefiniować zalety materiałów polimerowych, które okazały się doskonałym tworzywem do produkcji barier, wygrodzeń oraz osłon magazynowych i przemysłowych. „Potrafimy obecnie tworzyć materiały przewyższające stal pod każdym względem – lżejsze, z lepszą zdolnością deformacji i tańsze. Sama wytrzymałość już dawno przestała być problemem” – wyjaśnia Tomasz Baryła z firmy Anter System Polska Sp. z o.o., która produkuje i dostarcza systemy biernego bezpieczeństwa.

Z licznej grupy tworzyw polimerowych, jakie są dziełem współczesnych laboratoriów chemicznych, Anter System Polska wykorzystuje w swoich wyrobach i-Plast oraz Ertax. Pierwszy z nich nadaje systemom ochronnym zdolność powracania do pierwotnego kształtu nawet po krańcowo silnych uderzeniach wózków widłowych. Ta cecha, będąca rodzajem pamięci kształtu, doskonale się wpisała w potrzeby sfery BHP, dając zabezpieczeniom walory niebywale użyteczne. Po zderzeniu nie trzeba każdorazowo wymieniać barier, ale co ważniejsze, skutecznie chronią one ludzi, maszyny, budynki i produkty. Równie cennymi właściwościami wykazuje się Ertax, którego wiązania polimerowe pochłaniają siłę uderzenia. Dzięki typowej dla tego materiału elastyczności w razie uderzenia odbierana jest cała energia kinetyczna, która nie przenosi się na inne elementy otoczenia, chociażby na posadzkę. W tradycyjnych zabezpieczeniach zwykle po zderzeniu wózka widłowego z barierą kotwy mocujące elementy do podłoża uszkadzają obszar wokół, nie mówiąc już o zniszczeniu samego elementu ochronnego.

Nie można pominąć oczywistych cech polimerowych wyrobów ochrony biernej, które odróżniają je od tradycyjnych zabezpieczeń stalowych. Z natury są lżejsze od wykonanych z metalu. Odporne są również na korozję, co czyni je przydatne wewnątrz hal, także tych o wysokiej wilgotności, jak chłodnie i mroźnie, oraz na zewnętrznych placach składowych. Odznacza je trwałość kolorystyczna, łatwość konserwacji, która odbywa się poprzez tradycyjne mycie elementów detergentami. Bez jakiegokolwiek problemu można je zastosować w miejscach o podważonym współczynniku higieny z wymaganiami HACCP. Warto podkreślić również aspekt ekologiczny systemów wykonanych z polimerów. Długotrwałe użycie to niepodważalna cecha tych wyrobów, jednak równie ważna jest ich biodegradowalność, cecha wpisująca się w tzw. zamknięty cykl życia wyrobu – dzięki możliwości recyklingu i odtwarzaniu tych wyrobów w nowych wcieleniach.

Moduły. Indywidualne kombinacje. System

Przestrzenie przemysłowe i magazynowe to obszary bardzo dynamiczne, gdzie mamy do czynienia z pracą maszyn, transportem wewnętrznym i pracą ludzi. Dlatego właściwe zabezpieczenie tych obszarów to sprawa priorytetowa, dotycząca zarówno ochrony zdrowia i życia ludzkiego, jak również towarów, urządzeń i samych budynków. Zwykle najbardziej niebezpieczne miejsca to styk przestrzeni statycznych i dynamicznych: obszary wysokiego składowania blokowego towaru, ścieżki robocze wózków widłowych, strefy wydań, bufory produkcyjne, magazyny stanowiskowe przy urządzeniach produkcyjnych, gniazda odkładcze. Wszystkie te miejsca to źródło potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, które jednak można zminimalizować, a niekiedy całkowicie wyeliminować, stosując zabezpieczenia w postaci barier polimerowych Wall Protection.

Wall Protection to pionowe konstrukcje zabezpieczające, które mają charakter modułowy, dzięki czemu można budować wygrodzenia dowolnej długość i geometrycznym kształcie. Dzięki nim powstaje rodzaj ażurowych ścian- murów bezpieczeństwa o dowolnej wysokości. Wykonane są z polimerowych rur ze wspomnianych materiałów i-Plast oraz Ertax, co sprawia, że wykazują się ekstremalną odpornością i wytrzymałością na uderzenia. Kotwi się je do posadzek, ale jednocześnie w łatwy sposób można rekonfigurować te zabezpieczenia i rozbudowywać w dowolny sposób pod indywidualne potrzeby miejsca.

Foto 3. Podstawowa funkcja Wall Protection  dotyczy bezpieczeństwa biernego wewnątrz jak i na zewnątrz obszarów pracy. Chroni przed uderzeniem jeżdżących wózków widłowych, oddziela strefy pracy maszyn i magazynu przyprodukcyjnego i zapewnia niekontrolowane wjechanie w strefę ruchu ludzi.

Foto 2. Podstawowa funkcja Wall Protection  dotyczy bezpieczeństwa biernego wewnątrz jak i na zewnątrz obszarów pracy. Chroni przed uderzeniem jeżdżących wózków widłowych, oddziela strefy pracy maszyn i magazynu przyprodukcyjnego i zapewnia niekontrolowane wjechanie w strefę ruchu ludzi.

Kluczową cechą urządzeń Wall Protection jest ich systemowy charakter, co pozwala na łączenie z innymi produktami zabezpieczającymi z oferty Anter System Polska, jak bramki, bramy rozsuwane czy bariery ochronne Restrictor. W ten sposób powstaje całościowy system zabezpieczenia przemysłowego o rozległych funkcjonalnościach. Bariery Restrictor bardzo często są stosowane również w konfiguracji z barierami podłogowymi DE, które bezpiecznie naprowadzają wózek z towarem do miejsca jego przekazania, uniemożliwiając przypadkowe wyjechanie wózka poza określoną strefę.

Podstawowa funkcja Wall Protection dotyczy bezpieczeństwa biernego wewnątrz oraz na zewnątrz obszarów pracy. Chodzi nie tylko o możliwość ochrony przed uderzeniem jeżdżących wózków widłowych czy niekontrolowanym wjechaniem w strefę obecności ludzi, ale przede wszystkim o operacje w trakcie składowania na wysokość, szczególnie kiedy piętrzony jest towar w opakowaniach. Skutki niedokładności ułożenia, zepchnięcie palety z wysokości, obsunięcie towaru w wyniku błędu operatora zostaną zminimalizowane dzięki Wall Protection. Wysoka ściana polimerowa ograniczy ryzyko uszkodzenia mienia i utraty zdrowia przez pracowników. Jednocześnie mając świadomość takiej ochrony, inwestor bez problemu może swobodnie wykorzystać maksymalną wysokość składowania w danym miejscu. „Wysokie składowanie bez regałów jest obarczone dużym ryzykiem spadnięcia towarów. Odpowiednio zabezpieczając ten proces barierami Wall Protection, firma jest w stanie zaoszczędzić i wykorzystać w pełni przestrzeń, którą ma do dyspozycji, bez narażenia się na bezpośrednie skutki przypadkowego obsunięcia” – podkreśla Tomasz Baryła.

Bariery z serii Wall Protection zostały już przetestowane w praktyce zarówno przez firmy z obszaru automotive, jak i z branż papierniczej, petrochemicznej i spożywczej. Niezależnie od tego, czy składowano blokowo towar w standardowych paletach, paletokoszach, zwojach kablowych czy rolach, zabezpieczenia polimerowe spełniały swą funkcję bezpieczeństwa, a dodatkowo wpływały na pełne wykorzystanie dostępnej powierzchni składowania bez niepotrzebnego ryzyka obsunięcia się opakowań. W sposób gwarantujący bezpieczeństwo stały się elementami kształtującymi przestrzeń w halach, oddzielając strefy pracy ludzi, urządzeń i trakty komunikacyjne wózków widłowych.

Więcej o zabezpieczeniach Wall Protection: www.antersytem.pl

Anter System
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów