Przejdź do artykułu

Kaizen

Kaizen 1/2020
<< Cofnij

Automatyzacja mobilna

W ciągu ostatnich kilkunastu lat pojazdy transportu wewnętrznego bez kierowcy ugruntowały swoją pozycję w intralogistyce, a obecnie ich rozwój nabiera gwałtownego rozpędu. Jednym z powodów jest cyfryzacja, jednak równie istotne jest to, że tego typu technologia pozwala na zaprojektowanie elastycznych i skalowalnych rozwiązań.

Przełomowe rozwiązania technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy i modele biznesowe oparte na danych, zmieniają rynek i nieustannie stymulują rozwój rozwiązań z dziedziny automatyzacji. Z drugiej strony zmieniają się również wymagania klientów. Dynamicznie rozwijający się handel elektroniczny stawia całkiem nowe wymagania wobec koncepcji logistycznych przyszłości. Czołowy dostawca tej technologii, firma Dematic, pokazuje w swoich rozwiązaniach, jak różnorodne są możliwości konfiguracji.

Cyfryzacja zmienia całe sektory gospodarki. W rezultacie produkcja i logistyka podlegają większej integracji, a procesy sterowane są przez systemy IT. Jest to jeden z ważnych powodów, dla których systemy transportowe bez kierowcy (często określane skrótem AGV = Automated Guided Vehicles) cieszą się coraz większym zainteresowaniem w różnych branżach. Systemy te zapewniają bowiem stabilny i efektywny przepływ materiałów, a znaczna wszechstronność takich rozwiązań oznacza, że większość istniejących środowisk produkcyjnych może być dostosowywana do nowych wymagań na zasadzie modułowej. Zastosowanie AGV pozwala skuteczniej reagować na zmieniające się wymagania, np. zmiany w produkowanych wyrobach, wahania popytu, zmiany w układzie linii produkcyjnych.

Elastyczność w zastosowaniu

Systemy AGV Dematic realizują wiele różnych zadań. Pojazdy w pełni automatycznie transportują surowce i gotowe wyroby bez bezpośredniej ingerencji człowieka. Ponieważ można z nich korzystać 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, to jednocześnie podnoszą produktywność operacji, jak również zmniejszają całkowite koszty eksploatacji. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania można je stosunkowo łatwo zintegrować z istniejącym procesem produkcji lub komisjonowaniem czy kontrolą jakości. Rozwiązania te można stosować w różnych obszarach magazynu, od przyjęcia do wydania towaru. Dla wielu firm atrakcyjne jest to, że systemy AGV nadają się szczególnie do transportu produktów niebezpiecznych i wrażliwych na wstrząsy, dlatego wiele systemów transportu mobilnego ma zastosowanie w transporcie produktów chemicznych. Inny obszar zastosowania to uciążliwe warunki pracy, na przykład chłodnie. Pojazdy autonomiczne sprawdzają się także w zadaniach mocno powtarzalnych, wymagających znacznej precyzji i stałego tempa pracy przez wiele godzin.

Sterowanie

Sterowanie misjami oraz ruchem pojazdów odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania. Istnieje kilka sposobów na przydzielanie i wywoływanie zadań, poczynając od ręcznego wywoływania misji, na komunikacji z systemem nadrzędnym klasy WMS lub ERP kończąc. Wybór najbardziej odpowiedniej metody zależy od środowiska pracy AGV (np. istniejąca infrastruktura), jak również od poziomu informatyzacji w danej firmie i organizacji procesów transportowych. Bez względu na metodę, zlecenia wykonywane są z wysokim poziomem dokładności i praktycznie bezbłędnie. Każda zakończona misja potwierdzana jest w systemie pojazdu autonomicznego lub – jeśli taka jest konfiguracja systemu – bezpośrednio w systemie nadrzędnym. Jedną z istotnych części projektu są precyzyjnie opisane logi pracy AGV, z uwzględnieniem sytuacji wyjątkowych, tak aby pojazdy potrafiły reagować w różnych sytuacjach, a ich praca nie podlegała zakłóceniom.

Nawigacja z milimetrową dokładnością

Stosowane przez Dematic technologie nawigacji sprawiają, że pojazdy autonomiczne poruszają się dokładnie po zadanym odcinku. Wdrożony system nawigacji może wymagać zastosowania dodatkowych elementów w infrastrukturze. Wiele istniejących rozwiązań, np. szyny prowadzące, pętle indukcyjne, magnesy w posadzce lub na ścianach, wiąże się z określonymi ograniczeniami, głównie w odniesieniu do całkowitej elastyczności układu, jako że pojazd porusza się wzdłuż zadanego toru i każda jego zmiana wymaga zmian w infrastrukturze.

Z tego powodu Dematic stawia na nawigację laserową. Stałe punkty odniesienia odczytywane w sposób ciągły przez laser pozwalają na precyzyjne i nieprzerwane określanie aktualnej pozycji pojazdu. Odchylenia od trasy zredukowane są do minimum. Co ważniejsze, pojazd autonomiczny nie jest ograniczony do jednego toru jazdy, ale może się poruszać po różnych trasach, w zależności od realizowanego zadania. Nawigacje laserowe można dostosować do dowolnego układu magazynu, co pozwala na zastosowanie AGV w istniejących budynkach w obrębie istniejącej infrastruktury.

Dodatkowo nawigacja laserowa wspiera systemy bezpieczeństwa instalowane na pojazdach autonomicznych. Trzeba bowiem pamiętać, że pojazdy autonomiczne poruszają się w środowisku pracy ludzi oraz innych urządzeń transportu poziomego i muszą wykonywać zadania bez ryzyka wypadków.

Monitorowanie w chmurze

Jednym z największych wyzwań jest utrzymanie stałej wysokiej dostępności i wydajności systemu. Wymaga to niezakłóconego i ciągłego monitorowania pracy pojazdów oraz zarzadzania dużą ilością danych generowanych podczas pracy AGV. Obecnie akceptacja dla przechowywania danych w bezpiecznej chmurze jest niemal powszechna, dlatego Dematic zdecydował się na wykorzystanie narzędzi „chmurowych”. Najbardziej oczywiste korzyści wiążą się z mniejszymi kosztami usługi i szybkim wdrożeniem, a wysoka dostępność danych oraz ich bezpieczeństwo powodują, że jest to atrakcyjna propozycja.

Narzędzia do monitorowania pracy systemu automatycznie kategoryzują oraz analizują dane zbierane i przechowywane w dedykowanej chmurze. Na tej podstawie system generuje komunikaty o błędach, komunikaty dotyczące konserwacji czy też informacje o poziomie naładowania baterii. Szybki dostęp do przejrzyście skatalogowanych informacji pomaga w planowaniu prac serwisowych i daje transparentne informacje o dostępności urządzeń oraz statusie wykonywanych zadań.

 

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów