Przejdź do artykułu
2023-02-15 | W magazynie

Trzy kierunki

Światowa sprzedaż automatyki magazynowej będzie wzrastać o 15% rocznie, aż do osiągnięcia wartości 39 mld euro wynika z raportu „Trendy kształtujące intralogistykę 2023” opracowanego przez firmę Kardex. Zdaniem ekspertów globalna sprzedaż automatyki magazynowej osiągnie do 2027 r. szacunkową wartość 39 mld euro. Główne trendy w intralogistyce to: elastyczna produkcja, robotyzacja magazynu oraz analityka predykcyjna.

We współczesnym świecie logistyka jest zmuszona do radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi procesami. Wiele firm przekonuje się, że przepływ towarów wymaga coraz szybszych procedur pracy. Podczas gdy procesy stają się coraz mniejsze i bardziej wyspecjalizowane, liczba obsługiwanych jednostek rośnie do jeszcze wyższego poziomu.

Dążenie do większej automatyzacji i digitalizacji magazynów jest wyraźnym trendem na rynku. Postęp technologiczny, przejawiający się w stosowaniu technologii cyfrowych bliźniaków czy chmury obliczeniowej, sprawia, że operacje logistyczne są przeprowadzane sprawniej, bezpieczniej i rzetelniej.

2 High bay warehouse Procter and Gamble Kardex Mlog

Będzie wzrost

Według najnowszego raportu „Trendy kształtujące intralogistykę 2023” opracowanego przez firmę Kardex dostawcę rozwiązań intralogistycznych w zakresie zautomatyzowanych systemów magazynowania, pobierania i obsługi materiałów wynika, że światowa sprzedaż automatyki magazynowej będzie wzrastać o 15% rocznie, aż do osiągnięcia wartości 39 mld euro. Eksperci wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat wskaźnik zaangażowania analiz predykcyjnych w modelowaniu łańcucha dostaw wyniesie aż 79%.

Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o analizę własnych zasobów, wiedzę branżową oraz dane globalne. Analiza obejmuje najnowsze trendy w intralogistyce, ilustruje znaczenie wykorzystania najnowszych technologii, takich jak robotyka i analityka predykcyjna, oraz koncentruje się na nowoczesnych narzędziach zapewniających efektywność i produktywność magazynów w najbliższych latach.

Raport skierowany jest do przedstawicieli zarządów i kierowników procesów magazynowych, którzy muszą na bieżąco śledzić trendy intralogistyczne i wdrażać rozwiązania magazynowe zapewniające najwyższą efektywność względem przyszłych wyzwań rynku. Zdaniem ekspertów można określić trzy podstawowe trendy w intralogistyce. Są to: elastyczna produkcja, robotyzacja magazynu oraz analityka predykcyjna.

Elastyczna produkcja

Chociaż sytuacja związana z COVID-19 wydaje się wyjątkowa – pilna potrzeba elastycznej produkcji dotyczy codziennych sytuacji, zwłaszcza w takich obszarach, jak handel detaliczny. Zarządzanie personelem podczas nieprzewidywalnych skoków i sezonowych szczytów to standardowe praktyki w handlu elektronicznym. Jeśli jednak rynek pracy nadal będzie sprawiał problemy, firmy nie mogą skutecznie przewidywać potrzeb kadrowych. Ta wątpliwość na rynku pracy wysunęła automatyzację na pierwszy plan i praktycznie eliminuje stres, z jakim boryka się dziś wiele magazynów – czytamy w raporcie Kardexu.

Elastyczna produkcja jest podstawą rozwiązań, takich jak automatyczne systemy przechowania i wyszukiwania (ASRS). Mogą one zmniejszyć wymaganą powierzchnię o 85%, obniżyć koszty pracy i zapewnić ergonomiczne środowisko pracy. Ich zdolność do dodawania lub zmniejszania pojemności bez wpływu na ogólną powierzchnię obiektu jest niezwykle opłacalna pod względem powierzchni nieruchomości i wskaźników produktywności.

– Dodatkowo bez elastycznych i skalowalnych rozwiązań intralogistycznych, obiekty często przez znaczną część roku pozostają puste. Jest to czynnik, który staje się coraz ważniejszy w miarę ewolucji praktyk związanych z nieruchomościami. Czynsze za powierzchnie magazynowe i dystrybucyjne w Stanach Zjednoczonych wzrosły 22% rok do roku do 18,70 USD za stopę kwadratową w III kw. 2022 r. W Europie wskaźniki pustostanów logistycznych zmieniły się z 5,1 do 3,5%, a w niektórych częściach Europy należały do najniższych na świecie. Gdy inne opcje powoli się wykluczają, korzyści płynące z automatyzacji znów rosną – wyjaśniają autorzy raportu.

Przykładem mogą być – opisane w raporcie – narzędzia zaprojektowane przez Kardex maksymalizujące powierzchnię istniejącego magazynu. Biorąc pod uwagę zapasy przechowywane w 120 przęsłach statycznych regałów, można je skondensować tylko w dwóch poziomach i regałach karuzelowych Horizontal Carousel Module (65% oszczędności miejsca), dwa pionowe moduły karuzelowe Vertical Carousel Module (75% oszczędności miejsca) lub pojedynczy pionowy moduł windy Vertical Lift Module (85% oszczędności miejsca).

4 Stacker crane High bay warehouse Kardex Mlog

Robotyzacja magazynu

Autorzy raportu podkreślają, że roboty zwiększają szybkość i precyzję trudnych procesów w całym łańcuchu dostaw. Obsługują procesy bez błędów, zwiększając produktywność/przepustowość i obniżają bieżące koszty, jednocześnie spełniając rosnące wymagania konsumentów. Na całym świecie kraje doświadczają jednej z wielu fal, jakie branża zobaczy pod względem integracji automatyzacji za pomocą robotyki.

W raporcie czytamy – obecnie dostępnych jest wiele rodzajów robotyki, w tym autonomiczne roboty mobilne (AMR), pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV), roboty typu pick and place oraz zrobotyzowane technologie magazynowania w kostkach, takie jak AutoStore. Robotyka jako całość, choć różni się pod względem konkretnych możliwości, przenosi magazyny do szybszych, bardziej precyzyjnych obiektów i łatwo integruje się z różnymi branżami. Oczekuje się, że do 2025 r. 45% całej produkcji będzie realizowane przy użyciu technologii robotycznej, a stopień wykorzystania autonomicznie napędzanych pojazdów wzrośnie z obecnych 29 do 78% do 2030r.

3 Kardex AutoStore AS2019 102

Biorąc pod uwagę elastyczność i skalowalność robotyki, wydaje się oczywistym, że zapewnia ona ogromną przewagę. Zainteresowanie elastycznością wiąże się z coraz większym minimalizowaniem infrastruktury i umożliwianiem przenoszenia magazynów, restrukturyzacji i rekonfiguracji w jednej chwili – napędzając wzrost robotów AMR zamiast wbudowanych przenośników.

Autorzy raportu podkreślają, że opierają się na koncepcji minimalizacji infrastruktury, skalowalność, jako podstawowa cecha robotyki, króluje na równi z elastycznością. Skalowalność pozwala firmom dodawać roboty, a tym samym zwiększać przepustowość bez konieczności zajmowania dodatkowej przestrzeni. Wraz ze wzrostem wymagań rośnie także liczba robotów. W niektórych przypadkach placówki co miesiąc wynajmują roboty, aby pomagały w rozładowaniu okresowego zapotrzebowania.

Interesująca jest również – wspomniana w raporcie Kardexu – informacja firmy konsultingowej McKinsey & Company, która wymieniła robota do kompletacji jako jedną z 10 wybitnych technologii, które mogą zmienić operacje magazynowe, uznając to rozwiązanie jako kluczowy składnik przepisu na sukces magazynu lub dystrybutora. Wykorzystując zaawansowaną koordynację ręka–oko, roboty typu pick and place mogą wybierać, przetwarzać i umieszczać pojedyncze artykuły i pełne skrzynie do i z dowolnej stacji kompletacji oraz systemu magazynowego. Roboty bezproblemowo integrują się z istniejącymi systemami zarządzania magazynem, jak również automatyzują kompletację i uzupełnianie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Analityka predykcyjna

Analiza predykycjna to „gałąź zaawansowanej analityki, która prognozuje przyszłe zdarzenia, zachowania i wyniki. Wykorzystuje techniki statystyczne – w tym algorytmy uczenia maszynowego i zaawansowane modelowanie predykcyjne do analizy przeszłych i bieżących danych w celu przygotowania się na nieplanowane zdarzenia”.

Autorzy raportu wspominają wyniki ankiet przeprowadzonych przez MHI i Deloitte Consulting LLP. Udział wzięło ponad 1000 liderów łańcucha dostaw i produkcji. Konsultanci chcieli dowiedzieć się, jak liderzy reagują na globalna pandemię i jak przekształcają łańcuchy dostaw, aby stały się bardziej odporne poprzez przyjęcie kilku technologii. W rocznym raporcie, np. MHI, wykazano, że wskaźnik przyjęcia analiz predykcyjnych i preskryptowych w zakresie innowacji i technologii w łańcuchu dostaw w ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie z 28 do 79%.

– Kardex dysponuje już wieloma z tych przyszłych aplikacji, na przykład system proaktywnego monitorowania Kardex Connect wykorzystuje czujniki do odbierania objawów lub ostrzeżeń dotyczących maszyny i proaktywnego kontaktowania się z klientem. W takim przypadku błędy są wykrywane i naprawiane zdalnie (jeśli to możliwe), zmniejszając tym samym oczekiwania i koszty związane z pracą personelu technicznego na miejscu. – Dzięki Kardex Connect rozwijamy usługi cyfrowe, które umożliwiają klientom otrzymywanie obszernych analiz (np. objaśnień, wykorzystanej wydajności na maszynę, zakończonych cykli, itp.) aby zapewnić klientowi aktualne informacje na maszynie przez cały czas i z dowolnego miejsca. System ten identyfikuje wahania wydajności maszyny i informuje, kiedy wykorzystanie jest niższe niż oczekiwano – twierdzą autorzy raportu. W tej chwili Kardex dysponuje ponad 2700 maszynami połączonymi za pośrednictwem Kardex Connect, z naciskiem na zdalne wsparcie.

link do raportu: https://hubs.li/Q01zdFMB0

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów