2020-08-06 | Kaizen&Lean

Obchody

W ramach wielu zakładów produkcyjnych posiadających infrastrukturę kluczowe jest sumienne prowadzenie cyklicznych kontroli nadzorowanych urządzeń i instalacji. W wielu przypadkach awariom powodującym zatrzymanie się instalacji i – co za tym idzie – straty produkcyjne można zapobiec. Kluczowe jest zidentyfikowanie nieprawidłowości na wczesnym etapie wystąpienia usterki oraz podjęcie odpowiednich działań naprawczych.
Standardową procedurą mającą na celu prowadzenie tego typu działań jest obchód zmianowy realizowany najczęściej przez pracowników produkcji w ramach coraz bardziej popularnej strategii Autonomicznego Utrzymania Ruchu – Autonomous Maintenance. Zdarza się ponadto, że tego typu działania prowadzone są również przez służby utrzymania ruchu, co wynika najczęściej ze struktury organizacyjnej i podziału odpowiedzialności. Niezależnie od tego, jaki dział jest odpowiedzialny za realizację obchodów, nierzadko zakres tych działań nie jest ujęty w żadnym systemie informatycznym, bardzo często pozostaje w wersji papierowej.

W teorii precyzyjna definicja zakresu kontroli jest kluczowa i daje gwarancję sukcesu w postaci eliminacji zdarzeń awaryjnych, których wystąpienie jest poprzedzone możliwymi do zaobserwowania symptomami. Niestety w praktyce nawet bardzo precyzyjnie określony zakres obchodu, jeśli nie jest elektronicznie nadzorowany, nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

W tym miejscu należy podkreślić, że aktualnie z pomocą przychodzą najnowsze technologie, których zastosowanie pozwoli na znaczące zwiększenie skuteczności wykonywanych obchodów. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie dedykowanego modułu do obsługi obchodów – pracującego na urządzeniach mobilnych typu smartfon/tablet, współpracujących z technologią RFID zastosowaną do oznakowania infrastruktury – pozwala na rejestrację danych podczas realizacji obchodu.

 Podstawowymi elementami modułu do obsługi obchodów są następujące elementy:

 • dedykowany mechanizm do definiowania zakresu kontroli dla poszczególnych urządzeń wchodzących w zakres ścieżki obchodowej,
 • ewidencja ścieżek obchodowych wraz z częstotliwością wykonania,
 • urządzenie mobilne typu tablet lub smartfon do potwierdzania wykonanych czynności podczas realizacji obchodu,
 • oznakowanie trasy obchodowej z wykorzystaniem technologii RFID/NFC, która wymusi obecność pracownika na instalacji i usprawni rejestrację danych,
 • mechanizm do szybkiej rejestracji zidentyfikowanych problemów obejmujący klasyfikację i dokumentację zdjęciową,
 • intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie do analizy i nadzoru zrealizowanych obchodów,
 • powiadomienia o zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

Uruchamiane narzędzie do obsługi obchodów może stanowić uzupełnienie wykorzystywanych systemów klasy CMMS/EAM, a standardowe mechanizmy integracji mogą zagwarantować wymianę wymaganych informacji.

Kluczowymi korzyściami z wdrożenia tego typu narzędzi są:

 • zwiększenie bezpieczeństwa nadzorowanej infrastruktury,
 • ograniczenie nieplanowanych postojów,
 • zwiększenie żywotności eksploatowanych urządzeń,
 • zwiększenie dostępności infrastruktury,
 • ograniczenie kosztów ponoszonych na realizacje napraw,
 • podniesienie efektywności działań służb technicznych.

Oferta SimplyMobile w zakresie narzędzia wspomagającego obsługę obchodów zmianowych obejmuje:

 • przeprowadzenie jednodniowych warsztatów mających na celu identyfikację zasad i wymagań w zakresie obsługi obchodów zmianowych,
 • opracowanie projektu wdrożenia obejmującego opis kluczowych działań do realizacji mających na celu uruchomienie obchodów z wykorzystaniem technologii SimplyMobile,
 • uruchomienie systemu obchodów na serwerach zamawiającego lub SimplyMobile,
 • dostawa oznakowania dla urządzeń, których obchody będą realizowane,
 • dostawa urządzeń mobilnych do realizacji obchodów zmianowych,
 • szkolenie w formie warsztatów dla pracowników zamawiającego,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • świadczenie usługi gwarancji i serwisu.

Zakładany czas niezbędny na uruchomienie niniejszego narzędzia to miesiąc obustronnej współpracy.

SimplyMobile Sp. z o.o.
ul. Juliana Fałata 10, 05-820 Piastów, Polska
www.simplymobile.pl tel. (22) 390 54 53
e-mail: biuro@simplymobile.pl


Zobacz także

Manipulatory przemysłowe – innowacje w dziedzinie przemieszczania ładunków
Studio CRM.net, który nie tylko wspiera handlowców w realizacji zadań, ale również pozwala na ich nadzór przez przełożonych
Na czym polegają korzyści wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle?
Jak zwiększać elastyczność produkcji, wykorzystując IT w dynamicznie zmieniającym się środowisku?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA