Przejdź do artykułu
2022-07-19 | Głos z rynku

Zerowa emisja netto CO2 celem DPDgroup

W obliczu szybkiego wzrostu sektora handlu elektronicznego i związanej z nim dystrybucji przesyłek, GeoPost/DPDgroup przedstawiła plan krótkoterminowej dekarbonizacji oraz ambitną ścieżkę do długoterminowego celu zero netto CO2 do zatwierdzenia przez inicjatywę Science Based Target (SBTi). Podjęte kroki ukazują ambicję GeoPost/DPDgroup, by przewodzić rynkowi TSL w zakresie zerowej emisji netto.

Jako pionier w swoim sektorze, firma podejmuje zdecydowane działania w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r. i zobowiązuje się do zmniejszenia zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43% do 2030 r. i 90% do 2040 r. w odniesieniu do poziomu bazowego z roku 2020 – czyli o 10 lat wcześniej niż zakłada Porozumienie Paryskie.

Inicjatywa Science Based Target (SBTi) zapewnia firmom jasno określoną ścieżkę redukcji emisji zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego. GeoPost/DPDgroup spodziewa się uzyskać aprobatę SBTi na początku 2023 roku.

Zrównoważony rozwój w centrum strategii GeoPost/DPDgroup

Jako największa sieć doręczeń przesyłek w Europie, firma odnotowała w ostatnich latach szybki i intensywny wzrost. Od 2012 roku GeoPost/DPDgroup nieustannie podejmuje znaczące działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości:

  • Grupa jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla od 2012 roku i rekompensuje wszystkie pozostałe emisje z transportu i budynków poprzez wiarygodne, certyfikowane projekty energii odnawialnej w Brazylii, Indiach i Indonezji.
    Grupa jest na dobrej drodze do realizacji do 2025 r. niskoemisyjnych dostaw przesyłek do 350 miast w Europie (docierając do 110 milionów Europejczyków) – poprzez 15 000 niskoemisyjnych pojazdów dostawczych, 6700 elektrycznych punktów ładowania i 250 oddziałów miejskich. Doprowadzi to do redukcji emisji dwutlenku węgla o 83% oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza w wybranych miastach o 95%
  • Ponadto, biorąc pod uwagę wpływ jakości powietrza na zdrowie ludzi, GeoPost/DPDgroup współpracuje z Pollutrack w celu monitorowania jakości powietrza w 20 europejskich miastach do końca 2022 roku.

Kluczowe definicje

O inicjatywie Science Based Target (SBTi)

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalna instytucja umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji CO2 zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi o zmianach klimatycznych. Koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorstw na całym świecie, aby mogły zmniejszyć o połowę emisję dwutlenku węgla przed 2030 r. i osiągnąć zerową emisję netto przed 2050 r. Inicjatywa jest wynikiem współpracy między Carbon Disclosure Project (CDP), ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund for Nature (WWF) i koalicją We Mean Business. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w ustalaniu celów opartych na nauce, oferuje zasoby i wskazówki w celu zmniejszenia barier w ich wdrażaniu oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.

(Źródło: inicjatywa Science Based Target)

Zero emisji CO2 netto według SBTi

Przedsiębiorstwa ustalają jeden lub więcej celów, aby osiągnąć stan zerowych emisji netto, co obejmuje:

  • zmniejszenie zakresu emisji 1, 2 i 3 do zera lub do stałego poziomu rezydualnego z osiągnięciem zerowych emisji netto na poziomie globalnym lub sektorowym, aby sprostać celowi maksymalnego dopuszczalnego globalnego ocieplenia o 1,5°C
  • zneutralizowanie wszelkich emisji resztkowych w docelowym terminie a także późniejszych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

(Źródło: Standard SBTi Net Zero).

Zakres emisji 1, 2, 3

Emisje z zakresu 1 to emisje bezpośrednie z zasobów należących do firmy i przez nią kontrolowanych.

Emisje z zakresu 2 to emisje pośrednie z wytwarzania zakupionej energii.

Emisje z zakresu 3 to wszystkie emisje pośrednie – nieobjęte zakresem 2 – które występują w łańcuchu wartości tworzonego przez przedsiębiorstwo.

 

Więcej informacji: https://www.dpd.com/group/en/news/dpdgroup-sbti-net-zero-target/


Zobacz także

Dematic Drone Inspection zmniejsza koszty inspekcji
VGL Solid Group dołącza do struktury Ligentia Group
X edycja In4Log 2022 odbyła się pod hasłem „Ostatni człowiek w magazynie”
DANONE wdraża eLeader Shelf Recognition AI
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Europejskie operacje cargo-partner jeszcze bardziej eko
Dachser otwiera zeroemisyjną strefę dostaw
GeoPost/DPDgroup zapowiedziało elektryfikację floty
Prologis świętuje Dzień Bez Samochodu

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów