2017-11-20 | Wymiana doświadczeń

Jak tworzyć strategię, aby skutecznie oddziaływała na rozwój firmy?

Jest wiele małych, średnich i dużych firm działających bez sprecyzowanej strategii. Bez względu na to niektóre z nich odnoszą sukcesy, a inne porażki. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy warto taką strategię w ogóle tworzyć?
Jak tworzyć strategię, aby skutecznie oddziaływała na rozwój firmy? (Żródło: Fotolia)
Realizując codziennie zadania, koncentrujemy się na jak najszybszym ich wykonaniu i na efektach, które realizacja tych zadań ma przynieść. Często jednak gubimy po drodze kierunek, w którym powinna zmierzać nasza firma. Strategia jest swoistym punktem odniesienia, dzięki któremu możemy sprawdzać, w każdym momencie, czy nasza firma podąża we właściwym kierunku i czy zadania które realizujemy, wspierają realizację celów strategicznych.
 
Strategię zazwyczaj tworzymy od ustalenia ram naszego działania, a są nimi misja, wizja i wartości. Na poziomie operacyjnym, strategię tworzymy od przeprowadzenia analizy SWAT dla naszej działalności, czyli określenia mocnych stron naszej organizacji, słabych stron naszej organizacji oraz szans i zagrożeń wynikających z otoczenia biznesowego firmy. Na podstawie analizy SWOT tworzymy cele strategiczne, które wskazują kierunek długofalowego działania i na podstawie których ustalamy KPI (Key Performance Indicators) dla wszystkich obszarów działalności oraz odnosimy je do poziomu zadań na każdym stanowisku pracy. Na podstawie analizy SWOT tworzymy także projekty które mają zmienić bądź usprawnić dotychczasowy sposób działania.
 
 
Aby  strategia realnie oddziaływała na organizację oraz aby wszyscy pracownicy respektowali  jej założenia, należy nie tylko włączyć ich w tworzenie tejże strategii, ale także pokazywać im wpływ delegowanych im celów i zadań na realizację strategii. Dzięki temu będziemy nadawali większy sens realizacji codziennych zadań oraz będziemy budowali świadomość, w jaki sposób ich realizacja celów wpływa na realizację strategii firmy.
 
Jednym z kluczowych czynników tego, czy będzie ona skutecznie wdrożona, jest z jednej strony zaangażowanie zarządu na każdym etapie jej tworzenia oraz z drugiej strony przywiązanie dużej wagi do sposobu i formy komunikacji strategii wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Kluczowym jest także znalezienie wspólnego mianownika i ustalenie celów strategicznych dla wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, a nie tylko dla tych, które są najbardziej kluczowe. Aby strategia żyła i realnie oddziaływała na organizację warto jest także zadbać o to, aby każdy pracownik, w każdej chwili, mógł ocenić na jakim poziomie strategia jest zrealizowana. Najczęściej tworzymy dedykowane do tego narzędzia wizualizacji oraz narzędzia IT pozwalające łączyć zadania z celami strategicznymi oraz informować o aktualnym procentowym udziale zadań połączonych z celami strategicznymi w stosunku do wszystkich zadań wykonywanych przez pracownika.
 
źródło: Brainstorm Group

Zobacz także

Jak wygląda sytuacja kobiet w polskim biznesie?
Profesjonalne usługi brokera kurierskiego kluczem do sukcesu w e-biznesie
Wywiad z ekspertem Rusak Business Services nt. AEO
Dowiedz się jak w 8 krok wybrać system informatyczny na lata
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

3 inspirujące dni i wizyty w najlepszych fabrykach
Przedsiębiorcy mogą korzystać z Bazy Usług Rozwojowych
Praktyczne wykorzystanie koncepcji Lean Management
Przyczyny problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA