2018-08-17 | Głos z rynku

Ekologiczne rozwiązania wpływają na środowisko

Jak wynika z Raportu Zrównoważonego Rozwoju Prologis za 2017 r., w ubiegłym roku Prologis poczynił znaczne postępy w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w czym nadrzędną rolę odegrała odporność. Już dziesiąty rok z rzędu sporządzono raport według wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) i Construction and Real Estate (CRE) dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa i nieruchomości.
Ekologiczne rozwiązania wpływają na środowisko (Żródło: Prologis)
W 2017 r. społeczeństwa na całym świecie zmagały się ze środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi skutkami zakłóceń i klęsk żywiołowych. Choć Prologis ma aktywa o wartości 2 mld USD w kilku regionach, które były szczególnie narażone na tegoroczne ekstremalne zdarzenia pogodowe, budynki te charakteryzowały się wysoką trwałością i zostały uszkodzone w niewielkim stopniu, co oznacza, że klienci nie odczuli żadnych poważnych zakłóceń.

Programy Prologis w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) razem przyczyniają się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju projektów spółki na całym świecie, zapewniając wspomnianą trwałość. Zrównoważony rozwój jest częścią DNA Prologis, a dostarczanie długotrwałej wartości, której oczekują interesariusze, możliwa jest wyłącznie dzięki aktywnemu dążeniu do opracowywania nowych technologii oraz przyszłościowych praktyk biznesowych.

„Nasz program ESG to pozytywna działalność, z której korzyści czerpią nasi klienci, inwestorzy, lokalne społeczności i pracownicy. Do ESG podchodzimy perspektywicznie, bo tylko takie podejście umożliwia nam i naszym klientom bycie o krok przed tym, co przyniesie przyszłość" – stwierdził Hamid Moghadam, chairman i CEO Prologis.

ESG to integralna i nadrzędna część działalności Prologis. Aby rozwijać się w zakresie odpowiedzialnego zarządzania ochroną środowiska naturalnego, spółka zapewnia klientom nowoczesne i zrównoważone budynki; by wspierać odpowiedzialność społeczną, pracownicy współpracują z klientami i inwestorami; aby zapewniać skuteczny ład korporacyjny, spółka stale pracuje nad przejrzystą komunikacją oraz nad identyfikacją i zmniejszaniem ryzyka.

W raporcie z 2017 r. Prologis przedstawił szczegóły dotyczące postępów poczynionych w kierunku realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju:

  • do portfolio dodano 10 megawatów w formie instalacji solarnych, zwiększając całkowitą zdolność wytwórczą do 175 megawatów, a to oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia 200 megawatów mocy produkcyjnej energii słonecznej do 2020 r.;
  • na koniec 2017 r. w 82% portfolio operacyjnego wprowadzono energooszczędne oświetlenie, dzięki czemu zbliżyliśmy się do celu, jakim jest 100% energooszczędnego oświetlenia w całym portfolio;
  • cel redukcji emisji korporacyjnych gazów cieplarnianych wyznaczony na 2020 r. udało się osiągnąć z czteroletnim wyprzedzeniem, a Prologis jest w trakcie realizacji celów bazujących na badaniach naukowych.

 Projekty oparte na trwałości i zrównoważonym rozwoju        

W swoich budynkach Prologis łączy technologie zmniejszające zużycie energii i wody, stawiając na rozwój terenów zdegradowanych i zabudowy plombowej, w miarę możliwości ubiegając się o certyfikaty dla budynków. Spośród sukcesów odniesionych w 2017 r. warto wspomnieć o najwyższej ocenie przyznanej w ramach certyfikatu BREEAM na poziomie „Outstanding” dla obiektu typu build-to-suit położonego w Prologis Park Prague-Rudna. Jest to pierwszy obiekt logistyczny z takim wynikiem w Czechach i drugi budynek tego typu w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Innowacje w zakresie energooszczędności      

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie wytwarzania, zużycia, składowania i pomiaru energii Prologis zapewnia swoim klientom możliwości testowania i rozszerzania nowych rozwiązań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Monitorowanie zużycia: Korzystając z narzędzi do monitorowania zużycia energii i zarządzania nią, Prologis poinformował, że w 2017 r. w 3 604 z globalnych aktywów spółki odnotowano spadek w zużyciu o 8,9%, co przełożyło się na obniżenie emisji o 4%.

Inteligentne liczniki: W oparciu o udany projekt pilotażowy w Europie Środkowo-Wschodniej Prologis wprowadza inteligentne liczniki energii elektrycznej, gazu i wody w parkach na całym świecie, współpracując przy tym z twórcami oprogramowania w celu opracowania technologii pomiarowych. W 2017 r. inteligentny pomiar zużycia mediów został wprowadzony w całym portfolio Prologis w Czechach i na Słowacji.

Energia słoneczna: Prologis był jedną z pierwszych spółek sektora logistycznego, które zainwestowało w dachowe panele słoneczne. W 2017 r. do portfolio Prologis dodano kolejne 10 megawatów produkcyjnej energii słonecznej, dzięki czemu obecnie wynosi ona łącznie 175 megawatów w dziewięciu państwach. Dla porównania – w skali roku taka ilość czystej energii pozwala dostarczyć energię do 26 000 przeciętnych amerykańskich domów.

Pionierska działalność w zakresie zielonych technologii        

Osiągnięcia Prologis w zakresie wiodących innowacji sektorowych są najbardziej widoczne w globalnym portfolio zielonych technologii i projektów procesów biznesowych. Jednym z nich jest projekt pilotażowy w Park Budapest-Harbor, realizowany wspólnie z Platio, węgierskim startupem produkującym systemy chodnikowych paneli fotowoltaicznych. Działania na rzecz zielonej energii pomagają Prologis i jego klientom pozostać o krok do przodu przed tym, co przyniesie przyszłość.

Promowanie bioróżnorodności           

Bioróżnorodność to nieodłączny element zrównoważonego rozwoju, dlatego Prologis realizuje działania, których celem jest zapewnienie zdrowia roślin i zwierząt w parkach i ich okolicach. Dzięki skoncentrowaniu się na przebudowie zabudowy plombowej, w przypadku której często występują problemy w postaci pozostawionych zanieczyszczeń, bioróżnorodność jest wspierana na dwa główne sposoby: (1) usuwanie potencjalnie szkodliwych substancji zanieczyszczających ekosystemy, oraz (2) recykling terenów. W związku z powyższym wszystkie nowe zabudowy przechodzą rygorystyczne procesy udzielania pozwoleń uwzględniających kwestie środowiskowe, w tym oceny wrażliwych siedlisk i gatunków chronionych. Za przykład ochrony bioróżnorodności mogą posłużyć cztery obiekty Prologis pod Paryżem, gdzie w ulach wytworzono około 600 słoików miodu, które latem 2017 r. trafiły do klientów.

Dobry i społecznie zaangażowany sąsiad                      

Prologis dąży do tego, żeby być dobrym sąsiadem, ponieważ silne więzi w miejscach zamieszkania i zatrudnienia pracowników zwiększają społeczną chęć wzrostu i rozwoju, dzięki czemu firma może ulepszać swoje usługi dla klientów. Podczas światowego dnia Prologis IMPACT Day w 2017 r., w ramach którego pracownicy podejmują działania na rzecz społeczności, w których mieszkają i pracują, 1304 pracowników przepracowało łącznie 8 383 godzin jako wolontariusze na rzecz 36 organizacji pozarządowych.

Integracja i różnorodność      

Poszanowanie różnorodności i dążenie do integracji to podstawowe elementy strategii Prologis. W firmie panuje niezmienne przekonanie, że rekrutowanie i rozwijanie najlepszych talentów to sposób na skuteczne prowadzenie działalności i nieustający rozwój. W 2017 r. Prologis zmienił swoją strukturę wynagrodzenia tak, aby uwzględniać działania na rzecz integracji i różnorodności jako podstawę do przyznawania premii. Na szczeblu zarządu komitet ds. wynagrodzeń został przemianowany na Komitet ds. Talentów i Wynagrodzeń. Z kolei w wyniku zmian w jego statucie, większy nacisk kładzie się na integrację i różnorodność. Prologis powołał również ambasadorów rekrutacji, dzięki którym firma będzie promować swoją politykę w zakresie integracji i różnorodności wśród potencjalnych pracowników.

W 2017 r. Prologis dziewiąty raz z rzędu znalazł się w przygotowywanym przez Corporate Knights rankingu 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie, plasując się w pierwszej połowie – na 44. miejscu i awansując z 83. pozycji zajętej w 2016 r. Utrzymywanie się w rankingu przez dziewięć lat i coraz wyższe notowania w tak konkurencyjnym środowisku potwierdzają nieustanne zaangażowanie Prologis w zrównoważone projektowanie i odpowiedzialny rozwój. 

Zamiast spoczywać na laurach, Prologis będzie myśleć o sposobach na dalsze umacnianie swojej ugruntowanej pozycji globalnego lidera w branży. „Z jednej strony jestem dumny z naszych dotychczasowych osiągnięć, a z drugiej jestem jeszcze bardziej podekscytowany na myśl o działaniach, które zaplanowaliśmy na nadchodzące lata. Bez przerwy myślimy o tym, jak usprawnić naszą działalność – w tym roku, w przyszłym roku i w kolejnej dekadzie" – przyznał Moghadam.

Pełny Raport Zrównoważonego Rozwoju Prologis za 2017 r. dostępny tutaj.


Zobacz także

DAF osiągnął bardzo dobre wyniki w 2017 roku
Znaczne ochłodzenie nastrojów wśród logistyków
K+N wzmacnia pozycję w logistyce produktów świeżych
Dynamiczny rozwój wymaga zmiany lokalizacji firmy
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Francja ma ambitne plany ograniczające emisję spalin
Krasnal Prolek nowym lokatorem Prologis Park Wrocław
Polska jako lider e-mobilności – plan na przyszłość
Prologis sprzedał nieruchomości za ponad miliard dol.
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA