2018-05-09 | Głos z rynku

Społecznie odpowiedzialny operator

Grupa GEFCO opublikowała raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu. W dokumencie spółka potwierdziła swój zrównoważony rozwój oraz zaangażowanie firmy w ochronę środowiska, ochronę praw człowieka, przestrzeganie międzynarodowych standardów pracy i walkę z korupcją, co jest zgodne z 10 Zasadami United Nations Global Compact. Raport odzwierciedla również wartości GEFCO ujęte w nowym haśle „Partners, unlimited”.
Społecznie odpowiedzialny operator (Żródło: Gefco)

Środowisko w centrum strategii grupy

W swojej codziennej działalności GEFCO dąży do obniżenia emisji CO2 o 2% rocznie, co udało się osiągnąć w ostatnich dwóch latach. Dodatkowo firma aktywnie angażuje swoich klientów i dostawców w podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw, między innymi poprzez wykorzystanie specjalistycznego i zindywidualizowanego oprogramowania Castor pozwalającego monitorować emisję gazów cieplarnianych. Grupa opracowała również Kartę Odpowiedzialnych Zakupów, którą do końca 2017 r. podpisało ponad 1100 dostawców i podwykonawców spółki świadczących usługi w sektorze transportu drogowego. Dokument zawiera wiążące oświadczenia o zgodności pojazdów z normami ochrony środowiska, jak również zobowiązanie do szkolenia kierowców w zakresie ekologicznej jazdy.

GEFCO prowadzi również stałe analizy swojego odziaływania na otoczenie i środowisko naturalne oraz uczestniczy w różnorodnych programach mających na celu ocenę wpływu firmy w tych obszarach. W 2017 r. 59 placówek GEFCO odnowiło certyfikację ISO 14001. Dodatkowo w ramach CDP (Carbon Disclosure Project) spółka w 2017 r. poprawiła swoją ocenę na B z noty D uzyskanej w 2015 roku. Ponadto międzynarodowa platforma EcoVadis wspierająca przedsiębiorstwa w ocenie ich dostawców pod kątem poszanowania środowiska naturalnego i potrzeb społecznych, etyki biznesu i odpowiedzialnych zakupów przyznała GEFCO 60 na 100 punktów w oparciu o wyniki uzyskane przez Grupę w 2016 roku.

Ograniczenie wpływu usług na środowisko

Wywiązując się ze swoich zobowiązań, GEFCO inwestuje w przyjazne środowisku rozwiązania łańcucha dostaw. Są to między innymi:

  • Nowa wersja programu CADIS OPTIM, który optymalizuje ruch samochodów ciężarowych. Testy potwierdziły następujące korzyści płynące z jego stosowania: skrócenie tras o 15%, podniesienie współczynnika załadunku o 4% oraz zmniejszenie liczby ciężarówek na drodze o 9%.
  • Rozwój transportu multimodalnego i tras alternatywnych, jak na przykład Jedwabny Szlak. Przewóz towarów koleją – oprócz dziesięciokrotnie niższych kosztów niż w przypadku transportu lotniczego i czasu realizacji krótszego o połowę w porównaniu z transportem drogą morską – ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne, ponieważ generuje pięciokrotnie mniej gazów cieplarnianych od transportu morskiego.
  • Rozwój „zielonych” rozwiązań w zakresie magazynowania towarów. Przykład w tym obszarze stanowi plac magazynowy samochodów w Courgenay, który jest zarazem największą elektrownią fotowoltaiczną w Szwajcarii. W 2017 r. działania podejmowane przez GEFCO w celu ograniczenia zużycia energii w ponad 50 placówkach przyniosły poprawę o 8%.

Promowanie programu Infinite Proximity

W roku 2017 Grupa GEFCO wskazała 10 kluczowych zasad kultury korporacyjnej firmy. Zostały one ujęte w programie Infinite Proximity i wyznaczają kierunki ogólnego rozwoju spółki oraz obszary działań pracowników. W związku z wdrożeniem programu zarząd GEFCO zorganizował w 12 krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej spotkania z  menedżerami, którzy mogli bezpośrednio podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Mając na względzie wagę zaangażowania pracowników, proces rekrutacji w Grupie GEFCO prowadzony jest w oparciu o cztery zasady – przejrzystość, widoczność, wydajność oraz pewności siebie – a menedżerowi ds. personalnych we wszystkich krajach zostali przeszkoleni ze standaryzacji praktyk rekrutacyjnych. Ponadto na wielu rynkach GEFCO współpracuje z uniwersytetami i szkołami biznesu, aby przyciągnąć młode talenty. W 2017 r. firma zatrudniała na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony łącznie 1920 osób, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z rokiem 2016. Ponadto drugi rok z rzędu GEFCO otrzymało wyróżnienie „Happy Trainees”, zajmując 6. miejsce w kategorii przedsiębiorstw międzynarodowych.

Grupa GEFCO jest globalnym dostawcą usług łańcucha dostaw przemysłowych i europejskim liderem w dziedzinie logistyki motoryzacyjnej.


Zobacz także

Riwal: 10 lat na polskim rynku sprzętu do pracy na wysokości
Jaka będzie cyfrowa przyszłość branży leasingowej?
DHL głównym partnerem spedycyjnym platformy handlu w chmurze
1,5 tys. osób pomieści biurowiec DSV w stylu skandynawskim
Toyota zainwestuje 170 mln dolarów w produkcję nowego auta
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Firma odpowiedzialna społecznie zapomina o potencjalnych korzyściach
GEFCO odpowiada za obsługę logistyczną BWI Group
GEFCO ekspresowo załatwi samolot do dostawy
Innowacyjne podejście do CSR zaproponowane przez WIŚNIOWSKI
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA