2017-09-22 | Głos z rynku

Wpływ globalizacji i nacjonalizmu gospodarczego na logistykę

Postępująca globalizacja jest jednym z głównych trendów w biznesie, mających wpływ na sektor transportu i logistyki. Aby zapewnić sobie konkurencyjność, a klientom wyższą jakość i dostosowane do potrzeb usługi, dostawcy wkraczają na zagraniczne rynki i podejmują działalność na wielu szerokościach geograficznych.
Jednocześnie, przeciwstawny trend nacjonalizmu ekonomicznego wywiera nacisk na międzynarodowe przedsiębiorstwa, aby współpracowały w ramach regionalnych ugrupowań, z mniejszymi, lokalnymi firmami.

Aby osiągnąć jak największą efektywność, zadowolenie klientów i optymalizację kosztów, przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne muszą zsynchronizować wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, w tym dostawców, którzy wspierają firmy logistyczne w konkurowaniu na światowych rynkach. Według analizy „Eye for Transport” 60% spośród 500 najważniejszych europejskich przedsiębiorstw logistycznych współpracuje z co najmniej jednym niezależnym dostawcą usług logistycznych.

AsstrA-Associated Traffic AG jest doskonałym przykładem międzynarodowej firmy świadczącej usługi logistyczno-transportowe, która podchodzi globalnie do działań lokalnych. Spółka, założona w Szwajcarii pod koniec lat 90., przedstawiona obecnie w 16 państwach i dysponuje 8 agencjami celnymi na terenie Europie i Azji, a także współpracuje z dostawcami w ponad 60 krajach na całym świecie. Przed ostatnie 24 lata menadżerowie ds. logistyki w AsstrA przeprowadzili firmę przez zmiany na wielu frontach: biznesowym, ekonomicznym, legislacyjnym, technologicznym czy geopolitycznym, w tym, obecnie, globalizacji i wzrostu nacjonalizmu gospodarczego.

Z jednej strony, globalizacja i rozwój technologii zarządzania logistyką sprawiają, że sektor transportu staje przed nowymi możliwościami operacyjnymi. Wszyscy operatorzy łańcucha dostaw współpracują ze sobą, aby podnieść dostępność produktu i zaangażowanie klienta, co prowadzi do wzrostu zysków, mającego pozytywny wpływ na możliwości rozwoju na nowych rynkach, takich jak, w przypadku firmy AsstrA, Środkowy Wschód i Azja Środkowa.

Z drugiej strony, ogromna konkurencja na globalnych rynkach sprzyja większym graczom o większych zasobach finansowych, którzy mogą monopolizować lokalne rynki i sprawić, że małe i średnie firmy transportowe i logistyczne znajdą się w trudnej sytuacji, a co za tym idzie, spowodować wzrost nastrojów antyglobalistycznych.
 

W takim przypadku wszelkie polityczne działania ochronne prowadzą zazwyczaj do regionalizacji na rynkach logistyki. Tworzenie bloków państw o podobnych interesach ekonomicznych wspiera rozwój lokalnych spółek w regionie przy relatywnie niższej inwestycji w międzynarodowy marketing i zasoby ludzkie. Firmy obsługujące jedynie regionalne rynki ponoszą mniejsze ryzyko niż te, które działają na większych, globalnych rynkach i podlegają ich prawom.
Politolodzy wskazują również na politykę antyglobalizacyjną jako potencjalny sposób na zmniejszenie ekonomicznych i społecznych nierówności wynikających z rozwoju poszczególnych części świata (Zachód, wschodzące rynki, WNP, BRICS). Jednak w 2017 r. w badaniu Agility Emerging Markets Logistics, 69% osób związanych z logistyką, niezależnie od zasięgu przedsiębiorstwa, stwierdziło, że niepokoi się negatywnym wpływem procesów antyglobalizacyjnych na rozwój ich firm na wschodzących rynkach.

Mimo to, polityka nacjonalizmu ekonomicznego ma niewielkie szanse na przezwyciężenie długofalowego potencjału dobrze zarządzanych przedsiębiorstw wykorzystujących najnowsze technologie, które rozszerzają swoją działalność i generują wysokie zyski.

Zespół ekspertów ds. rynku logistyki firmy AsstrA zawsze chętnie omawia z klientami oparte na danych argumenty za i przeciw, jeśli chodzi o rozszerzenie działalności na globalne rynki o zwiększonym ryzyku. Dyrektor ds. operacyjnych AsstrA, Denis Gural, komentuje to w następujący sposób: „Rozumiemy, że klienci prowadzący globalną działalność biznesową potrzebują kompleksowej obsługi na światowym poziomie od usługodawcy, który potrafi dostosować się do zmieniających się wymagań. Właśnie dlatego dążymy do tego, aby być się kluczowym graczem na rynku usług logistycznych, niezależnie od wyzwań, przed jakimi staniemy”.
 
źródło: AsstrA
 

Zobacz także

CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a UE
UPS udostępnia bezpłatne narzędzie internetowe
Katar i Ukraina - nowe kierunki współpracy Portu Gdańsk
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Kilka słów o trudnościach w przewozie zwierząt
Jak skutecznie zabezpieczyć ładunki przed ich utratą
AsstrA-Associated Traffic AG podliczyła wyniki za pierwsze półrocze 2018
AsstrA wzięła udział w 23 Rankingu Firm TSL
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA