2016-07-19 | Kaizen&Lean

Listy kontrolne – bezpieczeństwo pracy i jakość produktów

Listy kontrolne są kluczem do sprawnej komunikacji pomiędzy operatorem a oprogramowaniem klasy MES, która pozwala skuteczniej dbać o bezpieczeństwo pracy, dobry stan maszyn i wysoką jakość produktów. Co konkretnie kryje się pod tą nazwą, w jaki sposób działają oraz kto i kiedy może z nich korzystać?
Lista kontrola jest zbiorem pytań, wyświetlanych operatorowi na różnych etapach procesu produkcyjnego. Chcąc przejść do kolejnego etapu lub w ogóle rozpocząć proces, operator musi wybrać jedną z proponowanych odpowiedzi. Są one zapamiętywane przez system, co jest kluczowe w sytuacjach, kiedy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania specyficznych przepisów, w razie wypadku przy pracy, awarii maszyny czy niewłaściwej jakości produktu.

Pytania kontrolne - stanowiące ważny element oprogramowania QGUAR MES - mogą dotyczyć dowolnej czynności, np. przestrzegania przepisów BHP, list parametrów maszyn, wykorzystania surowców czy weryfikacji jakości produktów. Można je personalizować pod konkretnego pracownika, linię produkcyjną oraz stanowisko pracy. Listy kontrolne są narzędziem do dowolnej konfiguracji, którą wykonuje użytkownik oprogramowania QGUAR MES. Ma on dowolność również przy definiowaniu odpowiedzi. Mogą nimi być najprostsze wybieralne „tak” lub „nie”, jak również importowane z bazy danych parametry oraz wartości dotyczące produktów.

Przyczyną wywołania listy kontrolnej może być np. zatrzymanie produkcji czy awaria maszyny. We wszystkich przypadkach kluczowa jest deklaracja użytkownika: dotycząca odpowiedniego ubioru ochronnego, przestrzegania przepisów BHP, prawidłowego działania maszyny, dostępności surowca czy właściwej jakości produktu. Odpowiedzi są gwarancją poprawnie prowadzonych działań i warunkiem koniecznym przejścia w kolejny proces.
 
Przy pomocy list kontrolnych operator potwierdzi, że przed przystąpieniem do pracy założył rękawice ochronne, sprawdził stan maszyn oraz warunki miejsca pracy. W razie zatrzymania produkcji przekaże do systemu informacje o możliwych jej przyczynach, a po zakończeniu określi parametry gotowego produktu na podstawie danych pochodzących z systemu – mogą być nimi np. masa, kształt czy temperatura. Bez informacji zwrotnej system nie pozwoli wykonać kolejnego kroku.

Dzięki szerokim możliwościom personalizacji, listy kontrolne systemu QGUAR MES sprawdzą się w większości zakładów produkcyjnych. Treści zawartych tam pytań i odpowiedzi mogą w pełni odpowiadać potrzebom danej branży, specyfice produktu oraz warunków pracy. To użytkownik decyduje, na jakim etapie pracy lub procesu mają się pojawić i czego dotyczyć. Pamiętajmy jednak, że więcej nie zawsze oznacza lepiej.
 
Jakub Płaza
 
Więcej informacji na temat systemu QGUAR MES znajduje się na stronie:

http://www.quantum-software.com/index.php/produkty/mes
 
 
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA