2018-09-24 | Z ładunkiem w drodze

Towary “wrażliwe” pod specjalnym nadzorem

Kontrola transportu w czasie rzeczywistym to jedna z głównych zalet telematyki. W jaki sposób jego ciągły monitoring wspiera pracę przewoźników i kierowców?
Jedną z najważniejszych zmian w tzw. pakiecie przewozowym (SENT), który już 1 października wchodzi w życie będzie obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych ze środków transportu przewożących tzw. towary „wrażliwe”, transportowane po drogach publicznych i za pomocą sieci kolejowej. Dotyczyć to będzie pojazdów transportujących m.in. paliwa silnikowe i opałowe, oleje smarowe, wyroby zawierające alkohol etylowy czy susz tytoniowy i nakładane jest zarówno na przewoźnika, wysyłającego transport w trasę, jak i kierowcę, który przewozi towary “wrażliwe”.

Obowiązki przewoźnika

Nowe regulacje mają zapewnić bardziej skuteczną kontrolę towarów wskazanych w przepisach o systemie SENT. Niedopełnienie tego obowiązku może sporo kosztować właściciela firmy transportowej. Kary pieniężne, które będą nakładane od 1 stycznia 2019 roku mogą wynieść 10 000 zł.

Na przewoźniku ciąży obowiązek wyposażenia pojazdu transportującego towary w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Ma on za zadanie wyposażyć środek transportu w urządzenie lokalizacyjne, na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL), gromadzący i przekazujący aktualne dane geolokalizacyjne środka transportu i w ten sposób monitorujący trasę przewozu. Dodatkowo przewoźnik w zgłoszeniu powinien wpisać numer lokalizatora lub numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Zadania kierowców

W przypadku gdy środek transportu został wyposażony w lokalizator za pewne aspekty odpowiedzialny jest również kierowca, transportujący dobra “wrażliwe”. Przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce albo w momencie przekraczania polskiej granicy kierujący pojazdem ma obowiązek uruchomić lokalizator, a po dostarczeniu towaru do miejsca docelowego lub wyjazdu z Polski wyłączyć urządzenie. W sytuacji, gdy lokalizator lub zewnętrzny system lokalizacji okaże się niesprawny i będzie to trwało dłużej niż 1 godzinę, kierowca ma obowiązek natychmiast zatrzymać się na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej. Za niedopełnienie tych obowiązków grozi kara w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Dodatkowe ułatwienia

Oprócz nowych przepisów i wysokich kar, które grożą za niedostosowanie się do przepisów monitoring towarów w czasie rzeczywistym wiążę się również z licznymi korzyściami. Widoczność zleceń i ładunków, sprawny przepływ informacji, większa wydajność, a w konsekwencji redukcja kosztów - monitoring floty w czasie rzeczywistym to przede wszystkim wsparcie w pracy kierowców i spedytorów. Możliwość weryfikacji dokładnego położenia kierowców to nie tylko wygoda, ale również gwarancja bezpieczeństwa kierowców oraz przewożonych przez nich ładunków. Dodatkowe funkcjonalności, skorelowane z systemem monitorowania, takie jak np. funkcje uruchamiania alarmu w wyniku zagrożenia stanowią dodatkowe zabezpieczenie transportu.

„Szczególnie zapotrzebowanie na szybki i sprawny dostęp do systemu monitorowania pojazdów, możliwy w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem urządzeń mobilnych dostrzegają firmy, dysponujące dużą flotą. Decydują się na współpracę nie tylko z powodu odgórnych obostrzeń i obawy przed karami ale przede wszystkim z uwagi na świadomość korzyści, które daje im stały monitoring floty” - tłumaczy Paweł Wloczek - Dyrektor Zarządzający WebEye Polska.

Telematyka to nie tylko monitoring

Telematyka to nie tylko monitoring trasy w czasie rzeczywistym. Jej zastosowanie w transporcie polega na przekazywaniu zróżnicowanych informacji za pośrednictwem zaawansowanych technik bezprzewodowych. Za pomocą jednego kliknięcia wiemy, gdzie dokładnie znajduje się dany pojazd, więc spedytor nie musi kontaktować się z kierowcą, żeby udzielić szczegółowych informacji zleceniodawcy. Rozwiązania telematyczne ułatwiają więc komunikację między kierowcą a przewoźnikiem, wysyłającym go w trasę, co pomaga w monitorowaniu nie tylko trasy, ale również zabezpiecza w wypadku próby kradzieży towaru czy w razie ryzyka przekroczenia dozwolonego czasu jazdy. Pomagają również w planowaniu trasy, monitorowaniu spalania paliwa czy kontroli stylu jazdy. W efekcie telematyka pomaga oszczędzić czas i koszty przejazdu, wynikające nie tylko z mniejszego zużycia paliwa ale również z uniknięcia konieczności płacenia kar za nieuprawnione korzystanie z dróg czy przekroczenie czasu pracy kierowców.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Dwa lotniska, jeden hub i milion kontenerów bagażowych
Transport nietypowych ładunków wymaga dużej wiedzy
Chiny rozwijają ideę Nowego Jedwabnego Szlaku
Na co zwrócić uwagę zatrudniając kierowców ze Wschodu?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA