2018-03-23 | Z ładunkiem w drodze

Polska na Jedwabnym Szlaku

Największy chiński prywatny operator logistyczny Worldwide Logistics Group (WWL) wspólnie z gdyńską spółką ATC Cargo S.A. – wiodącym operatorem kontenerowym w Polsce - podjął decyzję o rozwoju grupy logistycznej na terenie Europy. Współpraca wpisuje się w zainicjowaną przez Państwo Środka politykę tzw. „jednego pasa i jednej drogi” – wskrzeszenia historycznego szlaku jedwabnego jako sieci kolejowo-drogowej łączącej dwa największe rynki świata: Chiny i Europę.
WWL WWL

W lutym 2018 r. chiński operator nabył pakiet akcji polskiej spółki (7,54%). Elementem strategii ekspansji jest planowany debiut Grupy WWL na giełdzie w Szanghaju.
-Polska została wybrana na centrum operacyjne naszej ekspansji w Europie przede wszystkim ze względu na naszego zaufanego partnera ATC Cargo, z którym od wielu lat owocnie współpracujemy na szlaku Chiny-Polska. Nie bez znaczenia jest także położenie geopolityczne Polski. Ten kraj ma potencjał, by stać się logistycznym sercem Europy, a my zamierzamy skorzystać z tych możliwości – przekonuje prezes Grupy WWL Jacky Lim - Połączenie polskich i chińskich doświadczeń w zakresie transportu międzynarodowego to znaczący krok w realizacji idei „jednego pasa i jednej drogi”. Środki pozyskane z debiutu giełdowego WWL na Shanghai Stock Exchange, pozwolą zdynamizować naszą działalność w Europie – zauważa prezes Lim.
Europejski rynek logistyczny z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Według Eurostatu, między 2006 r. a 2016 r. spośród głównych partnerów handlowych EU-28 największą stopę wzrostu odnotowano w przypadku eksportu do Chin, który zwiększył się prawie trzykrotnie. Tak samo po stronie importu: w latach 2006–2016 w UE-28, największe wzrosty odnotowano w przypadku przywozu z Państwa Środka (76 %). Z Chin pochodziła ponad jedna piąta (20,2 %) łącznego przywozu do UE-28 w 2016 r. i były one największym dostawcą towarów importowanych do UE-28. Udział Stanów Zjednoczonych w przywozie towarów do UE-28 (14,5 %) był o około 6 punktów procentowych niższy od udziału Chin. Jak podaje Eurostat, średni obrót handlowy Państwa Środka ze Starym Kontynentem przekracza 1 mld euro dziennie.
- WWL znajduje się obecnie w pierwszej dwudziestce operatorów logistycznych, ale dzięki intensyfikacji działań na rynku europejskim planujemy w ciągu najbliższych kilku lat zakwalifikować się do pierwszej światowej dziesiątki - podkreśla Lim.
Nowy Jedwabny Szlak zwany ideą „jednego pasa i jednej drogi” to ogromny projekt infrastrukturalny zainicjowany przez Chiny, zmierzający do tworzenia wydajnych szlaków transportowych z Państwa Środka do Azji Centralnej, Europy i Azji Południowo-Wschodniej. Składa się z części morskiej oraz lądowej, przebiegającej między innymi przez Polskę. Projekt już działa – największe alianse armatorów i operatorzy kolejowi uruchomili regularne, bezpośrednie połączenia do naszego kraju. Polska jest największym odbiorcą chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej i ósmym w Unii Europejskiej. Należy dodać, że wartość chińskich inwestycji w Polsce wzrasta, co oznacza, że nasza gospodarka z perspektywy azjatyckich inwestorów staje w jednym szeregu z gospodarkami starej Europy czy Stanów Zjednoczonych. Chińscy inwestorzy konsekwentnie stawiają na wykup rozpoznawalnych marek i inwestycje w przedsiębiorstwa cieszące się renomą.

Według danych GUS, tylko w pierwszym półroczu 2017 r. import z Chin do Polski wzrósł o ponad 10,4% i osiągnął poziom 49,28 mld zł, zaś towary z Chin stanowiły 11,7% naszego krajowego importu. Jeszcze szybciej, bo o 19%, urósł w tym czasie polski eksport do Państwa Środka, sięgając wartości 12,5 mld zł.
- Z ogromną satysfakcją przyjmujemy wspólną strategię rozwoju w ramach grupy. WWL to sprawdzony partner działający już w skali globalnej, z którym mamy wieloletnie relacje biznesowe. Jako lider polskiego rynku kontenerowego spodziewamy się uzyskać efekt synergii na wielu poziomach – mówi prezes ATC Cargo Artur Jadeszko. -Wierzymy także, że bliska współpraca między ATC Cargo a WWL pozwoli utworzyć przyczółek do ekspansji na rynki europejskie. Docelowo dzięki tej kooperacji mamy szansę na stworzenie liczącego się gracza na rynku europejskim, będącego bardzo ważną częścią Grupy WWL – dodaje prezes Jadeszko.
Worldwide Logistics Group (WWL) to największy chiński prywatny operator logistyczny, z wolumenem ponad 600 tys. TEU obsłużonym w 2017 roku. Grupa posiada 45 oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego świata, m.in. w Australii, Tajwanie, Indiach, Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Tajlandii, USA oraz Turcji. Zakres działalności WWL obejmuje m.in. międzynarodowy fracht morski, fracht lotniczy, transport kolejowy, logistykę kontraktową, w tym organizację transportu ładunków chemicznych, magazynowanie czy usługi e-commerce obejmujące swym zasięgiem 160 krajów. W 2017 roku WWL uruchomił w pełni zautomatyzowany, bezobsługowy hub magazynowy przy lotnisku Pudong w Szanghaju. Roboty obsługują 2400 palet na godzinę.
ATC Cargo S.A. jest największym polskim kontenerowym operatorem logistycznym. Grupa istnieje na polskim rynku TSL od 2006 roku, a od 2010 r. jest notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. W 2016 roku spółka otworzyła Joint Venture w Chinach oraz uzyskała tam status NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier). ATC Cargo jest laureatem wielu nagród, między innymi Gazel Biznesu oraz godła „Teraz Polska”. W 2017 r. przychody spółki wyniosły ok. 190 mln zł.


Zobacz także

Od palmtopa do DVR: historia nawigacji i wideo rejestratorów
Europejskie Usługi Opłaty Elektronicznej stymulują nowe rozwiązania
Gdzie i jakimi sposobami szukać frachtów powrotnych w transporcie drogowym?
Logistyka może być wolna od spalin i tania
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Dragony wzmocniły flotę STK, kolejne lokomotywy w drodze
SENT: nowe regulacje przewozu towarów
"Kolej z Chin dla każdego": temat webinarium dla importerów
Fracht kolejowy do Azji szybszy od morskiego i tańszy od lotniczego
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA