2018-01-11 | Z ładunkiem w drodze

Grupa CIECH rozwija zaplecze i kompetencje logistyczne

CIECH realizuje swoją strategię rozwojową, której celem jest budowa zdywersyfikowanej grupy chemicznej z silną pozycją na rynkach międzynarodowych. Jednym z priorytetów na rok 2018 jest udoskonalenie poziomu obsługi klientów, między innymi poprzez rozwój zaplecza i kompetencji w obszarze logistyki oraz transportu.
Grupa CIECH  rozwija zaplecze i kompetencje logistyczne (Żródło: Grupa Ciech)

W tym celu CIECH zamierza modernizować istniejące już terminale załadunkowe, inwestować w nowe punkty załadunkowe oraz kontynuować proces budowy i automatyzacji swoich magazynów. Skorzystają na tym nie tylko klienci Grupy, ale również firmy transportowe współpracujące z CIECH.
-Istotnym elementem naszych działań jest dostarczenie kompleksowego serwisu klientom, dlatego podejmujemy szereg działań w obszarze rozwoju infrastruktury i kompetencji logistycznych. W docelowym modelu chcemy oferować partnerom biznesowym pełen zakres usług w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. W praktyce oznacza to nie tylko zabezpieczenie usługi transportu, lecz także budowanie partnerstwa biznesowego, wymianę informacji, określanie wspólnych celów oraz tzw. „stewardship”, czyli inicjowanie i promowanie dobrych praktyk. Takie podejście jest szczególnie ważne i doceniane przez naszych klientów w obszarze sody - mówi Hubert Frasunkiewicz, dyrektor Pionu Zarządzania Łańcuchem Dostaw.


Priorytetem Grupy CIECH jest ograniczanie czasu załadunku towarów, m.in. poprzez zwiększenie liczby punktów załadunkowych, modernizację istniejących terminali załadunkowych oraz budowę nowych wag samochodowych, które mają przyśpieszyć proces ważenia pojazdów przed i po załadunku. Takie terminale powstały już w zakładach w Inowrocławiu i Janikowie (gdzie produkowana jest soda i sól), kolejne są w trakcie budowy i będą uruchomione do połowy 2018 roku. Natomiast nowe wagi działają już w Nowej Sarzynie (gdzie produkowane są żywice i środki ochrony roślin).
CIECH inwestuje również w nowoczesne i zautomatyzowane magazyny, zapewniające najwyższe standardy obsługi dostaw oraz zwiększające efektywność działania poprzez krótszy czas załadunku. W ostatnich dniach 2017 roku w zakładzie CIECH w Janikowie zakończyła się między innymi budowa nowego magazynu wysokiego składowania do przechowywania wyrobów gotowych soli suchej (sól spożywcza, przemysłowa, paszowa, tabletki solne). Wartość tej inwestycji przekroczyła 17 mln złotych. Jest to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych obiektów tego typu w tej części kraju. Natomiast jesienią 2017 roku
w Bydgoszczy w spółce CIECH Pianki został oddany do użytku magazyn bloków długich, który zwiększył wydajność i efektywność producenta pianek poliuretanowych (wartość inwestycji: 10 mln zł).
Zmiany nie omijają procesu planowania zasobów transportowych i załadunku. Dzięki temu proces awizowania zostanie uproszczony oraz zapewni możliwość zarządzania systemem okien czasowych, pozwalając na lepsze dopasowanie godzin załadunkowych do wydajności punktów załadunkowych. Rozwiązanie sprawdza się już w zakładach sodowych, a pozostałe zostaną objęte systemem do końca pierwszego kwartału 2018 roku. CIECH wprowadza również nowe standardy w obsłudze firm transportowych poprzez centralizację obszaru spedycji, co generuje szereg korzyści dla współpracujących z nią przewoźników. Dzięki temu wszystkie zlecenia transportowe wysyłane są dziś z jednego miejsca w Polsce.
Ważnym aspektem podejmowanych przez CIECH inwestycji w obszarze transportu jest także modernizacja i standaryzacja parkingów oraz miejsc oczekiwania na załadunek. – Podnosząc efektywność naszego zaplecza logistycznego, nie zapominamy także o ludziach. Chcemy zapewnić kierowcom komfortowe warunki oczekiwania na załadunek, zapewniając im dostęp do poczekalni, jadalni czy zaplecza sanitarnego. To ważne działania, które mogą przełożyć się na wyższy poziom bezpieczeństwa na trasach – dodaje Hubert Frasunkiewicz.

 


Zobacz także

PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych
Port Gdańsk umocnił pozycję drugiego największego portu kontenerowego na Bałtyku
Co decyduje o atrakcyjności polskiego rynku dla firm z sektora e-commerce?
„Operacja Fabryka”- jak przewieźć fabrykę z Azji do USA?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Brukseli zapadły decyzje w sprawie pracy kierowców
Rośnie liczba upadłości w branży transportowej
Poradnik spedytora: najważniejsze zmiany przepisów na rynkach europejskich dla transportu
Szereg zmian i regulacji dla branży transportowej
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA