2017-08-02 | Z ładunkiem w drodze

Polska dołącza do elektronicznego rejestru przewoźników

Do końca listopada 2017 r. w Polsce powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Do wprowadzenia systemu zostało jeszcze kilka miesięcy, eksperci już teraz przestrzegają kierowców i przedsiębiorców przed konsekwencjami popełnianych wykroczeń. W rejestrze znajdą się nazwiska osób, które utraciły dobrą reputację oraz informacje o poważnych naruszeniach, odnotowanych w ciągu ostatnich dwóch lat.
Polska dołącza do elektronicznego rejestru przewoźników (Żródło: Fotolia)
Nowelizacja Ustawy o Transporcie Drogowym oznacza zastosowanie się Polski do Dyrektyw Unii Europejskiej. Parlament Europejski i Rada ustanowiły, że do końca 2012 roku wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do utworzenia i prowadzenia rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Polska jest jednym z ostatnich członków UE, wprowadzającym te regulacje, ale uruchomienie KREPTD pozwoli na dopełnienie wyznaczonych zobowiązań. Rejestr zostanie połączony z europejską siecią ERRU (European Register of Road Transport Undertakings), obejmującą systemy pozostałych państw członkowskich. W bazie znajdą się informacje o:
  •  przedsiębiorcach, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  •  poważnych naruszeniach przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego,
  •  osobach, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia im dobrej reputacji.
 
„Powstanie rejestrów w poszczególnych krajach członkowskich UE to duży krok w kierunku ujednolicenia przepisów prawa transportowego w całej Europie. Polska jest jednym z ostatnich państw, które wprowadza elektroniczny system. Obecnie wymiana informacji o naruszeniach popełnionych przez polskich przewoźników za granicą, jest realizowana jedynie za pomocą tradycyjnej korespondencji. To znacznie utrudnia komunikację i współpracę międzynarodowych służb kontrolnych. KREPTD w istotny sposób wpłynie na uporządkowanie danych przekazywanych pomiędzy poszczególnymi państwami i wzmocni zasady uczciwej konkurencji” – mówi Mateusz Włoch, ekspert INELO.

Dane o przedsiębiorcach, którzy uzyskali zgodę na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wyjątek będzie stanowić jedynie adres zamieszkania oraz informacje o dacie i miejscu urodzenia. W przypadku poważnych naruszeń i osób, które utraciły dobrą reputację, dane zostaną udostępnione tylko upoważnionym organom. Wniosek o dostęp do nich będą mogli złożyć: starości, wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego, wojewódzcy komendanci policji, komendant główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, dyrektorzy izb celnych, Główny Inspektor Pracy, zarządcy dróg, sądy oraz szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy, rejestr powinien funkcjonować od dnia 30 listopada 2017r. Ewidencja poważnych naruszeń będzie obejmowała swoim zakresem różnego rodzaju naruszenia praw, których przedsiębiorcy dopuścili się w okresie dwóch lat poprzedzających ten czas. Jest to uwarunkowane faktem, że polskie przepisy przewidują okres dwóch lat jeśli chodzi o zatarcie skazania w przypadku wykroczeń oraz okres dwóch lat, jeżeli chodzi o uznanie za  niebyłe decyzje administracyjne, na podstawie których na takich przedsiębiorców zostaną nałożone kary pieniężne – mówi newsrm.tv Michał Buczkowski z kancelarii Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy.

Określono, że trzy poważne przekroczenia prawa są równoznaczne z jednym bardzo poważnym, a w przypadku tych najpoważniejszych procedura o utracie dobrej reputacji będzie uruchamiana automatycznie. Rozpoczęcie takiego postępowania może odbyć się także, gdy w danym przedsiębiorstwie popełniono trzecie bardzo poważne naruszenie w ciągu roku, liczone średnio na kierowcę, bądź w sytuacji prawomocnego wyroku za przestępstwa.
 
Materiał      Video      Audio
 
źródło: NewsrmTV
 
 

Zobacz także

Stelmet wysyła na Wyspy Brytyjskie 600-tny kontener
Dachser startuje z kolejną trasą Poznań - Niemcy
DB Schenker pomaga Mercedes-AMG Petronas Motorsport
QSL i transport żywności w wysokich temperaturach
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Europejski potentat dystrybucji paletowej podbija Polskę
Zmiana czasu w tachografie może przysporzyć kłopotów
Raben dba o zdrowie i samopoczucie kierowców
Co trzeci polski kierowca nie czuje się bezpiecznie
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA