2018-03-28 | Wymiana doświadczeń

Rośnie popyt i optymizm

78% polskich eksporterów i importerów oczekuje, że ich obroty handlowe wzrosną w 2018 roku – wynika z międzynarodowego badania opinii firm zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową, przeprowadzonego na zlecenie banku HSBC przez agencję badawczą Kantar.
Rośnie popyt i optymizm (Żródło: Fotolia)

Wynik ten plasuje przedsiębiorców „znad Wisły” na pierwszym miejscu wśród firm z Unii Europejskiej, które wzięły udział w badaniu. W ujęciu globalnym Polska zajęła 10. pozycję pod względem poziomu optymizmu wśród firm prowadzących handel zagraniczny. Większymi optymistami niż polskie firmy okazaly się przedsiębiorstwa z Bangladeszu, Indii, Tajlandii, Wietnamu, Chin, Malezji, Meksyku, Argentyny i Turcji.

Poziom optymizmu eksporterów i importerów względem dynamiki ich obrotów handlowych (w %)

 

Clipboard02

Źródło: Wyniki badania pt. „HSBC Trade Research” przeprowadzonego przez Kantar. Wykres prezentuje odsetek respondentów, którzy oczekują wzrostu obrotów handlowych w perspektywie 12 miesięcy.

Pytani o powody ich optymistycznego nastawienia, polscy eksporterzy i importerzy najczęściej wskazywali na wzrost popytu na ich towary i usługi wśród konsumentów i klientów biznesowych (39%), spadające koszty transportu i logistyki (27%) oraz korzystną sytuację gospodarczą (26%). Jedna czwarta rodzimych respondentów wskazała dodatkowo na rosnące wykorzystanie technologii.

Rynki przyszłości

Poproszeni o wskazanie najbardziej obiecujących kierunków rozwoju biznesu w perspektywie 3-5 lat, polscy eksporterzy i importerzy wskazywali najczęściej na Niemcy (24%) oraz Francję (11%). -Polskie firmy nie różnią się pod tym względem od eksporterów i importerów z innych krajów, którzy największych szans na rozwój obrotów również upatrują w wymianie handlowej ze swoimi sąsiadami. Po zbudowaniu silnej pozycji na krajowym „podwórku”, próbują swoich sił na rynkach z tego samego regionu, gdzie bliskość geograficzna i kulturowa działa na ich korzyść, a ewentualne niepowodzenie może być mniej bolesne niż porażka na odległych rynkach- mówi Piotr Winnicki, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu i Faktoringu w HSBC Bank Polska S.A. -Na rynku widocznych jest coraz więcej przykładów firm, które osiągnąłwszy silną pozycję w najbliższym sąsiedztwie Polski, Europie Środkowo-Wschodniej, stawiają obecnie na rozwój w Europie Zachodniej, gdzie upatrują dla siebie szans rozwoju biznesu. Dla wielu z nich budowa rozpoznawalności mareki w tej części Starego Kontynentu to kolejny krok na drodze do budowania globalnej marki- dodaje ekspert HSBC.

-Ważnym elementem strategii Grupy Wielton jest ekspansja zagraniczna. Unikalny model biznesowy Grupy polega na budowaniu globalnej skali biznesu poprzez przejmowanie silnych lokalnych marek. Wielton działa jako multibrand, przejmowane spółki są dla nas partnerami, które chcemy rozwijać. W wyniku przeprowadzonych akwizycji Wielton jest już obecny na 7 zagranicznych rynkach, w tym francuskim, niemieckim i włoskim. W połowie 2017 roku przejęliśmy 80% udziałów niemieckiej spółki Langendorf, a na koniec ubiegłego roku objęliśmy 100% udziałów we francuskiej spółce Fruehauf-mówi  Mariusz Golec, prezes Zarządu Wielton S.A. -Podczas procesu nabywania oraz zarządzania zagraniczną spółką niewątpliwie warto korzystać z doświadczenia innych firm, brać pod uwagę różnice kulturowe i być przygotowanym na zmieniające się warunki rynkowe. Jednak z naszego doświadczenia to, co jest kluczowe to zaangażowanie dotychczasowych właścicieli, szczególnie na początku procesu przejmowania spółki, czyli przez około 2-3 lata na stanowisku dyrektora zarządzającego, tak by wspólnie integrować spółkę w ramach Grupy.

Inne polskie firmy umacniające swoją pozycję na rynkach Europy Zachodniej to m.in.:

  • Amica, która w ubiegłym roku stała się jedynym właścicielem Sideme, jednego z wiodących dystrybutorów sprzętu AGD we Francji, po tym, jak w 2015 roku nabyła 100% udziałóww brytyjskiej spółce CDA;
  • LPP, która ma 19 salonów w Niemczech, a we wrześniu 2017 roku rozpoczęła ekspansję na rynek brytyjski, otwierając salon marki Reserved przy prestiżowej londyńskiej ulicy handlowej Oxford Street;
  • Tele-Fonika Kable, która w minionym roku przejęła brytyjską firmę JDR, dostawcę światowej klasy rozwiązań podmorskich dla sektora ropy naftowej i gazu oraz energetyki odnawialnej.

Oprócz Niemiec i Francji wśród najbardziej perspektywicznych rynków dla polskich eksporterów i importerów znalazły się również Stany Zjenoczone – wskazało na nie 15% respondentów z naszego kraju.

-Duże zainteresowanie polskich firm rynkiem amerykańskim nie dziwi ze względu na jego rozmiary, a także – o czym wspominały polskie firmy średniej wielkości, których pytaliśmy o ich receptę na międzynarodowy sukces w ramach innego badania – pragmatyczne podejście tamtejszych klientów biznesowych do wyboru dostawcy. Część polskich firm celowo rozpoczyna ekspansję zagraniczną od rynku amerykańskiego, aby uniknąć konieczności mierzenia się ze stereotypami, z którymi bywa, że zderzają się w Europie, a które przekładają się na oczekiwanie niższej ceny- mówi Piotr Winnicki z HSBC.

Przykładem polskiego przedsiębiorstwa, które osiągnęło sukces na rynku amerykańskim, a wręcz przejęło swoją spółkę-matkę zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych, jest SECO/WARWICK, wiodący globalny producent pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali. W USA działa również polska firma Korona Candles, jeden z największych na świecie producentów świec zapachowych, która w 2015 roku otworzyła fabrykę w miejscowości Dublin w stanie Wirginia. O zamiarze wprowadzenia spółki na rynek USA poinformował też ostatnio prezes Asseco Poland, największej polskiej firmy informatycznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Potrzeby finansowe

66% ankietowanych polskich firm przewiduje, że – wraz z rozwojem ich międzynarodowego biznesu – wzrośnie ich zapotrzebowanie na instrumenty służące finansowaniu handlu. Na pytanie o dostęp do tego typu finansowania jedynie 5% z nich odpowiedziało, że oczekują spadku dostępności, natomiast ogromna większość respondentów z Polski uważa, że pozostanie ona bez zmian (39%) lub wzrośnie (56%). Pytani o ewentualne bariery w dostępie do finansowania, najczęściej wkazują na zmienność kursów walut (33%) i bariery regulacyjne (32%). Na brak wiedzy o produktach czy brak dostępu do doradztwa w zakresie finansowania handlu wskazało jedynie 12% firm.

**

Badanie opinii eksporterów i importerów zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Kantar na zlecenie banku HSBC. Wzięło w nim udział ponad 6 tys. firm z 26 krajów, w tym 200 przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową rodem z Polski. Grono respondentów z poszczególnych krajów zostało dobrane tak, aby odzwierciedlało structurę lokalnej gospodarki.

**

Grupa HSBC, z siedzibą w Londynie, jest jedną z największych na świecie instytucji finansowych. Posiada ok. 3900 placówek w 67 krajach i terytoriach w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. W Polsce działa za pośrednictwem HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Gdańsku, Katowicach i Poznaniu, koncentrującego się na obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, oraz HSBC Service Delivery Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będącym globalnym centrum usług, obsługującym inne spółki
z Grupy HSBC z 27 krajów.


Zobacz także

Jak poprawnie przestawić czas w tachografie ciężarówki?
Ile zajmuje założenie spółki przez Internet?
Co stało się istotą nowelizacji polskiego prawa transportowego?
Jak kontynuować jazdę z uszkodzoną kartą kierowcy?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA