2017-07-04 | Wymiana doświadczeń

E-commerce zmienia biznes. Co zrobić żeby utrzymać się na rynku?

Najnowsze badanie UPS przeprowadzone wśród nabywców przemysłowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach jest kolejnym dowodem na to, że handel online rewolucjonizuje zakupy w przemyśle. Łańcuch tworzenia wartości w przemyśle europejskim zmienia się wraz ze wzrostem popularności zakupów bezpośrednio od producenta i za pośrednictwem zakupowych platform elektronicznych. Tradycyjni dystrybutorzy znaleźli się więc pod presją i muszą walczyć o utrzymanie swojego udziału w rynku.
Badanie UPS nt. dynamiki zakupów przemysłowych w 2017 r. objęło 800 specjalistów ds. zakupów z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wynika z niego, że w 2017 r. ponad 90% nabywców przemysłowych kupuje bezpośrednio od producentów — oznacza to wzrost o 27% w stosunku do roku 2015, w którym przeprowadzono poprzednie badanie UPS z tej serii. Okazało się również, że nabywcy przeznaczają teraz większą część swoich budżetów na zakupy bezpośrednio od producentów, stanowiące obecnie 44% wydatków klientów w Europie.

 „Rok 2017 upływa pod znakiem rewolucyjnych zmian w obszarze zakupów przemysłowych. Model zakupów bezpośrednich i handel internetowy wypierają ugruntowane relacje między nabywcami i dystrybutorami” — powiedział Abhijit Saha, wiceprezes ds. marketingu w UPS Europe. „Tradycyjni pośrednicy wszędzie znajdują się pod presją zakupowych platform elektronicznych i modelu zakupów bezpośrednio od producenta, a głównym czynnikiem stymulującym te przemiany jest możliwość uzyskiwania informacji i zawierania transakcji online”.
 

Jak sprzedawcy przemysłowi mogą sprostać tym zmieniającym się potrzebom? Zgodnie z badaniem UPS kluczowe jest poprawienie oferty usług posprzedażowych, których oczekuje dziś od swoich dostawców 86% nabywców przemysłowych — o 8% więcej niż w 2015 r. Chociaż za najważniejszą usługę posprzedażową uznaje się efektywnie działający proces zwrotów, nabywcy oczekują także znacznego rozszerzenia zakresu usług, przy czym 70% respondentów wymienia tu serwis i naprawy na miejscu. Co ważne, usługi posprzedażowe pomagają dostawcom zwiększyć lojalność klientów i rentowność, ponieważ 55% ankietowanych zasygnalizowało chęć zmiany dostawcy ze względu na usługi posprzedażowe.
 
Nabywcy oczekują także szybszej dostawy. Dwóch na pięciu ankietowanych stwierdziło, że co najmniej jedna czwarta ich zamówień przemysłowych wymaga dostawy w tym samym dniu. W przypadku 60% respondentów wszystkie zamówienia muszą być dostarczone w ciągu 48 godzin.
 
Badanie uwidacznia również rosnące znaczenie ubezpieczeń jako elementu ofert dostawców oraz wzrost popularności handlu zagranicznego. Połowa europejskich nabywców objętych badaniem zmieniłaby dostawcę na firmę oferującą lepsze ubezpieczenie. Z badania wynika też, że 33% ankietowanych zaopatruje się w produkty poza rynkiem krajowym, przede wszystkim w innych krajach europejskich. Kolejnymi kluczowymi rynkami są dla kupujących Stany Zjednoczone i Chiny.
 
„Firmy, które dostrzegą zmieniające się wzorce w obszarze dystrybucji przemysłowej, utrzymają klientów i wejdą na nowe rynki” — powiedział Abhijit Saha. „Aby to osiągnąć, muszą zaoferować nabywcom łatwe w obsłudze kanały sprzedaży, zainwestować w swoje łańcuchy dostaw i położyć nacisk na usługi posprzedażowe”.
 
źródło: UPS
 

Zobacz także

Cloud Factory, metodologia wdrażania rozwiązań ERP
Polskie drogi najbardziej niebezpieczne w Europie
Rozczarowujące efekty cyfryzacji fabryk
SAP S/4 HANA: co to jest i dlaczego każdy przedsiębiorca powinien znać to rozwiązanie?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Fracht kolejowy do Azji szybszy od morskiego i tańszy od lotniczego
Paczkę Zalando można będzie zwrócić w 6000 punkach
Jakie usługi może świadczyć operator logistyczny w obsłudze branży odzieżowej?
DHL głównym partnerem spedycyjnym platformy handlu w chmurze
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA