2018-02-06 | Nowości dla TSL

Czy znasz technologię blockchain?

DNV GL i VeChain podjęły współpracę w celu stworzenia koncepcji Digital Assurance Concept wraz z nową aplikacją blockchain. Współpraca ma na celu wzrost zaufania producentów i konsumentów do jakości wyrobu końcowego.
Czy znasz technologię blockchain? (Żródło: Fotolia)

DNV GL i VeChain zawarły umowę o współpracy w stosowaniu technologii blockchain w celu poprawy przejrzystości przepływu informacji dotyczącej wyrobu, co znacząco zwiększy sprawność łańcuchów dostaw. DNV GL jest globalnym dostawcą usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i jedną z wiodących jednostek certyfikujących na świecie, współpracującą z przedsiębiorstwami z wielu różnych branż na rzecz poprawy efektów ich działania. DNV GL będzie stopniowo wprowadzać technologię blockchain jako narzędzie zwiększające ułatwiające firmom zapewnienie przejrzystości i identyfikowalności wyrobu w drodze z zakładu produkcyjnego do konsumenta. VeChain należy do grona prekursorów w zakresie wykorzystania technologii blockchain poza branżą fintech i będąc pionierem w tej dziedzinie, kontroluje wiodącą publiczną platformę blockchain obsługującą przepływ wyrobów i informacji.

W oczekiwaniu na wsparcie w zarządzaniu złożonymi łańcuchami dostaw i związanym z tym ryzykiem oraz zapewnienie zgodności ze standardami branżowymi i oczekiwaniami zainteresowanych stron w wielu obszarach, poczynając od jakości wyrobu, a na odpowiedzialności korporacyjnej kończąc, przedsiębiorstwa często zwracają się do niezależnych podmiotów, takich jak DNV GL. Może ona na przykład wspomóc przedsiębiorstwo produkcyjne z branży spożywczej w zapewnieniu, by realizowane procesy umożliwiały właściwą kontrolę bezpieczeństwa żywości na każdym etapie łańcucha dostaw, a producenta z branży motoryzacyjnej wesprzeć w zapewnieniu funkcjonalnego bezpieczeństwa produkowanych pojazdów.


Obecnie, dzięki połączeniu wiedzy technicznej DNV GL z najistotniejszymi cechami technologii blockchain i wykorzystaniu takich urządzeń z obszaru Internetu rzeczy jak czujniki wbudowane w wyrób, możliwe jest uzyskanie pełnego wglądu w historię jednostkową wyrobu, jego status i parametry funkcjonowania. Można dowiedzieć się, w jaki sposób wyrób został wyprodukowany, jak był transportowany i przechowywany oraz jaka jest jego obecna jakość. Taka przejrzystość łańcucha dostaw na całej jego długości zapewni przedsiębiorstwom lepszą kontrolę nad wyrobem i zwiększy efektywność ich działania.

Klienci ze swej strony będą mogli zweryfikować bezpieczeństwo i pochodzenie wyrobu który zamierzają kupić. Na przykład, klient będzie mógł sprawdzić bezpośrednio, czy wyrób został pozyskany w sposób zgodny z zasadami etyki, czy transport zamrożonych produktów spożywczych odbywał się z zachowaniem właściwej temperatury, czy zakupiony luksusowy przedmiot jest wyrobem oryginalnym, a nawet odtworzyć drogę jaką odbyło wino od chwili wyhodowania winogron z których powstało.
–Wartość danych jako aktywów nieustannie wzrasta, a dzięki współpracy z VeChain nasze cyfrowe rozwiązania wyjdą naprzeciw zmieniającym się potrzebom gospodarki opartej na danych – mówi Luca Crisciotti, prezes DNV GL - Business Assurance. – Wykorzystując Internet rzeczy i technologię blockchain, od nowa projektujemy proces zapewniania zgodności z wymaganiami. Nasza koncepcja Digital Assurance Concept udostępni zarówno przedsiębiorstwom jak i konsumentom niespotykany wcześniej dostęp do informacji o wyrobie i dostawcy, w stopniu i dokładnością, jakie nigdy dotąd nie były możliwe.

To nowe rozwiązanie początkowo będzie adresowane do branży spożywczej, detalicznej i odzieżowej, a z czasem obejmie też inne obszary, poczynając od motoryzacji i lotnictwa. – Blockchain ma wiele zastosowań poza sektorem finansowym, cieszę się więc, że DNV GL rozpoznała rewolucyjną rolę, jaką technologia ta może odegrać w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Łącząc usługi assurance i blockchain, pomożemy naszym klientom w zwiększeniu zaufania do ich wyrobów w wielu różnych wymiarach, od jakości po aspekty związane z bezpieczeństwem i parametrami funkcjonowania.

**
DNV GL jest wiodącym globalnym dostawcą usług w dziedzinie zapewniania jakości i zarządzania ryzykiem. Kierując się swoją misją chronienia życia, mienia i środowiska, ułatwiamy naszym klientom poprawę bezpieczeństwa działań i funkcjonowanie w sposób zgodny z zasadami odpowiedzialnego biznesu. W ponad 100 krajach nasi specjaliści z oddaniem służy pomocą klientom z branży morskiej, ropy naftowej i gazu, energii i innych obszarów przemysłu w dążeniu by uczynić świat bezpieczniejszym, bardziej nowoczesnym i ekologicznym.


**
VeChain jest wiodącą globalną platformą blockchain dla przedsiębiorstw. Dążeniem VeChain jest wprowadzenie technologii blockchain do realnego świata biznesu poprzez połączenie otwartej, skalowalnej infrastruktury blockchain z kompleksowym zarządzaniem, silnym modelem ekonomicznym oraz zaawansowanymi technologiami Internetu rzeczy. VeChain należy do grona wiodących na świecie dostawców rozwiązań blockcahin.

 


Zobacz także

Miasto i dostawy w jego obrębie to wyzwanie logistyczne dla operatorów
Niezawodny sprzęt w trudnym środowisku magazynowym
Korzyści dla zarządców flot wynikające z używania monitoringu GPS
DRABPOL wprowadził nową generację tachografów dla przewoźników
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Wszystko co nas otacza, będzie miało wirtualną kopię
Przez ten systemy przechodzi 25% duńskiego PKB
Leasing sprzętu IT wyniósł pół miliarda złotych
Jak skutecznie zabezpieczyć ładunki przed ich utratą
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA