2017-09-19 | Nowości dla TSL

Platforma do płynniejszego zarządzania zasobami transportowymi

Astrata Europe BV wzbogaciła platformę TripMonitor o nowy zestaw unikalnych funkcji, które przekładają się na płynniejsze zarządzanie zasobami transportowymi. TripMonitor umożliwia managerom firm 3PL / 4PL nadzorować wszystkie czynności transportowe w czasie rzeczywistym, zarówno te realizowane przez podwykonawców, jak i te realizowane przez własną flotę, bez względu na rodzaj komputera pokładowego pojazdu.
Platforma do płynniejszego zarządzania zasobami transportowymi (Żródło: Fotolia)
Sprytny sposób na zarządzanie przewożonymi ładunkami

TripMonitor oferuje managerom jeden kompleksowy przegląd wszystkich planowanych tras oraz postęp ich realizacji, koncentrując uwagę na tych, które cechują się wyższym ryzykiem opóźnienia. Dostarcza zestawienie wszystkich szacunkowych czasów przybycia (ang. ETA), czasów wyjazdu oraz wskazuje ryzyko opóźnień. Dzięki temu managerowie mogą natychmiast podejmować działania korygujące, w tym informować klientów o niezbędnych modyfikacjach. Szczegółowe informacje o postępie podróży są prezentowane w czasie rzeczywistym, w porównaniu z planem podróży, umożliwiając zarządzanie wyjątkami i proaktywne alerty.

TripMonitor jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania działaniami transportowymi realizowanymi przy współpracy z podwykonawcami, gdyż działa niezależnie od rodzaju komputera pokładowego zainstalowanego w pojeździe. Ponadto, TripMonitor jest zintegrowany z ponad 70 różnymi systemami zarządzania transportem (TMS), systemami zarządzania flotą (FMS), zaawansowanymi systemami planowania (APS), a także systemami telematycznymi do monitorowania naczep i chłodni.
 
Automatyczne (ponowne) przyporządkowanie

TripMonitor automatycznie przypisuje ruchy do pojazdów, dzięki czemu zarządzający flotą mogą skupić się na innych priorytetach. Automatyczne przyporządkowanie pojazdów do ruchów następuje w oparciu o aktualną pozycję aktywów, początek ruchu i zaplanowane czasy wyjazdu (ang. STD). Gdy dany rozpoznany pojazd znajduje się w określonej lokalizacji przez określony czas, ruch zostaje automatycznie przypisany do tego pojazdu.
 
 
Automatyczne alerty

Nowe funkcje rozwiązania TripMonitor obejmują także generowanie automatycznych powiadomień, dając managerom floty możliwość natychmiastowego reagowania i oszczędzając cenny czas. Jeśli nie zostały spełnione wymagane warunki podróży, TripMonitor generuje alerty, nawet przed rozpoczęciem podróży, a managerowie wprowadzać działania korygujące i niezwłocznie komunikować się z przewoźnikami. Szeroki zakres alertów, obejmuje powiadomienia w przypadku nieprawidłowości związanych z przewoźnikiem, pojazdem czy numerami rejestracyjnymi danego zlecenia oraz dotyczące niezgodności w przypadku lokalizacji, pojazdów i ich ruchów. Alerty te mogą być wyświetlane bezpośrednio w panelu użytkownika systemu TripMonitor, w wiadomości e-mail lub poprzez wiadomości SMS, w zależności od typu alertu.
 
Przejrzyste raporty

Wśród nowych funkcji systemu TripMonitor znajduje się także panel raportów dotyczących statusu każdej podróży, jej faktyczny postęp w porównaniu z planowanym harmonogramem, oraz porównanie działań podwykonawców. Każdy raport daje managerom bardziej szczegółowe informacje dotyczące wyników działań i podwykonawców. Funkcja raportowania TripMonitor wspomaga wzrost wydajności i stanowi bazę rzetelnych przewidywań w ciągłym procesie doskonalenia. System oferuje 2 główne rodzaje raportów:

•    Raport ogólny – przedstawia jedno czytelne zestawienie wszystkich operatorów transportowych w oparciu o ich wskaźniki wydajności i porównanie ich wyników.
•    Raport szczegółowy – stanowi zestawienie wyników wybranego operatora transportowego, zawiera bardziej szczegółowe informacje o jego wynikach, przedstawiając jasne wykresy dotyczące podróży zrealizowanych w wybranym okresie czasu.
 
źródło: Astrata
 

Zobacz także

Jak poprawić działanie magazynu za pomocą komputera?
Zebra prezentuje wysokowydajne drukarki przemysłowe
Cyfrowa realizacja zleceń na platformie TimoCom
Rusztowanie, które pomoże przy pracach remontowych
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Co zrobić, by znaleźć klienta i zwiększyć obroty swojej firmy?
Czy wzrośnie atrakcyjność transportu krajowego?
Raport nt. rynku transportowego w Polsce w 2017 roku
Na co zwrócić uwagę by nie stracić czasu i pieniędzy?
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA