2017-12-08 | Wydarzenia

WDX kupuje za 3 mln

WDX, notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów podpisała umowę nabycia 50 proc. udziałów w spółce Wandalex-Feralco na kwotę ok. 0,72 mln euro, finansowanych ze środków własnych. Przejęcie pozwoli WDX na swobodną dystrybucję rozwiązań regałowych w całej Europie oraz przyczyni się do ograniczenia kosztów produkcji i samodzielnego wyznaczania kierunków rozwoju spółki.
Wandalex-Feralco funkcjonuje na rynku od 2000 r. i zajmuje się produkcją elementów regałów magazynowych w Zgierzu. Prawie cały wolumen produktów i rozwiązań trafiał do spółki WDX, która dotychczas dysponowała 50-proc. udziałów w kapitale spółki. Przejęcie wynika z chęci silniejszego rozwoju spółki zależnej, wynikającej z oczekiwanych sprzyjających warunków rynkowych.
logo 15

– Z sukcesem zakończyliśmy rozmowy z grupą Feralco i obecnie dysponujemy 100-proc. udziałów w spółce zależnej. To krok wpisujący się w naszą strategię, dzięki któremu poprawiamy pozycję konkurencyjną WDX, posiadając pełną decyzyjność w spółce – powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX S.A.

Suma bilansowa Wandalex-Feralco na 30.09.2017 wynosiła 12,8 mln zł, przy przychodach po 9 mies. rzędu 21,5 mln zł i zysku EBIT i zysku netto rzędu 0,5 i 0,4 mln zł.

– Przejęcie z jednej strony otwiera przed nami znaczne mozliwości dystrybucji rozwiązań regałowych w całej Europie - dotychczas w ramach porozumienia z francuskim partnerem oferowaliśmy nasze produkty w Europie Wschodniej. Z drugiej strony, ograniczamy koszty działalności - prawie całość sprzedaży spółki trafiała do WDX, co przy dotychczasowej konsolidacji połowy udziałów, obecnie oznacza istotny spadek kosztów – dodał Marek Skrzeczyński.

W 2016 r. sprzedaż Wandalex-Feralco do WDX S.A. stanowiła 91 proc., a w trzech kwartałach 2017 roku było to 99 proc.

W ramach umowy, grupa Feralco zobowiązało się do zapewnienia WDX do końca 2020 r. dostępu do elementów do dalszej produkcji i do oprogramowania obliczeniowego i jego aktualizacji.


Zobacz także

WDX kupuje od Feralco połowę udziałów w spółce zależnej
Najnowszy, szósty w tym roku numer czasopisma Magazynowanie i Dystrybucja już dostępny! Przeczytaj wybrane artykuły!
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Jakie cechy wózków magazynowych są pożądane w czasach kryzysu na runku pracy?
Rozwiązania magazynowe WDX S.A. dla e-commerce
Na co stawia firma Crown rozwijając swoją markę?
WDX zmaksymalizował ilość miejsc do składowania
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA