2019-01-07 | Głos z rynku

Klaster, który pobudzi rozwój eksportu

Składanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych nie zawsze wiąże się z wymagającym procesem pozyskania środków. Najlepszym dowodem na to jest projekt Klastra Logistyczno-Transportowego „Północ – Południe” z siedzibą w Gdańsku. W tym właśnie projekcie przedsiębiorcy nie muszą składać wniosków aplikacyjnych, uzyskując nawet do 80 % dotacji przeznaczonej na promocję zagraniczną.
Kwoty dotacji otrzymywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa (od 10 tys. PLN do 300 tys. PLN) są uzależnione od zakresu działań, ustalanego indywidualnie z każdym z przedsiębiorstw. W projekcie mogą wziąć udział zarówno duże, średnie, małe jak i mikro przedsiębiorstwa z terenu Polski. W 2018 roku Klaster LTPP z sukcesem zorganizował dla swoich przedsiębiorstw kilkanaście zagranicznych misji gospodarczych. Część z nich dotyczyła udziału w targach jako wystawca, niektóre związane były z odwiedzeniem imprez wystawienniczych jako gość, a pozostałe umożliwiały firmom udział w konferencjach i seminariach. Obecnie Klaster LTPP planuje jeszcze misje gospodarcze do takich atrakcyjnych destynacji jak:
 
•    01.2019 – Londyn
•    01.2019 – Monachium
•    01.2019 – Stuttgart
•    02.2019 - Stuttgart
•    02.2019 – Dubaj
•    02.2019 – Singapur
•    02.2019 – Tajlandia
•    02.2019 – Monachium
•    03.2019 – Berlin

Jak mówi Pan Marek Świeczkowski, Prezes Klastra, „Przedsiębiorcy, którzy wzięli już udział w projekcie zanotowali znaczący wzrost kontaktów międzynarodowych oraz kontraktów handlowych. Jak wiadomo przekuwa się to na wzrost przychodu, powstawanie nowych produktów i usług, a co za tym idzie na szybszy rozwój firmy oraz nowe możliwości.”

Głównym założeniem projektu IME jest wsparcie promocji międzynarodowej specjalistycznych usług transportowych oraz nowoczesnych technologii dla transportu. W szczególności dotyczy to transportu multimodalnego oraz intermodalnego, a także rozwiązań z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności przeznaczonych dla sektora transportowego. Obejmuje to także rozwiązania IT i ICT, które są skierowane do sektora logistycznego.

Projekt IME dofinansowuje:

  • Zwrot wydatków za podróże pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych (w tym rewizyty)
  • Rezerwację miejsca wystawowego na targach, zwrot wydatków za opłaty rejestracyjne na udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego
  • Wsparcie w organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, reklamy w mediach targowych, transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach
  • Udział w seminariach, kongresach i konferencjach o charakterze międzynarodowym
  • Usługi doradcze i szkolenia dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

Warunki przystąpienia do projektu IME:

  • Firma nie można przekroczyć pomocy de minimis.
  • Firma powinna posiadać status Członka Klastra Logistyczno Transportowego „Północ- Południe”.
  • Należy podpisać umowę uczestnictwa w projekcie (przekazania dofinansowania) oraz wykazać osiągnięcie określonych wskaźników.

Projekt IME jest realizowany w latach 2017-2019. Natomiast od 1 stycznia 2019 sąrealizowane kolejne dwa projekty umożliwiające działania promocyjne i akceleracyjne dla przedsiębiorców w okresie 2019 – 2020. Klaster będzie dysponował budżetem wsparcia około 2 mln euro.

Klaster LTPP jest wiodącą organizacją, od 2012 roku zrzeszającą przedsiębiorców, jednostki naukowe oraz samorządy lokalne. Posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. Działanie w Klastrze przynosi także dodatkowe korzyści dla przedsiębiorstw – oprócz dofinansowania działań eksportowych, firmy mają szanse na udział we wspólnych projektach badawczych, a także otrzymują dodatkowe punkty w ramach konkursów dotyczących funduszy strukturalnych oraz inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, np. na realizację nowych inwestycji w ramach pomocy publicznej na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2018 o wspieraniu nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej.

Wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem ww. dofinansowania lub otrzymaniem szczegółowej informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Wiceprezesem Koordynatora Klastra p. Janem Kordasiewiczem – jan.kordasiewicz@klasterlogtrans.pl lub +48 501 108 601.

Zapraszamy także na www.klasterlogtrans.pl oraz www.projekt-ime.pl

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Nowy model prowadzenia projektu magazynowego
Szczyt paczkowy, to również szczyt stresu
Co czeka polski transport po brexicie?
Seifert przejmuje zaopatrzenie produkcji w fabryce
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Za niedostosowanie się do regulacji SENT grożą duże kary
Jaki wpływ może mieć digitalizacja na redukcje emisji CO2
Starzejący sie kierowcy są coraz większym problemem
AsstrA transportowała spalony dźwig z Polski na Tajwan
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA