2018-11-04 | Głos z rynku

Duże wyzwania przed transportem

Na europejskim rynku transportu drogowego umacnia się pozycja przewoźników. Ponad 80% firm przewozowych przewiduje, że do końca 2018 roku odnotuje wzrost obrotów. Zwiększające się zapotrzebowanie na transport, związane z rosnącą produkcją oraz niedobory kierowców, stanowią dla nich jednak coraz większe wyzwanie. 67% przewoźników uważa, że najefektywniejszym sposobem na dalszy rozwój biznesu jest cyfryzacja procesów logistycznych.
Takie wnioski płyną z badania Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018, przeprowadzonego w maju 2018 roku przez Grupę Transporeon wśród ponad 1 000 europejskich firm przewozowych. Zagadnienia te zostaną szerzej omówione podczas dwóch konferencji Transporeon Logistic Dialogue 2018, które odbędą się w Poznaniu (25 października) oraz w Warszawie (15 listopada).

Według badania Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018, 37% firm spedycyjnych szacuje, że zamknie rok 2018 z ponad 5% wzrostem dochodów, a 43% ze wzrostem w granicach 1-5%. Wiąże się to ze stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na transport w Unii Europejskiej, a także poziomem cen za usługi przewozowe. Barierą w rozwoju biznesu są jednak pogłębiające się niedobory kierowców, a także malejąca liczba dostępnych ciężarówek. Aby sprostać tym wyzwaniom, ponad połowa firm przewozowych planuje rozbudowanie swojej floty o dodatkowe samochody lub skorzystanie z pomocy podwykonawców. Aż 71% przewoźników poszukuje kierowców do pracy.

Digitalizacja procesów logistycznych odpowiedzią na współczesne wyzwania rynku

„Z jednej strony silna pozycja firm przewozowych, a z drugiej ich problemy wynikające z braku ciężarówek i rąk do pracy przekładają się na znaczące zwiększanie się kosztów transportu – tendencja wzrostowa utrzymuje się od początku 2018 roku i jest dodatkowo napędzana przez rosnące ceny oleju napędowego. To wyjątkowo niekorzystna sytuacja dla całego rynku. Na szczęście coraz więcej firm rozumie, jak ogromnym wsparciem jest cyfryzacja procesów logistycznych. Ponad 2/3 przewoźników widzi szansę na rozwój biznesu dzięki odchodzeniu od pracy manualnej na rzecz inteligentnych systemów IT. Pozwalają one bowiem na ograniczenie zbędnych przerw w pracy kierowców, a także na optymalne wykorzystanie pojazdów poprzez redukcję pustych przewozów oraz optymalizację przestrzeni załadunkowej. 25% badanych przyznało, że odczuwa presję ze strony konkurentów używających technologii cyfrowych” – mówi Daniil Klyuchnikov, dyrektor regionalny na Europę Wschodnią i Rosję w Grupie Transporeon.

Z badania wynika, że inteligentne systemy IT sprawdzają się również w organizacji i zarządzaniu przetargami na przewozy.

„Ponad 1/3 badanych firm transportowych używa platformy e-sourcingowej Grupy Transporeon, aby rozwijać swój biznes. W tej grupie ponad 40% nawiązuje nowe kontakty z załadowcami poprzez moduł TiContract Tendering. Z kolei co czwarty usługodawca logistyczny uważa go za dodatkowy kanał sprzedaży. Już teraz poprzez naszą platformę ogłaszane są przetargi o łącznej rocznej wartości frachtów rzędu 56 miliardów złotych, umożliwiając ciągłą optymalizację sieci transportowej” – komentuje Daniil Klyuchnikov.

75/25 – wzorowy model współpracy

„W naszym badaniu zapytaliśmy także przewoźników, w jaki sposób pozyskują zlecenia z rynku. Okazuję się, że preferują oni mix kontraktów długoterminowych ze zleceniami pozyskiwanymi ad hoc, np. z rynku spotowego. Najbardziej popularny jest model, w którym 75% przewozów realizowanych jest na podstawie kontraktów, a 25% to zlecenia ad hoc – wskazała tak ponad połowa respondentów. W prawie ¼ firm spedycyjnych stosunek ten wynosi 50/50. Takie podejście jest korzystne zarówno dla przewoźników, jak i załadowców. Przyjmując dodatkowe zlecenia, przewoźnik może zoptymalizować zużycie floty i zredukować tzw. puste kilometry. Załadowcom natomiast rynek spotowy pozwala na znalezienie firmy przewozowej nawet w ostatniej chwili oraz na uzyskanie niższej stawki za wybrany transport” – dodaje Daniil Klyuchnikov.

Więcej informacji o wyzwaniach współczesnej logistyki i rozwiązaniach, które pozwolą zwiększyć potencjał przewoźników oraz całej branży TSL, będzie można uzyskać podczas konferencji Transporeon Logistic Dialogue 2018, 25 października w Poznaniu oraz 15 listopada w Warszawie.

Informacje o badaniu Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018

Badanie Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018 zostało przeprowadzone przez Grupę Transporeon w maju 2018 roku. Wśród uczestników znalazło się ponad 1 000 europejskich firm przewozowych o różnej wielkości i skali działania, obsługujących rynki lokalne, zagraniczne lub oba jednocześnie oraz świadczących usługi w różnych branżach.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

O transporcie drewna i papieru: doświadczenie AsstrA
Dachser Stryków rośnie w dwucyfrowym tempie
Brak specjalistów hamuje cyfryzację łańcucha dostaw
Wszystko co nas otacza, będzie miało wirtualną kopię
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Co czeka branżę transportową w przypadku twardego Brexitu?
Odpowiedzi na pytania, które nurtują przewoźników
Czy kierowca ciężarówki wie, jak ma odpoczywać za granicą?
Jakie będą konsekwencje Brexitu dla branży TSL w Polsce?
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA