2018-10-12 | Głos z rynku

Drewno za 7,5 miliarda euro

Wraz ze wzrostem popularności zrównoważonego biznesu wzrasta również wykorzystanie naturalnych elementów budowlanych, takich jak drewno. Większa wrażliwość na kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój podniosły standardy produktów i usług oraz oczekiwania klientów. Nowe wymagania stawiane są również logistyce, która powinna dążyć do optymalizacji i koordynacji przepływu towarów, by odpowiadać na potrzeby rynku i tym samym minimalizować negatywny wpływ na środowisko.
Łańcuch dostaw drewna łączy w sobie leśników, przetwórców i operatorów transportowych. Od 2013 r. wszyscy członkowie łańcucha dostaw drewna i papieru zobligowani są do wywiązywania się z zobowiązań prawnych w zakresie pozyskiwania drewna pochodzącego z i spoza UE, wykorzystywanego następnie do produkcji materiałów budowlanych. Systemy certyfikacji, takie jak Forest Stewardship Council (FSC) i Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC), zyskały szerokie uznanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. System FSC stosuje podejście odgórne, sprawdzając stan lasów. Zaś system PEFC został zintegrowany z globalną gospodarką leśną i w celu kontroli lasów zatrudnia niezależnych ekspertów, którzy nadzorują również wszelkie działania prowadzone na terenach leśnych, a także cały cykl produkcyjny, począwszy od pozyskania drewna, po otrzymanie produktu końcowego. Dostawcy usług logistycznych zobligowani są do znajomości wszystkich międzynarodowych przepisów dotyczących łańcuchów dostaw drewna i papieru.

Mając na uwadze rosnące wymagania w zakresie dostaw drewna, wyrobów z drewna i desek, pod koniec 2014 r. międzynarodowa grupa transportowo-logistyczna AsstrA-Associated Traffic AG utworzyła dedykowany dział AsstrA Wood and Paper Logistics (AWPL) składający się z doświadczonych ekspertów ds. transportu drewna. Zespół AWPL z Kierownikiem Ekateriną Sellas na czele skutecznie realizuje projekty transportu drewna zapewniając, że ładunek spełnia międzynarodowe standardy wymagane przez sprzedawców detalicznych.

„Logistyka łączy wszystkich członków łańcucha dostaw i integruje technologie ułatwiające przepływ usług, surowców, półproduktów i gotowych wyrobów. Wszystkie procesy dotyczące drewna, produktów z drewna i desek, takie jak wycinka, obróbka, przetwarzanie, transport i składowanie muszą być zorganizowane w odpowiedni sposób. Szacuje się, że rocznie w Europie dostarczanych jest 350 milionów ton surowców drzewnych i produktów o wartości 7,5 miliarda euro. Świadczenie usług logistycznych dla danego sektora jest niezwykle intratne, niemniej wymaga szczególnej uwagi w zakresie polityki ochrony środowiska. AsstrA nieustannie śledzi światowe standardy i międzynarodowe trendy dotyczące ekologicznej logistyki i ekologicznej działalności biznesowej”, podkreśla Ekaterina Sellas.

Takie podejście przynosi rezultaty. „W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 roku specjaliści z działu AsstrA Wood and Paper Logistics zrealizowali ponad 7 800 zamówień na transport drewna, co stanowi o 9% więcej niż w tym samym okresie minionego roku", zauważa Vitalij Verbilovich, Kierownik Działu Badań i Rozwoju w AsstrA.

W pierwszej połowie 2017 roku grupa kapitałowa AsstrA dostarczyła 137 000 ton drewna, wyrobów z drewna i desek. W tym samym okresie w 2018 r. dział AsstrA Wood and Paper Logistics przetransportował już 291 000 ton. Zamówienia na transport drewna i papieru stanowią 12,18% całego wolumenu przewozów AsstrA. Ponadto zamówienia te generują 11,2% łącznych przychodów grupy kapitałowej.

„AsstrA realizuje przewozy drewna i wyrobów z drewna głównie na trasach Włochy-Polska, Rosja-Niemcy, Białoruś-Polska, Francja-Polska i Rosja-Rumunia. Przemysł drzewny i papierniczy w tych regionach jest wysoko rozwinięty, a pozyskiwanie surowców leśnych i przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju są w danych krajach szczególnie przestrzegane”, zauważa Ekaterina Sellas.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Dachser Stryków rośnie w dwucyfrowym tempie
Brak specjalistów hamuje cyfryzację łańcucha dostaw
Wszystko co nas otacza, będzie miało wirtualną kopię
Około 40 proc. pracowników planuje zmianę pracodawcy
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

AsstrA postanowiła otworzyć nowy dział transportowy
Jaki wpływ może mieć digitalizacja na redukcje emisji CO2
Starzejący sie kierowcy są coraz większym problemem
AsstrA transportowała spalony dźwig z Polski na Tajwan
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA