2018-09-13 | Głos z rynku

Logistyka w Polsce - na fali wzrostu

Analizy przedstawione w opublikowanym przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) raporcie „Logistyka w Polsce” świadczą o tym, że pozycja polskiej logistyki w Europie postrzegana jest już nie tylko przez pryzmat transportu międzynarodowego, w którym Polska od wielu lat zajmuje pozycję lidera. W rankingu Banku Światowego z 2016 r. zajmujemy 28 miejsce wśród 160 państw ocenianych wg „Logistics Performance Index”.
Logistyka w Polsce - na fali wzrostu (Żródło: Fotolia)
Z punktu widzenia oceny wartości rynku usług logistycznych, zawartej w opracowaniu Instytutu Fraunhofera „Top 100 w transporcie i usługach logistycznych”, Polska utrzymała 7 pozycję wśród krajów europejskich. Dane te świadczą o rosnącej randze naszego kraju na logistycznej mapie Europy oraz o jego atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów. W ocenie ekspertów ILiM o dobrych perspektywach rozwoju logistyki świadczy prognozowany wzrost gospodarczy Polski, szybko modernizująca się infrastruktura drogowa, logistyczna i cyfrowa, a także rosnący rynek e-zakupów.
 
Premiera Raportu odbyła się podczas Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2018 w maju br. Publikacja dostępna jest w wersji online tzw. Otwartym dostępie oraz za pośrednictwem portalu www.logistyka.net.pl. Instytut Logistyki i Magazynowania monitoruje oraz dokumentuje na bieżąco osiągnięcia polskiego sektora logistyki. Raport to pogłębiona analiza trendów, prezentacja zjawisk oraz procesów, które zaszły w polskiej logistyce w latach 2016- 2017.
 
Autorzy Raportu zwracają uwagę na rekordowy rozwój nieruchomości logistycznych. Wielkość nowych obiektów magazynowych Polsce na koniec 2017 r. wynosiła prawie 15 mln m2, a w 2018 r. prognozowany jest wzrost o kolejne 2 mln m2. W strukturze najemców magazynów największy udział mają przedsiębiorstwa logistyczne, jednak na dynamicznym wzroście najbardziej skorzystały przedsiębiorstwa produkcyjne i e-commerce.

Wśród czynników stymulujących rozwój rynku komercyjnych powierzchni magazynowych na pierwszy plan wysuwają się potrzeby operatorów logistycznych i e-handlu. To właśnie handel elektroniczny pobudza operatorów KEP (usługi kurierskie, ekspresowe i pocztowe) do zmiany podejścia w obsłudze klientów, rozwoju nowych usług i sieci operacyjnej.

Operatorzy KEP w naszym kraju dostarczyli w 2017 r. 395 mln przesyłek. Ilość ta stanowi wprawdzie tylko 2,6% udziału w rynku europejskim, ale autorzy Raportu podkreślają, że tempo wzrostu w naszym kraju jest dwa razy szybsze niż w pozostałych krajach Europy.

W ostatnich latach obserwujemy również rozwój transportu intermodalnego, łączącego przynajmniej dwa rodzaje transportu. W 2017 r. przetransportowano koleją 14,7 mln ton ładunków intermodalnych, co oznacza wzrost o prawie 15% w stosunku do roku 2016. W kolejnych latach szansą na zwiększenie przewozów intermodalnych może być wykorzystywanie przez Polskę położenia tranzytowego z Chin do innych krajów UE, zwłaszcza Europy Zach.

W kolejnych latach zmiany w logistyce będą przebiegały dynamicznie i będą determinowane przez 3 kluczowe czynniki: e-commerce, automatyzację i cyfryzację łańcuchów dostaw. Korzystanie z platform cyfrowych i modeli biznesowych tworzonych wokół procesów współdzielenia, nie zaś posiadania zasobów, jest istotną szansą dla logistyki na przyszłość. Wykorzystanie pojazdów z napędem elektrycznym oraz pojazdów autonomicznych stanowią kolejne wyzwanie. Ta obiecująca perspektywa nie jest jednak pozbawiona przeszkód. Odpowiedzialność, przejrzystość oraz zapewnienie kadry wymagają konkretnych działań. Jeszcze większym wyzwaniem jest dynamika zmian technologicznych i społecznych, które często zachodzą szybciej niż ramy regulacyjne.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

W polskim e-commerce dominują firmy z sektora MŚP
Co czeka nas w branży logistycznej w 2018 roku?
Pojemniki Georg Utz w magazynie szpitala w Zurychu
Uczące się systemy magazynowe coraz bardziej realne
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Co czeka nas w branży logistycznej w 2018 roku?
Dwóch na trzech Ukraińców chce pracować w logistyce
Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG 2018
Fracht FWO Polska nagrodzony za polsko - amerykańskie partnerstwo gospodarcze
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA