2018-06-07 | Głos z rynku

Spadły nastroje w firmach

Pogorszyły się nastroje w firmach mikro, małych i średnich w Polsce. Przedsiębiorcy gorzej podsumowują ostatnie trzy miesiące, zwłaszcza jeśli chodzi o kondycję krajowej gospodarki. Drugi kwartał przynosi też obniżenie aktywności inwestycyjnej – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od 2009 roku, co kwartał, bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.
Spadły nastroje w firmach (Żródło: Fotolia)

Wskaźnik nastrojów KERNA wyniósł w najnowszym pomiarze minus 62,29 pkt. i jest niższy o 9,94 pkt. kwartał do kwartału. Największy wpływ na niższy wynik KERNA mają negatywne oceny kondycji krajowej gospodarki w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku. Aktualnie aż 29 proc. reprezentantów mikro, małych i średnich firm jest zdania, że miniony kwartał przyniósł pogorszenie sytuacji ekonomicznej Polski. Informują o tym przede wszystkim usługodawcy i firmy handlowe. Dodatkowo skurczyła się o ponad 10 pkt. proc. grupa przedsiębiorców zakładających poprawę kondycji ekonomicznej własnej firmy jeszcze w tym kwartale. Obecnie liczy na poprawę koniunktury w przedsiębiorstwie 23,4 proc. badanych a w minionym kwartale było to ponad 34 proc.

-Z naszego raportu wynika, że przedsiębiorcy sektora MŚP nie mają powodów do zadowolenia. Badani informują o rosnących barierach w prowadzeniu działalności, chodzi m.in. o JPK, którego obsługa generuje rzeczywiste koszty i jest czasochłonna, wprowadzanie split payment, które docelowo całkowicie ograniczy firmom dostęp do pieniędzy z VAT i może negatywnie wpłynąć na płynność finansową, ograniczenie handlu w niedzielę. Problemem dla firm jest też wprowadzone od 25 maja RODO, którego wdrożenie oznacza nowe koszty i wzrost ryzyk, również finansowych prowadzonego biznesu. Przedsiębiorcy informują też o rosnących obciążeniach fiskalnych, braku pracowników i presji na wyższe płace - mówi Izabella Młynarczyk, analityk Instytutu Keralla Research. – Czynniki te w sposób istotny wpływają na przedsiębiorców i finalnie przekładają się na wzrost niepokoju o przyszłość i spadek nastrojów oraz hamowanie wydatków na inwestycje.

Z badania Keralla Research wynika też, że zmalała skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w drugim kwartale. Index ZAIR spadł o 7,82 pkt. i wynosi obecnie 67,52 pkt. na minusie. Spadki odnotowano niemal w każdym subindeksie dotyczącym wydatkowania. Największe dotyczą: uruchomienia platformy e-commerce, inwestowania w nieruchomości oraz wydatków na oprogramowanie. Jedynym obszarem, w który badani nadal są skłonni inwestować, jest obszar pracowniczy i zatrudnianie nowych osób.

Instytut Keralla Research

METODOLOGIA BADANIA SKANER MŚP

Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 500. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP w Polsce. Badanie uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniających do 9 osób.

W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową.

Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub inne osoby wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę.

Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). Realizacja: maj 2018. Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku.


Zobacz także

Nowe aplikacje dla fabryk i SUR w okularach Toshiba
Hellmann Worldwide Logistics Polska sponsorem sportowym
„Ćwicz się w LEAN” -VII edycja eventu Innovations for Logistics Industry
Paczka z automatu samoobsługowego
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Czy pracownicy z Azji to przyszłość dla gospodarki?
Czy grozi nam globalny kryzys?
Szybki wzrost produkcji może przegrzać gospodarkę
Średnie firmy najlepiej oceniają swoją sytuację
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA