2018-02-08 | Głos z rynku

Ile pieniędzy wpłynęło z systemu viaTOLL?

Rekordowe wpływy (1,88 mld zł), rozszerzenie o ponad 360 km, coraz więcej ekologicznych pojazdów na polskich drogach oraz koszty operacyjne na poziomie 14% – tym właśnie charakteryzował się 2017 rok w systemie viaTOLL.
Ile pieniędzy wpłynęło z systemu viaTOLL? (Żródło: Fotolia)

Koszty
Na początku lipca 2017 roku system viaTOLL obchodził 6. rocznicę funkcjonowania. Do tej pory Skarb Państwa na jego budowę przeznaczył 1,07 mld zł, a na kolejne rozszerzenia w sumie 297 mln zł. Oznacza to, że całkowite nakłady inwestycyjne (majątek Skarbu Państwa) związane z uruchomieniem oraz rozbudową systemu osiągnęły poziom 1,4 mld zł. System jest zarządzany i utrzymywany przez Kapsch Telematic Services – operatora systemu. Umowa między nim, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad obejmuje zarówno elektroniczny pobór opłat dla pojazdów ciężkich na zdefiniowanej sieci dróg, jak i opłaty elektroniczne oraz manualne (na bramkach) na dwóch odcinkach państwowych autostrad A2 / A4. W ubiegłym roku koszty funkcjonowania systemu viaTOLL stanowiły 14% rocznych wpływów, czyli około 262,7 mln zł. Koszty operacyjne wraz z wynagrodzeniem Kapsch pokrywane są z budżetu GDDKiA, natomiast opłaty wnoszone przez kierowców i przewoźników trafiają bezpośrednio do Krajowego Funduszu Drogowego.

viaToll infografika

Wpływy
Sumaryczne wpływy z opłat drogowych w Polsce zbliżają się do poziomu 10 miliardów złotych, od początku funkcjonowania systemu. Do końca roku, na konta KFD, dzięki systemowi viaTOLL wpłynęło ponad 9,11 mld zł, przeznaczanych na rozbudowę i modernizację polskich dróg. Od stycznia do końca grudnia 2017 roku kwota wpływów, łącznie z elektronicznego i manualnego poboru opłat, osiągnęła poziom ponad 1,88 mld zł.
Na początku lipca 2017 roku nastąpiło kolejne rozszerzenie systemu - o 360 km. Obecnie sieć dróg systemu viaTOLL obejmuje ponad 3660 km. Na koniec grudnia w systemie zarejestrowanych było ponad 1122 tys. pojazdów i 552 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba urządzeń viaAUTO umożliwiających sprawniejsze pokonywanie bramek autostradowych (na wybranych odcinkach autostrad A2 i A4) osiągnęła poziom 87,9 tys.

EURO 5 i EURO 6 w natarciu
Zróżnicowanie stawek opłat względem „ekologiczności” nadal pozytywnie wpływa na strukturę pojazdów ciężkich poruszających się po polskich drogach. Obecnie prawie 66,9% rejestracji wskazuje na klasy emisji od Euro 4 do Euro 6, a udział najniższych klas spadł poniżej do 16%. W przypadku klasy EURO 5 widać stabilne, ale niewielkie wzrosty (0,5 p.p.) rok do roku. Najciekawiej prezentuje się klasa EURO 6, która notuje skokowe wzrosty o 4-5 p.p. rok do roku.
Struktura użytkowników i sposobów płatności
Niezmiennie największą grupę zarejestrowanych przewoźników stanowią Polacy (58,9%), ale ich odsetek nadal spada. W czołówce bez większych zmian: na kolejnych miejscach plasują się .in.: Niemcy (5,5%), Litwini (3,7%), Ukraińcy (2,8%), Czesi (2,81%), Rumuni (2,6%) Rosjanie (2,5%), Węgrzy (1,8%), Słowacy (1,7%) oraz Białorusini (1,5%).
W dalszym ciągu, w przeciwieństwie do ogólnoeuropejskiej tendencji, w polskim systemie jest więcej użytkowników, którzy rozliczają się na podstawie przedpłaty (pre-pay) – ich odsetek wynosi obecnie 82,9%. Zaledwie 17,1% taboru prowadzi spedycję na podstawie umów z odroczonym terminem płatności (post-pay).

Manualny pobór opłat oraz usługa viaAUTO
Na odcinkach autostrady A2 (Konin – Stryków) oraz A4 (Bielany Wrocławskie – Sośnica) działa zarówno manualny, jak i elektroniczny pobór opłat dla pojazdów lekkich. W raportowanym okresie, na tych odcinkach, dzięki opłacie manualnej zebrano 208,97 mln zł. W ramach usługi viaAUTO do KFD wpłynęło 15,2 mln zł, czyli ponad 20% więcej niż w roku ubiegłym. Oprócz zwykłych użytkowników z usługi korzysta wielu mieszkańców aglomeracji gliwickiej zastępując tzw. bilet zerowy urządzeniem elektronicznym.


Zobacz także

ID Logistics ogłosił program współpracy nad pomysłami inteligentnej logistyki
GLS przejął firmę Redyser Transporte z obszaru usług ekspresowych
Rynek logistyczny w rankingu efektywnych firm Instytutu Europejskiego Biznesu
W XXVII konkursie Lidera Polskiego Biznesu znalazła się firma transportowa Trans Polonia
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA