2017-07-17 | Głos z rynku

„Zielona” logistyka przepisem na sukces

Eko-innowacyjność jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w firmach, który służy minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności produkcyjnej i logistycznej na środowisko. Wykorzystywanie eko-rozwiązań sprzyja nie tylko dynamizacji wprowadzania tych zmian, ale także sprawia, że przedsiębiorstwa stają się przyjazne dla całego ekosystemu.
Czas na bycie Eko

Doskonalenie proekologicznego łańcucha dostaw wiąże się z ciągłym dopracowywaniempraktyk dotyczących magazynowania i transportu, w tym proekologicznych zakupów, projektowania procesów i współpracy z partnerami. Do najważniejszych korzyści z wprowadzania w firmach eko-rozwiązań można zaliczyć wzmacnianie pozytywnegowizerunku firmy, wyróżnienie się na tle firm konkurencyjnych, które takich rozwiązań nie posiadają a także poczucie poprawnie spełnionego moralnego obowiązku każdego współczesnego człowieka.
 
Przedsiębiorcy coraz częściej przy wyborze partnera logistycznego kierują się informacjami, w jaki sposób firmy te respektują zasady odpowiedzialności społecznej i jak dbają o środowisko. Planowanie „zielonych tras”, czyli przepływu towarów z jak najmniejszym uszczerbkiem dlaśrodowiska naturalnego to obecnie największe wyzwanie, z jakim muszą się zmierzyć firmy logistyczne. Takie planowanie ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu, jaki środki transportu wywierają na ekosystem. Stosowanie norm Euro 5 czyEuro 6, jazda zgodnie z zasadą eco–drivingu, używanie ekologicznych środków eksploatacyjnych, takich jak ekopaliwa czy wprowadzenie silników hybrydowychto tylko wybrane rozwiązania, dzięki którym firma może minimalizować szkodliwy wpływ na środowisko i jednocześnie być nazywana „zieloną”.

„Zielona” logistyka kluczem do sukcesu

Proekologiczna logistyka wynika z dążenia do ograniczenia niekorzystnego wpływu systemów logistycznych na otoczenie. Ekolodzy jednomyślnie zwracają uwagę na fakt, że systematycznie rośnie zarówno ilość odpadów oraz zużywanej energii, jak i emisja gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.

Przedsiębiorstwa zlecające usługi związane z logistyką na zewnątrz coraz częściej wybierają firmy, które opierają się na odpowiedzialności ekologicznej i wdrażają rozwiązania, które niwelują szkodliwy wpływ na środowisko.
 

Partner świadomy zagrożeń, jakie niesie za sobą cały proces transportowy i podejmujący na tej płaszczyźnie odpowiedzialne decyzje, jest bardziej godny zaufania niż firma bagatelizująca tak ważne obszary swojej działalności. Koncepcja ochrony środowiska bazuje na niewielkim zużyciu energii i znikomej emisji zanieczyszczeń podczas produkcji, magazynowania oraz transportu, co w konsekwencji wpływa nie tylko na ochronę przyrody, ale także na obniżenie kosztów ponoszonych przez klientów.

Mając powyższe na uwadze dokonując wyboru partnera warto jest zweryfikować potencjalnych operatorów logistycznych pod kątem tego, czy sięgają oni po energooszczędne rozwiązania i jak są one efektywne. Ważne jest to nie tylko w transporcie ale zwłaszcza w magazynach, które bardzo często pracują w systemie całodobowym.

Jednym z przykładów nowoczesnych i zarazem wysoce ekologicznych rozwiązań jest wprowadzenie do oświetlenia magazynu inteligentnych systemów oświetlenia LED, które znacząco zmniejszają zużycie energii elektrycznej. Takie oświetlenie charakteryzuje mniejszy nominalny pobór energii ale także fakt, iż włącza się ono jedynie wtedy, gdy czujki, zlokalizowane w magazynie, wykażą ruch zbliżającego się człowieka lub wózka. Kiedy ruch ustaje oświetlenie samoczynnie wyłącza się przerywając pobór energii elektrycznej. Efekty takiego rozwiązania to tysiące zaoszczędzonych kilowatogodzin prądu i dziesiątki ton dwutlenku węgla niewyemitowanego do atmosfery.

„Korzystanie z ekologicznych rozwiązań w logistyce to podwójna korzyść. Ograniczamy niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, a także redukujemy koszty działalności. Inwestycja w oświetlenia LED w naszych magazynach, w miejsce tradycyjnych lamp świetlówkowych, pozwoliła na oszczędność energii o 30 000 kWh, co z kolei przekłada się na redukcję emisji CO2 o 35,8 ton miesięcznie. To sporo biorąc pod uwagę, iż jest to zaledwie pierwszy z magazynów, w których zamierzamy zastosować to rozwiązanie” mówi Maciej Winiarski, dyrektor ds. logistyki w KMC-Services.
 
Wpływ transportu na środowisko

W logistyce około 80% wszystkich funkcji logistycznych stanowi transport. Stanowi on zatem koło zamachowe dla współczesnego przemysłu i handlu oraz niezbędny warunek rozwoju dla tego typu przedsiębiorstw. Odgrywa on również kluczową rolę w „zarządzaniu” środowiskiem naturalnym, stanowiąc o jego aktualnej i przyszłej kondycji.

Szereg przeprowadzonych badań pokazało, że pojazdy mechaniczne różnych kategorii poruszające się po drogach emitują zdecydowanie za dużo trujących substancji. W dłuższej perspektywie jest to zjawisko niezwykle groźne dla środowiska naturalnego. W celu redukcji szkodliwego oddziaływania transportu na środowisko organy Unii Europejskiej stworzyły normy Euro, które co pewien czas są zaostrzane w celu zmniejszenia negatywnego wpływu motoryzacji na ekosystem.

Najnowsze wydania tych norm to edycje Euro 5 i Euro 6. Są to bardzo precyzyjnie określone przepisy określające dopuszczalny poziom emisji środków toksycznych emitowanych przez różnego rodzaju pojazdy poruszające się po drogach publicznych.

Dla pojazdów z silnikiem benzynowym, normy emisji są takie same zarówno w Euro 5, jak i Euro 6. Dla CO jest to 1 g/km, węglowodory nie mogą być większe niż 0,1 g/km, tlenki azotu – 0,06, a cząstki stałe nie większe niż 0,005 g/km. Inaczej jest dla pojazdów wysokoprężnych. Emisja CO w normach Euro 5 i 6 nie może przekroczyć 0,5g/km. Ograniczenie dla węglowodorów to 0,05 g/km. Dla cząstek stałych wygląda to tak samo jak w przypadku pojazdów benzynowych. W przypadku tlenków azotu, w najnowszej normie jest to 0,08, a dla Euro 5 – 0,18g/km.

Samochody spełniające normy Euro 5 i Euro 6, to zatem pojazdy respektujące najbardziej restrykcyjne wymagania, mające na celu minimalizację negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.
 
Samochody, które nie spełniają najnowszych norm Euro w dużo większym stopniu zagrażają środowisku i bardzo często nie powinny być już eksploatowane.

Wybierając firmy stosujące normy Euro 5 i 6 w znacznym stopniu wpływamy zatem na aktualny i przyszły stan otaczającego nas środowiska naturalnego i pokazujemy, że oprócz wyników ekonomicznych stawiamy również na inne ważne aspekty, o które zobowiązane jest zadbać nowoczesne przedsiębiorstwo.
 
Eco-driving – szybciej, taniej i bezpieczniej

Warto również przyjrzeć się najprostszej i zarazem najtańszej formie ochrony środowiska przez branżę transportową, jaką jest eco-driving. Pozwala ona zaoszczędzić od 5% do nawet 25% zużywanego paliwa dzięki czemu oferowane ceny usług transportowych przez firmy logistyczne mogą być niższe.Na szkoleniach z eco-drivingu kierowców uczy się m.in. jak prawidłowo rozpoczynać jazdę czy ekonomicznie hamować. To nowy rodzaj kultury na drodze, jak również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Kierowca, który przeszedł kurs i wdraża takie rozwiązania na co dzień, staje się jednocześnie nie tylko bardzo cennym pracownikiem, ale także wizytówką firmy.

Jaka jest przyszłość ekologii w logistyce? Polskie firmy mają coraz większą świadomość tego, że należy dbać o środowisko. „Zielona” logistyka staje się coraz popularniejsza, a firmy ochoczo wprowadzają zmiany w swoich planach, tak aby, jak najlepiej funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem.

Klienci przy wyborze firm logistycznych powinni szczególną uwagę zwracać na to, w jaki sposób respektują one zasady eko-rozwiązań. Bardzo ważne w całym procesie logistycznym jest dbanie o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne.
 
Autor: Sylwia Mańkowska
 

Zobacz także

Ekol Greece obchodzi piątą rocznicę działalności
Toyota wynosi zasadę „just-in-time” na wyższy poziom
Nowy szef Biura Przewozów Ponadgabarytowych
Rośnie zapotrzebowanie na magazynierów i kierowców
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA